પ્રેમ સાગર


Related image.
       પ્રેમ સાગર

 તાઃ૨૯/૩/૨૦૧૭      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પ્રેમના સાગરમાં અટવાયોં,ના જીવને કોઇ રાહ મળે
કળીયુગની આકેડી સ્પર્શે,દેખાવની દુનીયા અડીજાય
......નાકોઇ સમજણ પડે મને,કે નાકોઇ ઉપાય અડી જાય.
સરળ જીવનની નિર્મળ રાહ,ના માનવજીવનમાં મળે
આજકાલ નાસમજાય મને,જ્યાં જીવન પ્રસરાઇ જાય
દેખાવની કેડી કપાય કૃપાએ,ત્યાં આજકાલ સમજાય
પુર્વ જન્મના બંધન સ્પર્શે,જીવેન,કર્મબંધને મેળવાય
.......નાકોઇ સમજણ પડે મને,કે નાકોઇ ઉપાય અડી જાય.
મળે ના પ્રેમ માગણીએ જીવને,એ અનુભવ કહેવાય
માગણી રાખી અપેક્ષા સ્પર્શતા,જીવન જકડાઇ જાય
સ્પર્શે દેહને દેખાવનો સાગર,જેને પ્રેમસાગર કહેવાય
અડકો દડકો લઈને ઘુમતા,ના પાવનકર્મ કોઈ થાય
.......નાકોઇ સમજણ પડે મને,કે નાકોઇ ઉપાય અડી જાય.
===============================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: