હોળી


..........
                હોળી      

તાઃ૧૦/૩/૨૦૧૭            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પવિત્ર તહેવાર હિંદુ ધર્મનો,આવી ગયો અમેરીકા
મનથી શ્રધ્ધા રાખીને ઉજવતા,પ્રસંગ મળી જાય
......એજ શ્રધ્ધા છે ધર્મની,જે જગતમાં પ્રેમથી ઉજવાય.
માનવતાની મહેંકપ્રસરે જગતમાં,શ્રધ્ધાએ દેખાય
પ્રેમભાવે અર્ચના કરતા,હોળીનુ દહનપુંજન થાય
સુખદુખના ના વાદળસ્પર્શે,પરમાત્માની કૃપાથાય
ધર્મપ્રેમની શ્રધ્ધાએજીવને,પવિત્ર તહેવારમળીજાય
.......એજ શ્રધ્ધા છે ધર્મની,જે જગતમાં પ્રેમથી ઉજવાય.
પવિત્ર ધરતી ભારત છે,જ્યાં પરમાત્મા આવી જાય
રામ કૃષ્ણનાદેહ થકી,દ્વારકા અયોધ્યામાં જન્મી જાય
કર્મનીપવિત્રકેડી મળે જીવને,જે મુક્તિમાર્ગ દઈ જાય
પવિત્રહોળી ઉજવતાઅહીં,પરમાત્માની કૃપા થઈજાય
.......એજ શ્રધ્ધા છે ધર્મની જે જગતમાં પ્રેમથી ઉજવાય.

===========================================
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: