સંસારી સીડી


.                    . સંસારી સીડી

તાઃ૨૫/૧૨/૨૦૧૫                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દેહ મળે અવનીએ જીવને,ત્યાં કુટુંબનીકેડી મળી જાય
મળે માબાપનો પ્રેમ જીવને,જ્યાં સંતાન થઈ અવાય
…………એજ અજબલીલા જગતપિતાની,જે કર્મનીકેડીથી બંધાય.
માનવદેહ મળે જીવને અવનીએ,જે સંસારથી બંધાય
જન્મે જન્મના સંબંધ જીવના,દેહ મળે સમજાઈ જાય
આગમન વિદાય સમયનીસીડી,પ્રભુકૃપાએમેળવાય
મૃત્યુ મળતા દેહને કુટુંબથી,સંસારની સીડી છુટી જાય
…………એજ અજબલીલા જગતપિતાની,જે કર્મનીકેડીથી બંધાય.
જીવના બંધન દેહ મળતા,ભાઇ બહેનનો સંબંધ થાય
પતિપત્નીના પ્રેમની પરખ,જ્યાં માબાપ થઈ જવાય
કુટુંબ એ છે કર્મના બંધન,જે દેહને જીવ મળે સમજાય
સાચીભક્તિએ મુક્તિરાહ,જેજીવને બંધનથી છોડીજાય
…………એજ અજબલીલા જગતપિતાની,જે કર્મનીકેડીથી બંધાય.

૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: