કેડી જલારામની


.....Image result for jay jalaram.....
.     .કેડી જલારામની

તાઃ૬/૭/૨૦૧૭      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

વિરપુર ગામને પવિત્ર કરવા,પવિત્ર જીવ અવનીપર દેહ લઈ જાય
માતા રાજબાઈને પિતા પ્રધાનના,વ્હાલા સંતાન જલારામ કહેવાય
...અનેક જીવોને ભોજન ખવડાવી,પ્રભુકૃપા પામવાની રાહએ આપી જાય.
ના દેખાવની દુનીયા અડી કે નાકોઇ,મોહમાયાની ચાદર અડી જાય
નિર્મળ જીવન ને ભક્તિ ભાવના સંગે,માનવ જીવન એ જીવી જાય
શ્રધ્ધારાખી માનવતા મહેંકાવી,જ્યાં નિરાધારજીવોને ભોજન દઈજાય
પરખ કરવા આવ્યા પરમાત્મા વિરપુરમાં,ઝોળીડંડો દઈ ભાગી જાય
...અનેક જીવોને ભોજન ખવડાવી,પ્રભુકૃપા પામવાની રાહએ આપી જાય.
જલારામના જીવનસંગીની વિરબાઈ,જે પવિત્રરાહે પતિસંગે રહી જાય
મળેલદેહની મહેંક પ્રસરી અવનીએ,જ્યાં અનેક જીવોને ભોજન દેવાય
ઉજવળ જીવની નામાગણી કોઇ પ્રભુથી,મળેલ સંસ્કારથીએ સચવાય
કૃપા પરમાત્માની મળેલ જીવને,જ્યાં અવનીપર થતા કર્મથી સમજાય
...અનેક જીવોને ભોજન ખવડાવી,પ્રભુકૃપા પામવાની રાહએ આપી જાય.
======================================================

सांइके चरणोमें


Image result for sai baba

.                      .सांइके चरणोमें

ताः७/६/२०१७      प्रदीप ब्रह्मभट्ट
श्रध्धा भक्ति और प्रेमको लेकर,प्रदीप तुम्हारे चरणमें आया है
आशिर्वादकी पावन राह मिली आपकी,जीवनमें शांंन्ति पायी है
......बाबा आप परमक्रुपाळु देव है,मुझे जीवनमें अनुभुती मील जाती है.
आया द्वार तुम्हारे श्रध्धासे,साथमे मेरी संगीनी रमाभी आयी है
क्रुपाकी पवित्रकेडी मीलीहै,जोमुझे जीवनमें शांंन्तिही देजाती है
चरणमेंआकर नमन करके,ॐ श्री सांइनाथायका मंत्र जपता हु
प्रेमऔर आशिर्वाद मीलताहे,जहांआपकी पावनक्रुपा होजाती है
......बाबा आप परमक्रुपाळु देव है,मुझे जीवनमें अनुभुती मील जाती है.
निर्मळराह मीलती है जीवनमें,जहां सांइबाबाकीक्रूपा होजाती है
नाकोइ आशा नाकोइ अपेक्षा रहेती,येहीतो आशीर्वादहै आपका
पवित्रधाम हो गया शेरडी अवनीपर,जहां आपने अवतरण कीया
मील गया निर्मळ जीवन मुझे,जहां मेरे संतानभी पावनराह चले
......बाबा आप परमक्रुपाळु देव है,मुझे जीवनमें अनुभुती मील जाती है.
========================================================