આનંદની લહેર


.                    આનંદની લહેર

 તાઃ૨૮/૧૨/૨૦૧૫               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉજ્વળ જીવનનો સંગ મળે,ત્યાં માનવતા મહેંકી જાય
ના અંતરમાં  અપેક્ષા રહે,જ્યાં અભિમાન ઓસરી જાય
……..એજ સાર્થક જન્મ કરે,જ્યાં અંતરનો આનંદ વરસી જાય.
માનવ દેહ મળતા જીવને,ધર્મ કર્મને એ સમજાઈ જાય
કર્મબંધન જકડે  છે જીવને,જે  આવન જાવનથી દેખાય
માનવતાની મહેંકપ્રસરે,જ્યાં પવિત્ર ધર્મરાહ મળીજાય
……..એજ સાર્થક જન્મ કરે,જ્યાં અંતરનો આનંદ વરસી જાય.
મળે રાહ જીવને જીવનમાં,જે સાચા સંતથીજ મળી જાય
વિરપુરનાસંસારી સંતજલારામ,ભુખ્યાને ભોજન દઈજાય
અનેક જીવોને અન્ન દેતા,પરમાત્માય આવીને ભાગીજાય
એ સાચી રાહ જીવની, જે કર્મના બંધનથી દેહ છુટી જાય
……..એજ સાર્થક જન્મ કરે,જ્યાં અંતરનો આનંદ વરસી જાય.
પશુપક્ષી બંધન જીવના,અવનીએ અનેક દેહ આપી જાય
ના કોઇ આધાર રહે કે,ના  કોઇ જીવનો સંગાથ મળી જાય
સંત સાંઇબાબાએ આંગળી ચીધી,મનુષ્ય થઈ જીવી જાવ
શ્રધ્ધાસબુરીની રાહેજીવતા,નાકોઇ હિન્દુમુસ્લીમ કહેવાય
……..એજ સાર્થક જન્મ કરે,જ્યાં અંતરનો આનંદ વરસી જાય.

######################################

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: