ભક્તિ પ્રીત


.                       .ભક્તિ પ્રીત

તાઃ૨3/૧૨/૨૦૧૫                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળે પ્રેમ માબાપનો સંતાનને,જીવનમાં રાહ સાચી મળી જાય
શ્રધ્ધાની સાચીકેડી પકડી ચાલતા,પવિત્ર ભક્તિપ્રીત થઈજાય
……એ જ માનવતા દેહની અવનીએ,જે સત્કર્મથી જીવન સાચવી જાય.
મળે માનવદેહ અવનીએ જીવને,એ જીવની નિર્મળતા કહેવાય
કુદરતની એ અસીમ  કૃપા કહેવાય,જે જીવને જન્મ મળે દેખાય
અવનીપરનુ આગમન એ છે બંધન,જીવને દેહ મળતા સમજાય
પરમ કૃપા પરમાત્માની થાય,જ્યાં જીવનમાં સાચી ભક્તિ થાય
……એ જ માનવતા દેહની અવનીએ,જે સત્કર્મથી જીવન સાચવી જાય.
કર્મનાબંધન એ દેહનાસંબંધ છે,જે મળેલદેહના બંધનથી દેખાય
જન્મબંધનને સાચવી જીવતા,મળેલદેહ પર વડીલની કૃપાથાય
પવિત્રકર્મની કેડી મળતા જીવને,સાચી ભક્તિની રાહ મળી જાય
ઉજ્વળ જીવનની રાહે જીવતા, પાવનકર્મે મુક્તિરાહને મેળવાય
……એ જ માનવતા દેહની અવનીએ,જે સત્કર્મથી જીવન સાચવી જાય.

==========================================

One Response

  1. Excellent writing Kabiraj, I started my day by reading your poetry!

    Ma Bhagvati take care of you and your family, Jay mataji

    Sent from my iPhone

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: