હાર મળે


.                    .  હાર મળે

તાઃ૧૧/૭/૨૦૧૫                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શબ્દની સાચી સમજણ પડે,જ્યાં અસર તેની પડી જાય
માનવતાની મહેંક પ્રસરે,યા જીવને અશાંન્તિ મળીજાય.
……….એજ શબ્દની અજબ કેડી,જે અનુભવથી જ સમજાઇ જાય.
શ્રધ્ધાની સરળકેડી પકડી ચાલતા,નિર્મળતાને સહેવાય
મળે પ્રેમથી હાર ફુલોનો જીવને,અનંતઆનંદ મળી જાય
નિખાલસતાનો  સંગાથ રાખતા,સૌ મિત્રોને આનંદ થાય
આપે ફુલોનો હાર પ્રેમથી દેહને,જે લાયકાતેજ મળી જાય
……….એજ શબ્દની અજબ કેડી,જે અનુભવથી જ સમજાઇ જાય.
કળીયુગની કેડીને પકડતા,ના સફળતાનો સંગ મેળવાય
દેખાવની રાહેજ ચાલતા,જીવનમાં અહીં તહીં મોહ રખાય
સફળતાની અપેક્ષાને રાખતા,જીવનમાં હાર જ મળી જાય
એ છે કુદરતની લીલા જગે,જે શબ્દની સમજણેજ સમજાય
……….એજ શબ્દની અજબ કેડી,જે અનુભવથી જ સમજાઇ જાય.

===========================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: