પકડેલ કેડી


.                      પકડેલ કેડી

તાઃ૩૦/૩/૨૦૧૬                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કેડી પકડી પ્રેમની જીવનમાં,સૌનો અનંતપ્રેમ મળી જાય
મુંઝવણને દુર રાખી જીવતા,જીવને પાવનરાહ મળી જાય
……….એ જ નિર્મળપ્રેમની સીડી,જીવને સુખશાંન્તિ આપી જાય.
મનથી કરેલ મહેનતે જીવતા,પરમાત્માની કૃપા થઈ જાય
નાઅપેક્ષા કોઇ મનમાં રાખતા,સરળતાનો સંગ મળી જાય
જ્યોત પ્રેમની જલે જીવનમાં,અનેક સંબંધીઓ મળી જાય
મળી જાય સફળતાની કેડી,જન્મ પાવન જીવન કરી જાય
……….એ જ નિર્મળપ્રેમની સીડી,જીવને સુખશાંન્તિ આપી જાય.
જન્મે જન્મના બંધન સ્પર્શે,જે જીવનમાં પળેપળ સમજાય
જલાસાંઇની નિર્મળ ભક્તિ,જીવને પવિત્રરાહ આપી જાય
નિર્મળ ભક્તિએ પવિત્ર કેડી,જે જન્મમરણને દુર કરીજાય
અવનીપરના આગમન વિદાયને,મુક્તિમાર્ગથીજ છોડાય
……….એ જ નિર્મળપ્રેમની સીડી,જીવને સુખશાંન્તિ આપી જાય.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: