આંગણે આવો


.                     .આંગણે આવો

તાઃ૨૫/૪/૨૦૧૬                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આંગણે આવો પ્રેમ પકડીને,જીવને અનંત શાંન્તિ મળી જાય
મોહમાયાને  આંબી ચાલતા,પાવનકર્મ જીવનમાં થઈ જાય
…………એ મહેર છે પરમાત્માની,જે પવિત્રરાહ જીવનમાં આપી જાય.
પ્રેમ નિખાલસ ના માગણીએ મળે,કે નાકદી કર્મ પાવન થાય
સરળજીવનની રાહ મળે જીવને,જે પવિત્રપ્રેમીઓ આપીજાય
અંતરમાં નાકોઇ ઉભરો  રહે,કે ના કોઇ અપેક્ષાય કદીય રખાય
માનવતાની મહેંક પ્રસરે જગતમાં,જ્યાં મિત્રનોપ્રેમ મળી જાય
………….એ મહેર છે પરમાત્માની,જે પવિત્રરાહ જીવનમાં આપી જાય.
કલમની પવિત્રકેડીએ,મા સરસ્વતી સંતાનનો સાથ મળી જાય
પાવનરાહે કલમ ચાલતા,કલમપ્રેમીઓ સૌ આંગણે આવી જાય
મળે જીવનમાં પ્રેમ કલમથી,જગતમાં નાકોઇથીય એને અંબાય
હ્યુસ્ટનમાં કલમપ્રેમીઓ આંગણેઉભા,સૌ પ્રેમપકડીને આવીજાવ
………….એ મહેર છે પરમાત્માની,જે પવિત્રરાહ જીવનમાં આપી જાય.

========================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: