વાહ ભઈ


.           .વાહ ભઈ
તાઃ૯/૪/૨૦૧૭          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રેમની પાવન જ્યોત પ્રગટી,જ્યાં સાહિત્યસરીતા આવી ગઈ
ઉજવળ કલમની કેડી પકડી,વાહ ભઈ સરળરાહ મળી ગઈ
.....કૃપા છે માતા સરસ્વતીની,જે કલમપ્રેમીઓથી ઉજવળ થઇ ગઈ.
અબકડ એ શબ્દનીકેડી જગે,ને સારેગમ સંગીત આપી જાય
માડીની અનંતકૃપા કલમ પ્રેમીયો પર,હ્યુસ્ટનમાં પરખાઇ ગઈ
નિર્મળપ્રેમ કલમપ્રેમીયોનો મળે,ત્યાં નાઅપેક્ષાના વાદળ ઘેરાય
અનંત પ્રેમને પારખે પ્રેમીઓ,જે કલમને હ્ર્દયથી પ્રેમકરી ગઈ
.....કૃપા છે માતા સરસ્વતીની,જે કલમપ્રેમીઓથી ઉજવળ થઈ ગઈ.
આવતીકાલને એ ઉજવળકરે,જ્યાં નિર્મળતાએ આજને પરખાય
કલમ પકડી મેં શ્રધ્ધાએ જીવનમાં,ત્યાં અનેક રૂપે લખાઈ ગઈ
મળીજાય પ્રેમ કલમપ્રેમીઓનો,જેપાવનકર્મ જીવનમાં કરાઇ જાય
.....કૃપા છે માતા સરસ્વતીની,જે કલમપ્રેમીઓથી ઉજવળ થઈ ગઈ.
===================================================
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: