સંતાન પ્રેમ


...Image result for સંતાન પ્રેમ...
.           સંતાન પ્રેમ

તાઃ૨૮/૪/૨૦૧૭           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પ્રીતની રીત અનેક છે અવનીએ,જે અનુભવથીજ સમજાઈ જાય
પ્રેમનીકેડી સમયે મળે સમજાય જીવને,એ જ પરમ કૃપા કહેવાય
......પાવનપ્રેમ મળે સંતાનને માબાપથી,જે સત્માર્ગી જીવને સમજાય.
જીવને જન્મ મળતા દેહ મળી જાય,એ પરમાત્માની કૃપા કહેવાય
અજબલીલા અવતારીની અવનીએ,જીવને કર્મબંધનથી અનુભવાય
સુખ દુઃખના સંબંધ છે દેહને,જે જીવને જન્મ મળતા સ્પર્શી જાય
પાવનપ્રેમ એ શ્રધ્ધાએ કરેલભક્તિ,જે સંતાનને સદમાર્ગે લઈ જાય
......પાવનપ્રેમ મળે સંતાનને માબાપથી,જે સત્માર્ગી જીવને સમજાય.
સમય પકડીને ચાલતા જીવનમાં,પરમાત્માનો સંગ પણ મળી જાય
વાણી અને વર્તન સચવાઈ જતા,દેહને નાકોઇ આફત સ્પર્શી જાય
કુદરતની આ અદભુત છે લીલા,જીવને જન્મમરણના બંધને દેખાય
પ્રેમ એજ છે માબાપનો જીવનમાં,જે થકી સંતાનનેજન્મ મળી જાય
......પાવનપ્રેમ મળે સંતાનને માબાપથી,જે સત્માર્ગી જીવને સમજાય.
=====================================================
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: