ગુરૂ પુર્ણિમા


image descriptionjalaram

.                      ગુરૂ પુર્ણિમા

તાઃ૩૦/૭/૨૦૧૫                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પવિત્ર જીવનની રાહ મળે,જ્યાં ગુરૂની કૃપા થઈ જાય
માનવતાની મહેંક પ્રસરે જગે,જ્યાં ગુરૂને વંદન થાય.
……..એ જ કેડી સંસ્કારની જીવનમાં,જે જન્મ સફળ કરી જાય.
ભણતરથી ર્ઉજ્વળ રાહ મળે,જ્યાં ગુરૂજીને અનુસરાય
દીધેલ રાહને પકડી ચાલતા,મા સરસ્વતીની કૃપા થાય
ડગલે પગલે સફળતામળે,એ સાચી  લાયકાત કહેવાય
ઉજ્વળ જીવન જીવતા,જીવનમાં સંગાથ પણ મળી જાય
……..એ જ કેડી સંસ્કારની જીવનમાં,જે જન્મ સફળ કરી જાય.
માનવદેહ એ કૃપા પ્રભુની,જ્યાં નિખાલસ જીવન જીવાય
ભક્તિમાર્ગની કેડીમળે,જ્યાં સંત જલાસાઇને ગુરૂ કહેવાય
ગુરૂ પુર્ણિમાના દીવસે અંતરથી,સાચા સંતને વંદન થાય
મળે માર્ગ મુક્તિનો જીવને,જે ગુરૂદેવની કૃપાએ મેળવાય
……..એ જ કેડી સંસ્કારની જીવનમાં,જે જન્મ સફળ કરી જાય.

===========================================

ભક્તિનો રંગ


.                  .  ભક્તિનો રંગ

તાઃ૨૮/૭/૨૦૧૫               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉંમર તો છે સમયની કેડી,સમય સમયે સમજાઈ જાય
પાવનરાહ મળે છે જીવને,જે ભક્તિ માર્ગ બતાવી જાય
……..એજ કૃપા જલાસાંઈની,જે ભક્તિનો નિર્મળ રંગ આપી જાય.
પ્રેમ નિખાલસ પામવા જીવનમાં,શ્રધ્ધાએ જીવન જીવાય
મોહ માયાની કદમ છોડતા,જીવનમાં દરેક પળ સચવાય
સતત સ્મરણ કરતા જલાસાંઇનું,પરમાત્માની  કૃપા થાય
આંગણે આવી કૃપા મળે પ્રભુની,જીવને શાંન્તિ આપી જાય
……..એજ કૃપા જલાસાંઈની,જે ભક્તિનો નિર્મળ રંગ આપી જાય.
મનથી કરેલ ભક્તિ સાચી,એ જીવને સાચીરાહ આપી જાય
તનથી કરેલ મહેનત જીવને,શાંન્તિનો સંગાથ આપી જાય
માગણીની ના કોઇ આશા રહે,જ્યાં જીવને સઘળુ મળી જાય
સરળ જીવનની રાહ મળે,જ્યાં સાચો ભક્તિ રંગ મળી  જાય
……..એજ કૃપા જલાસાંઈની,જે ભક્તિનો નિર્મળ રંગ આપી જાય.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

માનવતા મળે


.                   .  માનવતા મળે

તાઃ૨૭/૭/૨૦૧૫               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કુદરતની કેડી છે ન્યારી,જે  જીવને સમજ્ણથી સમજાય
મળેલ દેહને ઉજ્વળરાહ,નિર્મળ માનવતાએ મળી જાય
……..નિખાલસપ્રેમ ને અંતરનોસ્નેહ,જીવને સદમાર્ગે દોરી જાય. પ્રેમનીગંગા જગતમાં વહે છે,લાયકાતે જીવને મળી જાય
સરળજીવનની રાહે ચાલતા,સંત જલાસાંઈની કૃપા થાય
મોહમાયાથી દુર રહેતા,મળેલ દેહ કળીયુગથી  છુટી જાય
પરમાત્માની એકજ દ્રષ્ટિએ,પાવનકર્મ જીવનમાં થઈજાય
…….નિખાલસપ્રેમ ને અંતરનોસ્નેહ,જીવને સદમાર્ગે દોરી જાય.
આજને સમજી ચાલતા જીવનમાં,આવતીકાલ સુધરી જાય
મળે આશીર્વાદ માબાપના સંતાનને,જીવનમાં શાંન્તિથાય
અજબકૃપા સુર્યદેવની થતાં,જીવની માનવતા પ્રસરીજાય
નાઅપેક્ષાની કોઇ આશા રહે,કે નાકોઇ મુંઝવણ આવી જાય
…….નિખાલસપ્રેમ ને અંતરનોસ્નેહ,જીવને સદમાર્ગે દોરી જાય. =======================================

ઉજ્વળ કાલ


.                 .ઉજ્વળ કાલ

તાઃ૧૯/૭/૨૦૧૫            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવજીવનની મહેંક પ્રસરે,જ્યાં સમયને પરખાય
ડગલુ પારખી ભરતા જીવનમાં,સફળતા મળી જાય
……..એજ સફળ જીવનની સાંકળ બને,જે નિર્મળતા દઈ જાય.
અવનીપરનુ આગમન દેહને,કર્મબંધન આપી જાય
આવનજાવન દેહનુ અવનીએ,એ સમયેજ સમજાય
કરેલ કર્મ જકડેજીવને,જે અનુભવની દોરીએ દેખાય
આજકાલને સમજી ચાલતા,પવિત્રકર્મ જીવથી થાય
……..એજ સફળ જીવનની સાંકળ બને,જે નિર્મળતા દઈ જાય.
માનવ જીવનમાં મળે કેડી,જેને સમજી પગલુ ભરાય
વિચારના વમળથી નીકળતા,જીવને શાંન્તિ મળીજાય
માયાની ચાદરને છોડતા,ઉજ્વળ કાલ પણ મળીજાય
જન્મ મરણના બંધનછુટે,જે જીવને મુક્તિરાહ દઈજાય
……..એજ સફળ જીવનની સાંકળ બને,જે નિર્મળતા દઈ જાય.
=====================================

આધીવ્યાધી


.                      . આધીવ્યાધી

તાઃ૧૮/૭/૨૦૧૫                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આધી વ્યાધી ના આંબે કોઇ,કે જગે ના કોઇથી છટકાય
સમજણ સાચી સાથે રાખતા,ના તકલીક કોઇ અથડાય
……….એ જ કૃપા પરમાત્માની,જે નિર્મળ ભક્તિએ મળી જાય.
માનવ જીવન એ કર્મની કેડી,જે દેહે બંધનથી સમજાય
અવનીપરનું આગમન થતાં,જીવને કર્મથી સ્પર્શી જાય
આધી વ્યાધીએ કળીયુગની ચાલ,ના કોઇથીય છટકાય
નિર્મળ ભક્તિ પ્રેમથી કરતાં,જલાસાંઇની કૃપા થઈ જાય
……….એ જ કૃપા પરમાત્માની,જે નિર્મળ ભક્તિએ મળી જાય.
આજે સમજીને કાલે કરીશ,એજ માનવીની મતી કહેવાય
કળીયુગમાં નાકોઇ રાહ મળે,કે નાકોઇનો સંગાથમેળવાય
અજ્ઞાનતાની એકજ કેડીએ,જીવને વ્યાધીએ મળતી જાય
ના કોઇને સમજણ પડે,કે ના આધી વ્યાધી થી દુર જવાય
……….એ જ કૃપા પરમાત્માની,જે નિર્મળ ભક્તિએ મળી જાય.

====================================

ભાગંભાગ


.                   .ભાગંભાગ

તાઃ૧૬/૭/૨૦૧૫            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સરળ  જીવનની સમજ મળે,જ્યાં  સમયને સમજાય
મળે  માનતાની મહેંક જીવને,જે પ્રભુકૃપાએ મેળવાય
………….અપેક્ષાના વાદળને છોડતા,ભાગંભાગથી છટકાય.
સમયને ના પકડી શક્યું છે કોઇ,કે ના કોઇથીય છટકાય
મળેલ માનવ દેહ જીવને,જે  જીવને બંધનથી મેળવાય
ભક્તિકેરી જ્યોત પ્રગટતા,માનવ જીવન ઉજ્વળ થાય
પરમાત્માની એકજ કૃપાએ,મળેલ જન્મસફળ થઈ જાય
…………..અપેક્ષાના વાદળને છોડતા,ભાગંભાગથી છટકાય.
માયા વળગે  જ્યાં કાયાને,એજ કળીયુગની કેડી કહેવાય
સમજી વિચારી પગલુ ભરતાં,આવતી આફતથીછટકાય
મળે સાચી રાહ ભક્તિની,જ્યાં જલાસાંઇની ભક્તિ થાય
ના અંતરમાં કોઇ ઉભરો રહે,કે નાકોઇ માગણીય  રખાય
…………..અપેક્ષાના વાદળને છોડતા,ભાગંભાગથી છટકાય.

==========================================

શીતળતાનો સંગાથ


.                શીતળતાનો સંગાથ

તાઃ૧૪/૫/૨૦૧૫                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવનની આ નિર્મળકેડી,જ્યાં શીતળતાનો સંગાથ
મળે સાચીરાહ જીવનમાં,ના જીવને કોઇથી બંધાય
……એજ સાચી કેડી જીવનમાં,જે સાચી માણસાઇથી મેળવાય.
મનથી કરેલ કર્મ જીવનમાં,સફળતાએ જ દોરી જાય
નાઆશા કે અપેક્ષાને રાખતા,સરળ જીવન થઈ જાય
પરમાત્માની કૃપામળે,ત્યાં ડગલે ડગલુ સચવાઇ જાય
અંતરમાં આનંદ થઈ જાય,જ્યાં જલાસાંઇની કૃપાથાય
……એજ સાચી કેડી જીવનમાં,જે સાચી માણસાઇથી મેળવાય.
મેં કર્યુ ને મારું કર્યુ પકડતા,કળીયુગની કેડી મળી જાય
જીવને મળેલ સાચી સમજણ,એ જ સાચી રાહ દઈ જાય
અપેક્ષાના વાદળઉડતા,જીવથી અજબશાંન્તિ મેળવાય
અંત આવતા દેહનો અવનીથી,મુક્તિમાર્ગની મળીજાય
…….એજ સાચી કેડી જીવનમાં,જે સાચી માણસાઇથી મેળવાય.

=====================================

સરળરાહ


.                     .સરળરાહ

તાઃ૧૩/૭/૨૦૧૫                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવતાની મહેંક પ્રસરે,જ્યાં સમયનો સાથ મળી જાય
નિર્મળતાનો સાથ મળતા,મોહ માયા જીવથી આધી જાય
………..મળે જીવને સરળ જીવન,જ્યાં જલાસાંઇની ભક્તિ થાય.
અવતરણના બંધન છે જીવના,દેહ મળતાજ એ સમજાય
મનુષ્ય જીવન એ કૃપા પ્રભુની,સરળ જીવનથી મળી જાય
દાન માનને દુર રાખીને જીવતા,લોભ મોહ દુર ભાગી જાય
અંતરમાં આનંદની મહેંક રહે,પરમાત્માનો પ્રેમ મળી જાય
………..મળે જીવને સરળ જીવન,જ્યાં જલાસાંઇની ભક્તિ થાય.
લઘર વઘર જીવન છે જીવનુ,જ્યાં  કળીયુગીકેડી અડી જાય
સંબંધ પકડે છે દેહને અવનીએ,જે કર્મે જીવને જકડતો જાય
સુખદુઃખના વાદળ તો વરસે,જગે ના સાધુબાવાથીય બચાય
ભક્તિભાવની નિર્મળ રાહે,જીવનેમળેલ જન્મ સફળ થઈ જાય
………..મળે જીવને સરળ જીવન,જ્યાં જલાસાંઇની ભક્તિ થાય.

*****************************************************

હાર મળે


.                    .  હાર મળે

તાઃ૧૧/૭/૨૦૧૫                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શબ્દની સાચી સમજણ પડે,જ્યાં અસર તેની પડી જાય
માનવતાની મહેંક પ્રસરે,યા જીવને અશાંન્તિ મળીજાય.
……….એજ શબ્દની અજબ કેડી,જે અનુભવથી જ સમજાઇ જાય.
શ્રધ્ધાની સરળકેડી પકડી ચાલતા,નિર્મળતાને સહેવાય
મળે પ્રેમથી હાર ફુલોનો જીવને,અનંતઆનંદ મળી જાય
નિખાલસતાનો  સંગાથ રાખતા,સૌ મિત્રોને આનંદ થાય
આપે ફુલોનો હાર પ્રેમથી દેહને,જે લાયકાતેજ મળી જાય
……….એજ શબ્દની અજબ કેડી,જે અનુભવથી જ સમજાઇ જાય.
કળીયુગની કેડીને પકડતા,ના સફળતાનો સંગ મેળવાય
દેખાવની રાહેજ ચાલતા,જીવનમાં અહીં તહીં મોહ રખાય
સફળતાની અપેક્ષાને રાખતા,જીવનમાં હાર જ મળી જાય
એ છે કુદરતની લીલા જગે,જે શબ્દની સમજણેજ સમજાય
……….એજ શબ્દની અજબ કેડી,જે અનુભવથી જ સમજાઇ જાય.

===========================================

કોણ કોનું


.                    .કોણ કોનું

તાઃ૧૦/૭/૨૦૧૫               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કોણ મારુ ને કોણ તમારુ,ના જગમાં કોઇ કહેનારુ
કર્મના બંધનથી રહેવાનું,ના કોઇથી છટકાવાનું
……….એજ અપારલીલા પ્રભુની,સૃષ્ટિની સાંકળમાં બંધાવાનું.
દેહ મળે એ કર્મનીકેડી,નિર્મળજીવનમાં સમજાવાનું
ના અહંમ ના આશા રાખતા,જીવે કર્મથી દુર રહેવાનુ
સરળજીવનનીરાહે જીવતા,અનેકનો સાથ મળવાનો
પ્રેમ મેળવી પ્રેમીઓનો ,અનેક શાંન્તિને એ સહેવાનો
……….એજ અપારલીલા પ્રભુની,સૃષ્ટિની સાંકળમાં બંધાવાનું.
કલમની શીતળકેડીએ,જીવને અનેકનો સાથ રહેવાનો
નામારુ નાતારુ છોડતાં,માતાની અસીમકૃપા મળવાની
દેખાવની દુનીયાને આંબતા,ઉજ્વળ જીવન આ થવાનું
અંતરમાં આનંદ મળે કૃપાએ,જીવને મુક્તિમાર્ગે જવાનુ
……….એજ અપારલીલા પ્રભુની,સૃષ્ટિની સાંકળમાં બંધાવાનું.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++