આવ્યો આંગણે


...Related image...
.       .આવ્યો આંગણે 

 તાઃ૩/૮/૨૦૧૭          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

આવ્યો આંગણે પ્રેમ સ્નેહીઓનો,જીવનમાં પ્રેમીઓનો નિર્મળપ્રેમ મળી જાય
અજબ કૃપાએ પરમાત્માની શ્રધ્ધાએ,જે સુખસાગરના વાદળને વરસાવી જાય
....મળેલ માનવજીવનની મહેંક પ્રસરે,જે જીવને મળેલ દેહથી અનુભવ થઈ જાય.
કર્મના બંધન એજ જીવને સ્પર્શે,જગતમાં ના કોઇજ જીવથી દુર રહી જવાય
જન્મ મરણનો સંબંધ તો છે અવનીએ,એજ જીવને આવનજાવન આપી જાય
મોહમાયા એ કળીયુગનીકેડી,જેનો જીવને કુદરતની કૃપાએ અનુભવ પણ થાય
મનથી કરેલ નિર્મળ શ્રધ્ધાભક્તિજ,મળેલા માનવ જીવનને સન્માન આપી જાય
....મળેલ માનવજીવનની મહેંક પ્રસરે,જે જીવને મળેલ દેહથી અનુભવ થઈ જાય.
શ્રધ્ધા રાખીને આંગણુ સાફ કરતા,મળેલ ઘરમાં પરમાત્માની કૃપા આવી જાય
નિર્મળજીવનની રાહ મળે માનવીને,જે જીવનમાં અનંતશાંંતિ પણ આપી જાય
એજ કૃપા છે કુદરતની માનવદેહ પર,ના કદીય કોઇ અપેક્ષા જીવનમાં રખાય
આંગણે આવી મળેલ સ્નેહાળ રાહ,એજ પાવનકર્મની કેડી જીવનમાં મળીજાય 
....મળેલ માનવજીવનની મહેંક પ્રસરે,જે જીવને મળેલ દેહથી અનુભવ થઈ જાય.
=============================================================

પવિત્ર ગુરૂવાર


..Image result for પવિત્ર ગુરૂવાર..
.      .પવિત્ર ગુરૂવાર  

તાઃ૩/૮/૨૦૧૭         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

ઉજવળ જીવનનીરાહ મળે જીવને,જે નિર્મળ ભાવે કરેલ ભક્તિએ મેળવાય
મળેલ જીવને માનવદેહ અવનીએ,અનેક સંબંધે જીવોના કર્મથી સ્પર્શીજાય
....અદભુત લીલા છે પરમાત્માની,જે મળેલ દેહને પવિત્રરાહે જીવતા જ સમજાય.
સમયની સાંકળ એ અવનીએ મળે,જે જીવને મળેલ કૃપાએ અનુભવ થાય
પવિત્ર શ્રાવણ માસ એ હિંદુધર્મની રાહ,જે સત્કર્મથી જ જીવનમાં મેળવાય
સંત જલારામની ચિંધેલ આંગળી જીવોને,અન્નદાનથીજ પ્રભુકૃપા મળી જાય
પવિત્ર રાહે રહીને જીવતા પત્ની વિરબાઈ,સંસ્કાર સંગે પ્રભુને ભગાડી જાય
....અદભુત લીલા છે પરમાત્માની,જે મળેલ દેહને પવિત્રરાહે જીવતા જ સમજાય.
ગુરૂવાર પવિત્રદીવસ છેઅવનીપર,શ્રધ્ધાભક્તિએ જીવને સુખશાંંતિ મળીજાય
શેરડીમાં લીધેલ દેહ પરમાત્માએ સાંઇબાબાનો,જીવને પવિત્રમાર્ગે દોરી જાય
હિંદુમુસ્લીમ ધર્મને અભિમાનથી દુર રાખવા,માનવી તરીકે જીવન જીવી જાવ
નાકોઇ નિમિત બનેછે બાબાનાજન્મે,ને દેહ અંતે જમીનમાં વીલીન થઈજાય
....અદભુત લીલા છે પરમાત્માની,જે મળેલ દેહને પવિત્રરાહે જીવતા જ સમજાય.
===========================================================