પ્રેમની નિર્મળતા


.                .પ્રેમની નિર્મળતા

તાઃ૨૩/૩/૨૦૧૫                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નિર્મળપ્રેમ જીવનમાં મળતા,આવતી આફત ભાગી જાય
એક એકને ટપલી પડતા,મળતી મુંઝવણ દુર ચાલી જાય
……………નિર્મળપ્રેમની ગંગા વહેતા,સુખસાગર છલકી જાય.
મળતા પ્રેમનીપરખ નિરાળી,અનુભવથી જ ઓળખાય
મળે જ્યાં સાચો પ્રેમ નિખાલસ,સરળ જીવન થઇ જાય
ના મોહ માયાની ચાદર અડકે,જ્યાં પ્રભુકૃપા મળી જાય
મળે પ્રેમની પવિત્રગંગા,જીવનમાં શાંન્તિની વર્ષા થાય
……………નિર્મળપ્રેમની ગંગા વહેતા,સુખસાગર છલકી જાય.
કળીયુગી પ્રેમની ચાદર અડકે,લઘરવઘર જીવન થઈજાય
દેખાવની લાકડી બૈડે પડતા,ના કોઇ સાચી રાહને મેળવાય
મળે દેખાવનો પ્રેમ જીવનમાં,જે આધીવ્યાધીને આપી જાય
પ્રેમ મળે જલાસાંઇનો જીવને,જે શ્રધ્ધા ભક્તિએ મળી જાય
……………નિર્મળપ્રેમની ગંગા વહેતા,સુખસાગર છલકી જાય.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: