પ્રેમનો ભંડાર


.         .પ્રેમનો ભંડાર 

તાઃ૧૬/૪/૨૦૧૭         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવનનો સંબંધ છે અવનીએ,જે સમજદાર જીવનેજ સમજાય
કુદરતની આ અજબલીલા છે,જે પ્રેમના ભંડારમાં ભરાઈ જાય
.....માગણી એતો છે અપેક્ષાના વાદળ,ના કોઇ જીવથીય છટકાય.
માનવતાની મહેંકપ્રસરે જીવનમાં,જ્યાં પ્રેમે નિર્મળ ભક્તિ થાય
સમયને સમજી જીવન જીવતા,ના આફતની કોઈ અસર થાય
મળે જીવને નિર્મળપ્રેમકૃપાએ,જ્યાં શ્રધ્ધાએ જલાસાંઇને વંદાય
ના માગણી કે ના મોહ સ્પર્શે,એજ જીવનને પાવન કરી જાય
.....માગણી એતો છે અપેક્ષાના વાદળ,ના કોઇ જીવથીય છટકાય.
મળે જીવને માનવદેહ અવનીએ,જે પરમાત્માની કૃપા કહેવાય
સમજણની નિર્મળકેડીને પારખતા,માનવજન્મ પાવન થઈ જાય
કરેલકર્મના બંધન એજ જીવને સ્પર્શે,જે મળેલ જન્મથી દેખાય
પાવનકર્મને જીવનમાં કરતા,પ્રેમનો ભંડાર જીવનમાં મળી જાય
.....માગણી એતો છે અપેક્ષાના વાદળ,ના કોઇ જીવથીય છટકાય.
==================================================
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: