મળી ગયો


.                   .મળી ગયો

તાઃ૧/૬/૨૦૧૫                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળી ગયો મને પ્રેમ કલમપ્રેમીઓનો,સાચી રાહે દોરી જાય
નિર્મળરાહને પકડી ચાલતા,માતાસરસ્વતી કૃપા દઈ જાય
………….એવા નિખાલસ કલમપ્રેમીઓ,કલમનાપ્રેમને આપી જાય.
ના અભિમાન અડે કે દેખાવનડે,જ્યાં સાચોપ્રેમ મળી જાય
આવી આંગણે ઉભા રહે,જે પગલાંએ ઘર પવિત્ર થઈ જાય
કલમની સાચી કેડી મેળવતા,કૃતિએ આનંદ વહેંચાઈ જાય
અસીમકૃપા માતાની મળતા,કલમની રાહે પ્રેમ મળી જાય
………….એવા નિખાલસ કલમપ્રેમીઓ,કલમનાપ્રેમને આપી જાય.
શ્રધ્ધા અને વિશ્વાસ સાચો,જે સાચી કલમકેડીએ દોરી જાય
માયા મોહ તેને અડે જીવનમાં,જે અભિમાનને પકડી જાય
ના કલમની એકય કેડી મળે,કે નાકોઇ પ્રસંગનેય સચવાય
મારુતારુની રાહ પકડીચાલતા,દેખાવની દુનીયા મળીજાય
………….એવા નિખાલસ કલમપ્રેમીઓ,કલમનાપ્રેમને આપી જાય.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: