પવિત્ર કલમકેડી


Mahesh_Raval_1

        ડૉક્ટર મહેશભાઇ અને શ્રીમતી હર્ષાબેન

.                            .પવિત્ર કલમકેડી

તાઃ૧૭/૫/૨૦૧૭                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ગુજરાતીઓનીજ ગાથા છે ઉજ્વળ,ના જગતમાં કોઇથીય અંબાય
પાવનરાહે જીવન જીવતા દુનીયામાં,પવિત્રકર્મે નામના મેળવી જાય
....એવા ડૉક્ટર મહેશભાઈ રાવલ,હ્યુસ્ટનના કલમપ્રેમીઓને પ્રેમ દેવા આવી જાય.
કલમની ઉજ્વળકેડી લઈ ચાલતા,ગઝલ શેર માતાની કૃપાએ લખાય
નામાગણી નાઅપેક્ષાએ જીવતા જ,કલમથી જગતમાં ઓળખાઈ જાય
આનંદની વર્ષા વરસતા કલમપ્રેમીઓ,મહેશભાઈનુ સન્માન કરી જાય
મા સરસ્વતીની અસીમકૃપા છે,જે ગુજરાતીઓના વર્તનથી જ દેખાય
....એવા ડૉક્ટર મહેશભાઈ રાવલ,હ્યુસ્ટનના કલમપ્રેમીઓને પ્રેમ દેવા આવી જાય.
પ્રેમ લઈનેજ આવ્યા હ્યુસ્ટન,જે પકડેલ કલમથી આંગણી ચીંધીં જાય
નિર્મળરાહે જીવન જીવતા,કુટુંબ સહિત કલમપ્રેમીઓ પણ મળી જાય
પ્રદીપને હૈયે આનંદ અનેરો મળીગયો,જ્યાં મહેશભાઈનુ આગમન થાય
મળેલ જીવનનીજ્યોત પ્રગટી,જે ગુજરાતીઓને દુનીયામાં પ્રસરાવી જાય
....એવા ડૉક્ટર મહેશભાઈ રાવલ,હ્યુસ્ટનના કલમપ્રેમીઓને પ્રેમ દેવા આવી જાય.
============================================================
     ગુજરાતના કલમપ્રેમીઓનુ ગૌરવ એવા શ્રી મહેશભાઇ રાવલ હ્યુસ્ટનના
કલમપ્રેમીઓના પ્રેમને સ્વીકારી અહીં પધાર્યા છે જે અમારે માટે ગૌરવ છે.
હ્યુસ્ટનના કલમપ્રેમીઓ તરફથી યાદ રૂપે આ લખાણ સપ્રેમ ભેંટ.

લી. પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ સહિત કલમપ્રેમીઓની યાદ.    તાઃ૨૦/૫/૨૦૧૭.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: