કયો સંબંધ


Image result for જીવના સંબંધ
.          .કયો સંબંધ 
તાઃ૧૮/૪/૨૦૧૭         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

દીલનો હુ દરવાજો ખોલુ,ત્યાં તમારો અતુટ પ્રેમ લેવાય
નસીબની સાંકળ છે નિખાલસ,મને જીવવાને મળી જાય
......આતો અજબલીલા પ્રભુની,જે અતુટ ભાવનાએ મેળવાય.
લઘરવઘર આ જીંદગીને,અતુટ પ્રેમ વડીલનો મળી જાય
માગણી ના સ્પર્શે દેહને,એ અજબકૃપા જલારામની થાય
મનનેસ્પર્શે મોહ જીવનમાં,ત્યાં આફતનાવાદળ વર્ષી જાય
પરમપ્રેમની ગંગા વહેવડાવી,ત્યાં સાંઈબાબાની કૄપા થાય
......આતો અજબલીલા પ્રભુની,જે અતુટ ભાવનાએ મેળવાય.
માનવ દેહ એજ જીવને,નિર્મળરાહે પાવનકર્મ કરાવી જાય
ભક્તિ માર્ગની રાહ મળે જીવને,જ્યાં શ્રધ્ધાને સંગ રખાય
ધર્મનીકેડી એ આંગળી ચીંધે,જીવને પવિત્રરાહ આપી જાય
કર્મની પવિત્રકેડીએ જીવના,જન્મમરણના બંધન છુટી જાય
......આ તો અજબલીલા પ્રભુની,જે અતુટ ભાવનાએ મેળવાય.
=================================================
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: