શીતળ કલમકેડી


.                   .શીતળ કલમકેડી

તાઃ૬/૪/૨૦૧૫                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કલમની કેડી શીતળ મળતા,પાવનરાહ મળી જાય
શબ્દે શબ્દને પારખીલેતા,માસરસ્વતીની કૃપા થાય
……….એવી ઉજ્વળ કેડી જોતાં,સૌ કલમપ્રેમીઓ હરખાય.
સમજણનો સંગાથલેતાં,જીવનમાં શીતળતા સહેવાય
અજબકૃપા મળે માતાની,જે કલમની રચનાએદેખાય
સ્નેહાળ પ્રેમનીજ્યોતમળતા,નાઅપેક્ષાકોઇ આવીજાય
નિર્મળપ્રેમની ગંગા વહેતા,મળેલ જન્મસફળથઈજાય
………..એવી ઉજ્વળ કેડી જોતાં,સૌ કલમપ્રેમીઓ હરખાય.
મળે જીવનમાં પ્રેમ સૌનો,નાઅપેક્ષા કોઇ મળી જાય
પ્રેમી પ્રીતને પારખી જીવતાં,મનને અનંતશાંન્તિથાય
પ્રેમભાવથી કલમ ચાલતા,સૌનો પ્રેમ પણ મળીજાય
ભક્તિપ્રેમને સાચવી ચાલતા,કલમનીકેડીઉજ્વળથાય
………..એવી ઉજ્વળ કેડી જોતાં,સૌ કલમપ્રેમીઓ હરખાય.
=========================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: