આવીજાવ


.                      .આવીજાવ

તાઃ૨૫/૧૨/૨૦૧૫             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવી જાવ તમે પ્રેમ લઈને,જે નિખાલસતા આપી જાય
ના મને કોઇ માયા સ્પર્શે,કે ના કોઇ મોહ મને મળી જાય
…………સરળ જીવનની કેડીએ જીવતા,જલાસાંઈની કૃપા થાય.
ભાગંભાગ એ કળીયુગની માયા,જે જીવનને જકડી જાય
મનથીકરેલ માળાપ્રભુની,પરમાત્માનીકૃપા આપી જાય
કરેલ કર્મ એ બંધન જીવના,જે જીવને દેહ મળે સમજાય
અંતરથીકરેલ પ્રેમ છે જીવનો,સાચો સંતોષ  આપી જાય
…………સરળ જીવનની કેડીએ જીવતા,જલાસાંઈની કૃપા થાય.
શ્રધ્ધા રાખી ભક્તિની રાહ પકડતા,પ્રભુની કૃપા મેળવાય
ચોખ્ખુ ઘરનુ આંગણુ રાખતા,આંગણે જલાસાંઇ આવી જાય
મળે જીવને કૃપા સંતની,ના આગળપાછળ કાંઈજઅથડાય
આવીજાય જ્યાં પ્રેમનિખાલસ,આવતીવ્યાધીય ભાગીજાય
…………સરળ જીવનની કેડીએ જીવતા,જલાસાંઈની કૃપા થાય.

*************************************************

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: