કૃપાની કેડી


..Related image..
.       .કૃપાની કેડી   

તાઃ૧૩/૬/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પરમકૃપાળુ છે પરમાત્મા જગતમાં,જે જીવને મળેલ કર્મથી સમજાય
પાવનરાહથી જ્યોતપ્રગટે જીવની,જે પવિત્ર કૃપાની કેડી આપી જાય
......એ જ લીલા છે અવિનાશીની,જગતમાં પ્રેમની જ્યોત પ્રગટાવી જાય.
માનવદેહને સ્પર્શે છે કરેલ કર્મ,એ જીવને મળતી સરળ રાહે દેખાય
કુદરતની આ પવિત્રકેડી જીવપર,માનવદેહને વર્તનથી સમજાઇ જાય
આજકાલ એ સ્પર્શે દેહને જીવનમાં,જે કર્મના બંધનથીજ અનુભવાય
કરેલ કર્મના સંબંધ સ્પર્શેછે જીવને,જે જીવને આવનજાવનથી દેખાય
......એ જ લીલા છે અવિનાશીની,જગતમાં પ્રેમની જ્યોત પ્રગટાવી જાય
સરળજીવનની રાહે ચાલતા જીવનમાં,મળેલદેહને પવિત્રકર્મ મળી જાય
સંત જલાસાંઇની ચીંધેલ આંગળીએ,કરેક કર્મ જીવન પવિત્ર કરી જાય
મહેંક પ્રસરે માનવતાની જીવનમાં,ત્યાં પરમાત્માય પરીક્ષા કરવા પ્રેરાય
આવી આંગણે કૃપા કરે આંગણુ પાવન થાય એજ કૃપાની કેડીકહેવાય
......એ જ લીલા છે અવિનાશીની,જગતમાં પ્રેમની જ્યોત પ્રગટાવી જાય.
=========================================================
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: