શ્રી સુર્યદેવ


Suryadev

.                         . શ્રી સુર્યદેવ

તાઃ૪/૨/૨૦૧૬                                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કૃપા કરજો શ્રી સુર્યદેવ,જીવને મળેલ જન્મ સફળ થઈ જાય
અંતરમાં  છે એક અપેક્ષા,જીવનમાં સદા ભક્તિ પ્રેમથી થાય
………..એ  જ પ્રાર્થના મનથી કરુ  હુ,જે તમારી કૃપા જ આપી જાય.
નિર્મળ જીવન ને રાહ મળે,સંગે  પવિત્ર જીવન જીવી જવાય
સંસારની સીડી  પ્રેમથી ચઢાય,જે  દેહની માનવતા કહેવાય
પળેપળને સાચવજો સુર્યદેવ,અંતરથી પ્રાર્થના સદાય થાય
અંતએવો આપજો પિતાજી,સંતાનનાજીવને મુક્તિમળીજાય
………..એ  જ પ્રાર્થના મનથી કરુ  હુ,જે તમારી કૃપા જ આપી જાય.
કર્મના બંધન તો જીવને જકડે,ના જગતમાં કોઈથી છટકાય
મળીકૃપા શ્રી સુર્યદેવની જીવને,જીવનમાં અનુભવેસમજાય
મનને મળેલ શ્રધ્ધા જ સાચી,જે પ્રદીપને બોરસદ લઈ જાય
અજબ શક્તિશાળી છો દેવ તમે,સુર્યદેવને કોઇથી ના અંબાય
………..એ  જ પ્રાર્થના મનથી કરુ  હુ,જે તમારી કૃપા જ આપી જાય.
ૐ હ્રી સુર્યાય નમઃના મંત્રથી,જીવને અનંત શાંન્તિ મળી જાય
સુર્યદેવના આગમને દુનીયા  જાગે,ને આથમતા સૌ  સુઈ જાય
અજબલીલા  અવીનાશીની,જે સાચીનિર્મળ ભક્તિએ મેળવાય
નાકોઈ મોહ રહે જીવનમાં,કે ના જીવ જન્મના બંધનથી બંધાય
………..એ  જ પ્રાર્થના મનથી કરુ  હુ,જે તમારી કૃપા જ આપી જાય.

=========================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: