કસોટી પ્રેમની


Mataji krupa

.                     .કસોટી પ્રેમની

તાઃ૩૦/૩/૨૦૧૬                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માડી તારા પ્રેમની કસોટી,ના જગતમાં કોઇથી થાય
શ્રધ્ધા રાખી આંગળી પકડતાં,પાવનરાહ મળી જાય
………કૃપા મળે મા તારી જીવને,જ્યાં સવાર સાંજ પુંજન થાય.
અનેક સ્વરૂપ મા તારા જગતમાં,શ્રધ્ધાએ દર્શન થાય
પાવનરાહ પકડી ચાલતા,મા તારા પ્રેમની કૃપા થાય
સતત સ્મરણ મા તારૂ કરતા,જગે સૌનોપ્રેમ મળી જાય
અનંત શાંન્તિની કેડી મળે,જ્યાં માડીનુ આગમન થાય
………કૃપા મળે મા તારી જીવને,જ્યાં સવાર સાંજ પુંજન થાય.
પ્રેમથી માને વંદનકરતા,જીવને શ્રધ્ધાનીરાહ મળીજાય
ના અપેક્ષાની રાહ મળે,કે ના કોઇ આપત્તીય આવી જાય
સરળ જીવનનીજ્યોત પ્રગટે,ત્યાં મળેલ જન્મસાર્થકથાય
માડી તારી સાચી ભક્તિએ,સંતાનનુ જીવન ઉજ્વળ થાય
………કૃપા મળે મા તારી જીવને,જ્યાં સવાર સાંજ પુંજન થાય.

======================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: