પકડેલ કેડી


.                      પકડેલ કેડી

તાઃ૩૦/૩/૨૦૧૬                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કેડી પકડી પ્રેમની જીવનમાં,સૌનો અનંતપ્રેમ મળી જાય
મુંઝવણને દુર રાખી જીવતા,જીવને પાવનરાહ મળી જાય
……….એ જ નિર્મળપ્રેમની સીડી,જીવને સુખશાંન્તિ આપી જાય.
મનથી કરેલ મહેનતે જીવતા,પરમાત્માની કૃપા થઈ જાય
નાઅપેક્ષા કોઇ મનમાં રાખતા,સરળતાનો સંગ મળી જાય
જ્યોત પ્રેમની જલે જીવનમાં,અનેક સંબંધીઓ મળી જાય
મળી જાય સફળતાની કેડી,જન્મ પાવન જીવન કરી જાય
……….એ જ નિર્મળપ્રેમની સીડી,જીવને સુખશાંન્તિ આપી જાય.
જન્મે જન્મના બંધન સ્પર્શે,જે જીવનમાં પળેપળ સમજાય
જલાસાંઇની નિર્મળ ભક્તિ,જીવને પવિત્રરાહ આપી જાય
નિર્મળ ભક્તિએ પવિત્ર કેડી,જે જન્મમરણને દુર કરીજાય
અવનીપરના આગમન વિદાયને,મુક્તિમાર્ગથીજ છોડાય
……….એ જ નિર્મળપ્રેમની સીડી,જીવને સુખશાંન્તિ આપી જાય.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

કસોટી પ્રેમની


Mataji krupa

.                     .કસોટી પ્રેમની

તાઃ૩૦/૩/૨૦૧૬                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માડી તારા પ્રેમની કસોટી,ના જગતમાં કોઇથી થાય
શ્રધ્ધા રાખી આંગળી પકડતાં,પાવનરાહ મળી જાય
………કૃપા મળે મા તારી જીવને,જ્યાં સવાર સાંજ પુંજન થાય.
અનેક સ્વરૂપ મા તારા જગતમાં,શ્રધ્ધાએ દર્શન થાય
પાવનરાહ પકડી ચાલતા,મા તારા પ્રેમની કૃપા થાય
સતત સ્મરણ મા તારૂ કરતા,જગે સૌનોપ્રેમ મળી જાય
અનંત શાંન્તિની કેડી મળે,જ્યાં માડીનુ આગમન થાય
………કૃપા મળે મા તારી જીવને,જ્યાં સવાર સાંજ પુંજન થાય.
પ્રેમથી માને વંદનકરતા,જીવને શ્રધ્ધાનીરાહ મળીજાય
ના અપેક્ષાની રાહ મળે,કે ના કોઇ આપત્તીય આવી જાય
સરળ જીવનનીજ્યોત પ્રગટે,ત્યાં મળેલ જન્મસાર્થકથાય
માડી તારી સાચી ભક્તિએ,સંતાનનુ જીવન ઉજ્વળ થાય
………કૃપા મળે મા તારી જીવને,જ્યાં સવાર સાંજ પુંજન થાય.

======================================

શ્રધ્ધાની સીડી


god.jpg

.               . શ્રધ્ધાની સીડી

તાઃ૨૮/૬/૨૦૧૬                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવ જીવન છે કૃપા પરમાત્માની,દેહ મળતા અનુભવાય
જીવની શ્રધ્ધા કેડીજલાસાંઇની,જે પવિત્ર જીવન આપી જાય
………..આગમન વિદાય એ સીડી જીવની,જે ઉંમરથી જ અડી જાય.
મળે જીવને માયા જગતની,જેને કર્મના બંધનથી સમજાય
લાગણી મોહને ફેંકી દેતા જીવને,શ્રધ્ધાની સીડી મળી જાય
અનંત પ્રેમ મળે પરમાત્માનો,જ્યાં  નિર્મળ જીવન જીવાય
અપેક્ષાને આંબી લેતા જીવનમાં,ના આફત કોઇજ અથડાય
………..આગમન વિદાય એ સીડી જીવની,જે ઉંમરથી જ અડી જાય.
મનથી કરેલ માળા ને તનથી કરેલ ભક્તિ જીવને સ્પર્શી જાય
પળેપળને સાચવે અવિનાશી,જે જીવની મહેંક પ્રસરાવી જાય
ચીંધેલ આંગળી જલાસાંઇની,જીવનેઅનેકનો પ્રેમ આપી જાય
શ્રધ્ધાની સીડી પર ચઢતા,જીવ પર ભક્તિજ્યોત પ્રસરી  જાય
………..આગમન વિદાય એ સીડી જીવની,જે ઉંમરથી જ અડી જાય.
========================================

પુ.હીરાબાનો જન્મદીવસ


.                   .પુ.હીરાબાનો  જન્મદીવસ

તાઃ૨૬/૩/૨૦૧૬                                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નિર્મળરાહ પકડીને જીવતા,પુ.હિરાબાનો આજે  જન્મદીવસ ઉજવાય
આજકાલની પવિત્રરાહે જીવતા,વ્હાલા બા આજે સો વર્ષના થઈ જાય
…………..ૐ શાંન્તિનો સહવાસ રાખતા,સૌને ભક્તિની રાહ એ ચીંધી જાય.
કૈલાસબેનને આનંદ અનેરો,સંગે મીનાબેન અને અલકાબેન ખુશથાય
આશિર્વાદની કૃપા મમ્મીની,દીકરીઓને જીવનમાં આનંદ આપી જાય
પ્રદીપ રમાને આશિર્વાદ મળે હિરાબાના,જે જીવને ભક્તિરાહદઈજાય
પવિત્રરાહ જીવનમાં પામતા,મળેલ આજન્મ સાર્થક કૃપાએ થઈ જાય
…………..ૐ શાંન્તિનો સહવાસ રાખતા,સૌને ભક્તિની રાહ એ ચીંધી જાય.
સરળ જીવનમાં ભક્તિ સંગે,મા ગાયત્રીની અસીમકૃપા જીવનમાં થાય
ભક્તિભાવથી જીવન જીવતા,સંબંધીઓનો સરળ સ્નેહ પણ મળી જાય
આજકાલને સમજી જીવતા હ્યુસ્ટનમાં,સંતાનો અનંત આનંદપામીજાય
માતા ગાયત્રીને પ્રાર્થના પ્રદીપની,હિરાબાને દિર્ઘાયુ જીવન આપી જાય
…………..ૐ શાંન્તિનો સહવાસ રાખતા,સૌને ભક્તિની રાહ એ ચીંધી જાય.
=============================================
. .પુજ્ય હિરાબાનો આજે  સો મો જન્મદીવસ છે.માતા ગાયત્રીની કૃપા પામી
બા દીર્ઘાયુ જીવન જીવે તે પ્રાર્થના સહિત આ લખાણ બાને જન્મદીનની યાદ રૂપે
ભેંટ.
લી.પ્રદીપ,રમા બ્રહ્મભટ્ટ તરફથી ૐ શાંન્તિ.               તાઃ૨૬મી માર્ચ.

સુર્ય સ્નાન


.                            .સુર્ય સ્નાન

 તાઃ૨૫/૩/૨૦૧૬               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રત્યક્ષ દેવ જગતમાં છે,જેને સુર્યનારાયણ દેવ કહેવાય
ઉદય અસ્ત પૃથ્વી પર થતાં,જગતે સવાર સાંજ કહેવાય
………એવા પરમકૃપાળુ પરમાત્મા છે,ના મંદીર મસ્જીદમાં મેળવાય.
ઉગમણી ઉષાએ આગમન થતા,સુર્ય સ્નાન શ્રધ્ધાએ થાય
ના ચામડીને કોઇ રોગ અડે,કે ના અશક્ય જીવન પણ થાય
પરમકૃપાના સાગરજેવા,જે અબજો જીવોને પ્રત્યક્ષ દેખાય
એજ જગત પિતા છે અને એજ અજબ અવિનાશી કહેવાય
………એવા પરમકૃપાળુ પરમાત્મા છે,ના મંદીર મસ્જીદમાં મેળવાય.
ના આશા કે કોઇ અભિલાષા રાખતાં,પાવનરાહ મળી જાય
સુર્યદેવના પવિત્ર કિરણોએ,નાકોઇ દવા ડૉકટર અડી જાય
મનને અજબ શાંન્તિ મળે જગે,જ્યાં રોગી ચાદર ઊડી જાય
પરમાત્માનીકૃપા આંગણેઆવતા,ઘર પણ પવિત્ર થઈ જાય
………એવા પરમકૃપાળુ પરમાત્મા છે,ના મંદીર મસ્જીદમાં મેળવાય. ==========================================

જલાજ્યોત


.                       . જલાજ્યોત

તાઃ૨૨/૩/૨૦૧૬                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જલારામની જ્યોત મળતા,જીવને પાવનરાહ મળી ગઈ
ભક્તિ માર્ગને પકડી ચાલતા,જીવ પર કૃપા પ્રભુની થઈ
……..અનેક જીવોને અન્ન ખવડાવી,જીવનમાં શાંન્તિ આપી જઈ.
માનવજીવનની મહેંક પ્રસરી,જ્યાં અન્નદાન આપ્યુ જઈ
વિરપુર ગામની પવિત્રભુમી,જગતમાં નામ જ કરી ગઈ
વિરબાઈ માતાની સંસ્કારીરાહ,પરમાત્માને ભડકાવીગઈ
ઝોળી ડંડો મુકી ગયા અવિનાશી,જીવન સાર્થક થયુ ભઈ
…….અનેક જીવોને અન્ન ખવડાવી,જીવનમાં શાંન્તિ આપી જઈ.
પ્રેમ મળ્યો પ્રદીપને જલાસાંઇનો,સુખશાંન્તિ આપી ગઈ
ના અભિમાનની કેડી દેખાઈ,કે ના માગણી જીવનમાં રહી
પાવનકર્મને પકડી ચાલતા,પક્ષીઓની ભાવના પુરી થઈ
અનેક જીવો આવી આંગણે,પ્રભુકૃપાની કેડી આપતા અહી
…….અનેક જીવોને અન્ન ખવડાવી,જીવનમાં શાંન્તિ આપી જઈ.

========================================

કલા કુંજ


kala kunj

.                             કલા કુંજ

     તાઃ૨૦/૩/૨૦૧૬                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કલા કુંજને હ્યુસ્ટનમાં લાવી,પવિત્ર કલાની કેડી આપી અહીં
રસેશભાઇની પવિત્રરાહ પકડી,કલાકારો મળી ગયા છે અહીં
………..એ કૃપા મા સરસ્વતીની,મુકુન્દભાઈની કલાથી પ્રસરી ગઈ.
પપ્પા જ્યારે પાગલ થયા,ત્યાં સંતાનને સમજણ પડી ગઈ
પકડી જ્યાં કળીયુગની કેડી, જીવનમાં વર્તન બદલાયુ ભઈ
સંસારમા કોઇનો સાથ નામળતા,પપ્પાને આવવુ પડ્યુઅહીં
પપ્પાનીકેડી નિરખતા પ્રેક્ષકોએ,હ્યુસ્ટનમાં રાહ બતાવી ભઈ
………..એ કૃપા મા સરસ્વતીની,મુકુન્દભાઈની કલાથી પ્રસરી ગઈ.
મહેંક પ્રસરી કલાની અહીંયા,જ્યાં હું રીટાયર્ડ થયો જોયુ ભઈ
નિર્મળ કલાનીકેડીએ કલાકારો મળ્યા,ને કલાકુંજ આવ્યુ અહીં
સફળતાના સોપાન દરેક પ્રસંગે,એ જ સફળતા કહેવાય ભઈ
નામોહ કે માયા સ્પર્શે પ્રસંગને,જે પ્રદીપને આનંદ આપે અહીં
………..એ કૃપા મા સરસ્વતીની,મુકુન્દભાઈની કલાથી પ્રસરી ગઈ. =======================================
.      .શ્રી રસેશભાઇની સરસ્વતી સંતાન તરીકેની સફળતા એ હ્યુસ્ટનનુ
કલા કુંજની કલાની કેડી જે અહીંયા નાટક દ્વારા સમાજને દર્શન કરાવે છે
એ ઉત્તમ સેવા માટે હ્યુસ્ટનના કલમપ્રેમી તરીકે આ લખાણ સપ્રેમ ભેંટ.
લી.પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ તથા કલમપ્રેમીઓની યાદ.

મમતા અને પ્રેમ


.                    .મમતા અને પ્રેમ

તાઃ૧૮/૩/૨૦૧૬                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માની મમતા ને  પ્રેમ પિતાનો,સંતાનને સુખ આપી જાય
માનવતાની  મહેંક પ્રસરતા,જીવનમાં શાંન્તિ મળી જાય
…………કુદરતની અસીમકૃપાને પામતા,નિર્મળ ભક્તિરાહ મેળવાય. કર્મની કેડી જીવને સ્પર્શે,જે મળેલ દેહથી જીવને સમજાય
લાગણી માગણી એ દેહની સીડી,જે સમય સંગે ચાલીજાય
મળે માતાના આશિર્વાદ સંતાનને,પાવનરાહ આપી જાય
પળે પળને  વિચારી ચાલતા,સફળતાના વાદળ છલકાય
…………કુદરતની અસીમકૃપાને પામતા,નિર્મળ ભક્તિરાહ મેળવાય.
જીવને મળેલ માનવદેહ,પિતાના પ્રેમથી સત્કર્મ સહેવાય
ઉજ્વળ જીવનની રાહ લેવા,ભણતરની સાચી કેડી પકડાય
ચીંધેલ આંગળી પિતાની સંતાનને,પાવન પગલાએ દેખાય
મળે મમતા માતાનીને પિતાનોપ્રેમ ઉજ્વળ જીવનકરીજાય
…………કુદરતની અસીમકૃપાને પામતા,નિર્મળ ભક્તિરાહ મેળવાય.

=======================================

મા તારી મમતા


.                 .મા તારી મમતા

તાઃ૧૦/૩/૨૦૧૬                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મા તારી નિર્મળ મમતાએ,મારા જીવને ઉજ્વળ રાહ મળી ગઈ
મળ્યો પ્રેમ સંતાનને તારો,જગતમાં પ્રેમની જ્યોત પ્રગટી ગઈ
……એ નિખાલસ પ્રેમની કૃપા મા,મને જીવનમાં સાચીભક્તિ આપી ગઈ.
મોહ અને માયા નાસ્પર્શી,જે જગતમાં કળીયુગનીરાહ આપે અહીં
માનવતાને સાચવી રાખવા માડી, તારી મને મમતા મળી ગઈ
ઉજ્વળ જીવનની કેડી મળી કૃપાએ,જે નિર્મળ જીવન કરી ગઈ
અખંડશાંન્તિની કૃપા મળતા,મારી જલાસાંઇની ભક્તિ સાચીથઈ
……એ નિખાલસ પ્રેમની કૃપા મા,મને જીવનમાં સાચીભક્તિ આપી ગઈ.
અવનીપર મને દેહ મળ્યો માબાપથી,સંતાન થઈ જગે જીવાય
માબાપના પ્રેમની નિર્મળરાહ મળે જીવને,જે કર્મબંધન કહેવાય
નિર્મળ ભાવે ભક્તિ કરતા જીવનમા,માનવતાય સચવાઈ જાય
અપેક્ષાના વાદળને છોડતા જીવનમાં,નિર્મળ રાહ પણ મળીજાય
……એ નિખાલસ પ્રેમની કૃપાએ મા,મને જીવનમાં સાચીભક્તિ આપી ગઈ.

=========================================

કરૂણાનો સાગર


.                 .કરૂણાનો સાગર

તાઃ૯/૩/૨૦૧૬                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવનને જકડી ચાલતો સમય,ના કોઇથી અવનીપર છટકાય કરૂણા સાગરમાં ડુબકીમારતા,જીવપર પરમાત્માની કૃપા થાય
…………અજબલીલા અવિનાશીની જગતમાં,એ કળીયુગમાં સ્પર્શી જાય.
જગતની આ રામાયણ,અજબશક્તિશાળી રાવણનુ દહનથાય
ના કોઇ માનવી આંબી શકે અવતરણને,એ કર્મબંધન કહેવાય
નિર્મળ જીવનની કેડીએ ચાલતા,જીવ પર કરૂણાની વર્ષા થાય
વર્ષા પ્રેમની જીવને થતા,જ્યાં સંત જલાસાંઇથી રાહ મેળવાય
…………અજબલીલા અવિનાશીની જગતમાં,એ કળીયુગમાં સ્પર્શી જાય.
પ્રેમની પાવન કેડી મળે જીવને,જ્યાં નિખાલસ જીવન જીવાય મળેપ્રેમ સંબંધીઓનો જીવનમાં,ત્યાં મિત્રોના પ્રેમનીવર્ષા થાય
કરૂણા એ છે પ્રેમ નિખાલસ,જે જીવને પવિત્રરાહથી જ મળીજાય
ના કોઇ આશા ના અપેક્ષા જીવની,જે નિર્મળ જીવન આપી જાય
…………અજબલીલા અવિનાશીની જગતમાં,એ કળીયુગમાં સ્પર્શી જાય. ==========================================