પવિત્ર પ્રેમ


 

.                       . સિધ્ધી વિનાયકની કૃપા

Sidhdhi

.                           .પવિત્ર પ્રેમ

તાઃ૨૧/૨/૨૦૧૬                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રદીપપંડ્યાનો પ્રેમ નિખાલસ,જીવને સુખશાંન્તિ આપી જાય
પવિત્ર પ્રેમની રાહે ચાલતા,જીવનસંગીની પુંજા મળી જાય
……………નિર્મળ ભાવે પ્રેમ પકડતા,પુંજા આજે હ્યુસ્ટન આવી જાય.
સિધ્ધીવિનાયકદેવ મુંબઈથી આવ્યા,જે પવિત્રરાહ કહેવાય
પુંજાની પવિત્ર ભાવનાએ,પ્રદીપની આંગળી પકડાઈ જાય
એજ સાચો પ્રેમ જીવનમાં,જે સાચી ભક્તિ એ જ મળી જાય
સિધ્ધી વિનાયકની કૃપાએ,પ્રદીપ પુંજાના પ્રેમ બંધન થાય
……………નિર્મળ ભાવે પ્રેમ પકડતા,પુંજા આજે હ્યુસ્ટન આવી જાય.
ભણતરની કેડી પકડી પુંજાએ,જે માનવતાને  મહેંકાઇ જાય
ઉજ્વળ જીવન જીવતા પવિત્રરાહે,પ્રદીપનો સંગ મળી જાય
જીવનસાથીનાબંધન લગ્નથીમળે,જ્યાં માબાપની કૃપાથાય
નિખાલસપ્રેમથી શ્રધ્ધા રાખતા,જીવને ઉજ્વળ રાહમળીજાય
……………નિર્મળ ભાવે પ્રેમ પકડતા,પુંજા આજે હ્યુસ્ટન આવી જાય.
===========================================
.       .અમેરીકામાં પ્રથમ સિધ્ધી વિનાયક મંદીર હ્યુસ્ટનમાં કરનાર મહારાજ
શ્રી પ્રદીપ પંડ્યાના પત્ની શ્રીમતી પુંજાબેન આજે તાઃ૨૧/૨/૨૦૧૬ના રોજ
હ્યુસ્ટનમાં આવી ગયા છે તે યાદ રૂપે મારા અંગત સંબંધને કારણે આ કાવ્ય
પ્રદીપ અને પુંજાને યાદગીરી રૂપે ઑમ શ્રી ગણેશાય નમઃ સહિત સપ્રેમ ભેંટ.
લી.પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ પરિવારના જય જલારામ.   (રવિવાર  ૨૧/૨/૨૦૧૬)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: