પ્રેમાળ જીવન


.                        .પ્રેમાળ જીવન

તાઃ૭/૧૨/૨૦૧૫                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રેમની પકડી શીતળ કેડી સંગે ,જીવને સુખશાંન્તિ મળી  જાય
ઉજ્વળતાની પાવનકેડીએ જીવતા,પાવનકર્મ જીવનમાં થાય
……….એ જ માતાની કૃપા કહેવાય,દેહને ઉજ્વળ જીવન એ દઈ જાય.
મમતા માતાની મળે  જીવનમાં,બાળપણને એ સાચવી જાય
પેમની અદભુત કેડી મેળવતા,ના દુઃખ જીવનમાં સ્પર્શી જાય
સંસ્કાર સાચવી જીવન જીવતા,જીવને અનંત પ્રેમ મળી જાય
ના મોહમાયા કે ના માન અપમાન,કદીયે દેહનેય જકડી જાય
……….એ જ માતાની કૃપા કહેવાય,દેહને ઉજ્વળ જીવન એ દઈ જાય.
પિતા પ્રેમની લાગણી  છે સાચી,જીવને રાહ સાચીજ દઈ જાય
ભણતરની સાચીરાહ પકડતા,જીવનમાં ના આફત અડી જાય
મળે બાળકને ઉજ્વળ જીવન,જે  જીવનની રાહ સાચી કહેવાય
પવિત્ર પ્રેમની રાહને  પકડતા,જીવનમાં સુખસાગર છલકાય
……….એ જ માતાની કૃપા કહેવાય,દેહને ઉજ્વળ જીવન એ દઈ જાય.

========================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: