પાવન કેડી


.                       .પાવન કેડી

તાઃ૬/૫/૨૦૧૫                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પવિત્રપ્રેમની ગંગા વહે,જ્યાં નિર્મળતાએ જીવાય
પાવન કર્મની રાહ મળે,જ્યાં કુદરતની કૃપા થાય
…..પ્રેમ મળે માસરસ્વતીનો,જ્યાં કલમનીકેડીને પકડાય.
કુદરતની આ અસીમલીલા,ના માનવીને સમજાય
શબ્દની શીતળકેડી મળતાં,કલમ ઉજ્વળ થઈજાય
મનની મુંઝવણ દુરરહે,જ્યાં કલમપ્રેમીઓમળીજાય
આવી આંગણે પ્રેમ રહે,જ્યાં કલમપ્રેમીઓ હરખાય
…….એજ કૃપા છે માતાજીની,ના અભિમાન કોઇ અથડાય.
કુદરતની આ પરમકૃપા,જે લાયકાતે જ મળી જાય
અભિમાનનીરાહને દુર રાખતા,સૌનો પ્રેમ મળીજાય
મળેલ ઉજ્વળરાહને સંગે,સન્માનનીગંગા વહી જાય
પ્રેમપારખી સંગે રહેતા,માતાની પરમકૃપાથઈ જાય
…..એજ લાયકાતછે કલમપ્રેમીની,જે પાવનકેડીએ દેખાય.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: