લેવા આવજો


.                   .લેવા આવજો

તાઃ૯/૩/૨૦૧૫                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લેવા આવજો પ્રેમથી અમને,મળેલપ્રેમ લાવી રહ્યો છે તહીં
સમયસમય નાસંકડાય જીવનમાં,લાવી રહ્યો છે પાછા ભઈ
.         ………………તેથી પકડી પ્રેમની કેડીને તમે આવજો વ્હેલા ભઈ.
પવિત્રપ્રેમની રાહ મળી મને,જ્યાં સાહિત્યસરીતા વહેતી થઈ
અસીમકૃપા મા સરસ્વતીની,જે અનેક થકી અમને મળી ગઈ
ના માગણી ના દેખાવ સ્પર્શ્યો,કે ના કોઇ અપેક્ષા અમને થઈ
સરળ જીવનની રાહ મળી હ્યુસ્ટનમાં,માનવતા મહેંકતી થઈ
.         ………………તેથી પકડી પ્રેમની કેડીને તમે આવજો વ્હેલા ભઈ.
વ્હાલા મારા સ્નેહીજનો  જ છે,જે માન સન્માન મેળવે છે ભઈ
ઉજ્વળ જીવનની રાહ સંગે,પરદેશમાં પ્રેમ લઈ રહ્યા છે અહીં
સાહિત્ય સરીતાના પવિત્ર પાણીથી,ગંગા વહેવડાવી છે ભઈ
પ્રેમજ્ તમારો ઉજ્વળ છે ,જે અમને પરત લાવી રહ્યો છે તહીં
.         ………………તેથી પકડી પ્રેમની કેડીને તમે આવજો વ્હેલા ભઈ.

==========================================
.                  .હ્યુસ્ટનની સાહિત્ય સરીતાનો પ્રેમ અંતે અમને પરત લાવી રહ્યો છે.
જે મને અંતરનો આનંદ આપીને મારા વ્હાલા સરસ્વતીમાના સંતાનોનો પ્રેમ અને
પ્રસંગ આપી ઉજ્વળ સંગાથથી આનંદ દઈ દેશે જે મારો વિશ્વાસ અને સાચો નિર્મળ
પ્રેમ સાચવી રાખશે.
ગુજરાતી  સાહિત્ય સરીતાના સૌ કલમપ્રેમીઓને પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટના જય જલારામ.

One Response

  1. તમે આવજો ફરી પ્રેમથી અમને,મળેલ પ્રેમ લાવી રહ્યો છે તહીં
    સમયસમય નાસંકડાય જીવનમાં,લાવી રહ્યો છે પાછા પ્રદીપભાઈ
    . ………………તેથી પકડી પ્રેમની કેડીને તમે આવજો વ્હેલા પ્રદીપભાઈ
    – કેતન રાવ, ઉર્વશી અને મારો પરિવાર

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: