સબળ પ્રેમ


.                         .સબળ પ્રેમ

તાઃ૨૩/૧૨/૨૦૧૫                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નિર્મળ પ્રેમની ગંગા વહેતા,જીવનમાં રાહ સાચી મળી જાય
સબળપ્રેમ જીવનમાં મળતા,પવિત્રકર્મ જીવનમાં થઈ જાય
……માયા,મોહને મમતા  છુટતા જીવનમાં,મળેલ દેહને રાહ આપી જાય.
મળેલ પ્રેમ અંતરથી સાચો,જીવનમાં ઉજ્વળતાને આપી જાય
આશીર્વાદની નિર્મળરાહે,જીવને મળેલ દેહથી પાવનકર્મ થાય
આવી આંગણે કૃપા રહે પ્રભુની,જે જીવને સબળપ્રેમ આપીજાય
આધીવ્યાધી નાઆવે જીવનમાં,જ્યાં પવિત્રજીવન જીવી જવાય
……માયા,મોહને મમતા છુટતા જીવનમાં,મળેલ દેહને રાહ આપી જાય.
આજકાલ એ દેહને સ્પર્શે,જે જીવને  દેહ મળતા સમજાઇ જાય
જન્મ મરણએ જીવના સંબંધ,જે કરેલ કર્મના બંધને મેળવાય
અવનીપરનુ આવન જાવન,એજ કર્મથી આંગળી ચીંધી જાય
નિર્મળ જીવન જીવતા અવનીએ,પરમાત્માની કૃપા થઈ જાય
……માયા,મોહને મમતા છુટતા જીવનમાં,મળેલ દેહને રાહ આપી જાય.

============================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: