નિર્મળ સ્નેહ


.      નિર્મળ સ્નેહ  
તાઃ૨૫/૯//૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જગતપર ધરતીને નાપારખી શકે કોઇ,કે ના કોઇથીય દુર રહેવાય
જન્મ મળે જીવને ધરતીપર,જે કર્મનાબંધનથી અહીં તહીં લઈ જાય
.....એજ અજબલીલા અવિનાશીની,જીવને દેહ મળતા અનુભવ થઇ જાય.
પાવનકર્મ એ સ્પર્શે જીવને જગતપર,જે મળેલદેહના વર્તનથી દેખાય
કરેલ કર્મના બંધન એજ જ્યોત જીવની,એ સત્કર્મથી સમજાઈ જાય
નિર્મળ ભાવનાએ કરેલ કર્મ જીવનમાં,પરમાત્માની કૃપા આપી જાય
ના મળે કળીયુગની માયા જીવને,કે નામોહની કેડી કોઇ મળી જાય
.....એજ અજબલીલા અવિનાશીની,જીવને દેહ મળતા અનુભવ થઇ જાય.
શ્રધ્ધાભક્તિ એ પાવનરાહ જીવની,જે પ્રભુના પ્રેમનીવર્ષા આપી જાય
અદભુતલીલા પરમાત્માની છે જગતપર,માનવદેહના કર્મથીએ સમજાય
કુદરતની આઅજબછે લીલા,જીવને મળેલ દેહને મોહમાયા આપીજાય
શ્રધ્ધાએ કરેલ ભક્તિ જલાસાંઇની,માનવજીવનને એ પવિત્ર કરી જાય
.....એજ અજબલીલા અવિનાશીની,જીવને દેહ મળતા અનુભવ થઈ જાય.
===========================================================

નવરાત્રીનો પ્રારંભ


Image result for નવરાત્રીનો પ્રારંભ

                                      ..નવરાત્રીનો  પ્રારંભ 

તાઃ૨૦/૯/૨૦૧૭   (આસો સુદ-૧ ૨૧/૯/૧૭)     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

માડી તારા અનંતપ્રેમની વર્ષા વરસે,જ્યાં પવિત્ર નવરાત્રીમાં પ્રેમથી ગરબા ગવાય 
ગરબે ઘુમતા ભક્તજનો સૌ તાલીઓના તાલને પકડી,સંગે ડાંડીયા ખખડાવી જાય 
......નિર્મળ ભક્તિ ભાવથી ગરબે ઘુમતા,અનેક માતાનો પવિત્ર પ્રેમ ભક્તોને મળી જાય. 
કૃપાની પાવન રાહ મળે ગરબે ઘુમતા ભક્તોને,અજબ શક્તિની વર્ષા દેહ પર થાય 
આંગણે આવી કૃપા મળે માડીની,મળેલદેહને જગતપર પાવનરાહનો સંગ મળી જાય 
નવરાત્રીનો પવિત્ર તહેવાર મળે જીવને સમયે,જે જીવનમાં માનવતાને મહેંકાવી જાય 
સફળ જીવનમાં સરળ રાહનો સંગાથ મળતા,તાલીઓના તાલનો સહવાસ મળી જાય
 ......નિર્મળ ભક્તિ ભાવથી ગરબે ઘુમતા,અનેક માતાનો પવિત્ર પ્રેમ ભક્તોને મળી જાય. 
આસો માસની અજવાળી રાતમાં પાવનરાહ પકડતા,આરાસુરથી માઅંબા આવી જાય 
મેલડી માતાનો રણકાર ગાજે ગરબામાં,જ્યાં માતાનુ આગમન ભક્તોની શ્રધ્ધાએ થાય 
પાવાગઢથી માતા કાળકા પધારી કરે કૃપાની વર્ષા,જીવને મળેલ જન્મ સફળ કરી જાય 
અંતરમાં નારહે અપેક્ષા જીવનમાં,જ્યાં નવરાત્રીમાં કુળદેવી માતાની કૃપા જીવ પર થાય 
......નિર્મળ ભક્તિ ભાવથી ગરબે ઘુમતા,અનેક માતાનો પવિત્ર પ્રેમ ભક્તોને મળી જાય. 
==================================================================

 

સમયની સમજ


.      .સમયની સમજ  

તાઃ૧૯/૯/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

સમયને સમજીને ચાલતા જીવનમાં,પરમાત્માની કૃપાનોસાથ પણ મળી જાય
જીવનમાં મળતી અનેક તકલીફોને,મળેલ દેહથી ના કદીય કોઈથીય છટકાય
.......અદભુતલીલા જગતપિતાની અવનીપર,જીવને મળેલ કર્મના બંધનથી મેળવાય.
કરેલ કર્મ જીવનમાં દેહ મળતા જીવને,થઈ રહેલ કર્મથી અનુભવ થઈ જાય
સવાર સાંજ એ કૃપા સુર્ય દેવની જગતપર,ના કોઇજ દેહથી કદીય છટકાય
પ્રભાતે આગમન થાય સુર્યદેવનુ,દુનીયાપર સૌ જીવોને પાવનરાહ મળી જાય 
સંધ્યાની જ્યોત પગટે જગતપર કૃપાએ,જે માનવદેહને અંધકાર આપી જાય
.......અદભુતલીલા જગતપિતાની અવનીપર,જીવને મળેલ કર્મના બંધનથી મેળવાય.
મળેલદેહને સુર્યદેવના આગમને,કર્મની કેડી દીવસમાં થયેલ વર્તન થી દેખાય
સમય એ છે કુદરતની લીલા અવનીપર,નાકદી કોઇ જીવથી ક્યારેય છટકાય
આગમન વિદાય એ અદભુત લીલા,જગતપરના આવન જાવનથી મળી જાય
સમયની સંગે ચાલતો માનવી જીવનમાં,જલાસાંઇની પાવનરાહને મેળવી જાય
.......અદભુતલીલા જગતપિતાની અવનીપર,જીવને મળેલ કર્મના બંધનથી મેળવાય.
=================================================================

સરળ કેડી


.       .સરળ કેડી        

તાઃ૧૨/૯/૨૦૧૭          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
નિર્મળ જીવનની રાહ મળે દેહને,જે સત્કર્મના સંગાથથી સરળ કેડી આપી જાય
પાવનકર્મ એ કુદરતની કૃપાછે જીવ પર,કર્મના બંધન જન્મમરણને સ્પર્શી જાય
.....અદભુતલીલા અવિનાશીની જગતપર,જે જીવને મળતા દેહ થકી સમજાઈ જાય.
અનેક દેહોના સંબંધ છે જીવને અવનીપર,કરેલ કર્મથી આવનજાવનથી દેખાય
કુદરતની કૃપા એ સરળ જીવનની રાહ આપે,જે થકી મળેલ દેહથી કર્મો થાય
શ્રધ્ધા સંગે પવિત્ર ભાવથી ભક્તિ કરતા,પરમાત્માના નિર્મળ પ્રેમની વર્ષા થાય
ના કળીયુગ કે ના મોહમાયા અડે જીવને,જે જીવનમાં સરળ કેડી આપી જાય
.....અદભુતલીલા અવિનાશીની જગતપર,જે જીવને મળતા દેહ થકી સમજાઈ જાય.
કુદરતની આફતને ના આંબે કોઇ જીવનમાં,કે ના કોઇનાથીય કદીય છટકાય
મળેલદેહને પાવનરાહ મળે પરમાત્માની કૃપાએ,મળેલદેહની જ્યોત પ્રગટી જાય
સંત જલાસાંઇની પાવનરાહ સમજતા,અનેક જીવોનો પાવનપ્રેમ પણમળી જાય
ના અપેક્ષા કોઇ જીવનમાં સ્પર્શે દેહને,કે ના કોઇનીય ખોટી દ્રષ્ટિય પડી જાય
.....અદભુતલીલા અવિનાશીની જગતપર,જે જીવને મળતા દેહ થકી સમજાઈ જાય.
================================================================

ભક્તિનો સ્પર્શ


.       .ભક્તિનો સ્પર્શ 
તાઃ૮/૯/૨૦૧૭          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પરમકૃપાળુ પરમાત્માનો પ્રેમ પામતા,માનવદેહને સરળજીવન મળી જાય
અદભુતલીલા છે અવિનાશીની જગતપર,જે નિર્મળ ભક્તિ એજ સમજાય
.....એજ પાવનકર્મ જે દેહને સ્પર્શે,એજ જન્મ મરણના સંબંધને આપી જાય.
નિખાલસ ભાવથી કરેલ ભક્તિ,જીવને પાવનરાહે પવિત્રકેડીએ લઈ જાય
કર્મના બંધન એજ દેહને સ્પર્શે,જે જીવને દેહ મળતા અનુભવ થઈ જાય
ઉજવળ પ્રેમની જ્યોત પ્રગટે જીવનમાં,જે દેખાવની દુનીયાને આંબી જાય
મળતી માયાને મળતા મોહને સમજી લેતા,કર્મનીકેડી જીવન સુધારી જાય
.....એજ પાવનકર્મ જે દેહને સ્પર્શે,એજ જન્મ મરણના સંબંધને આપી જાય.
કુદરતની સાંકળ છે અદભુત અવનીપર,જે જીવોને અનેક માર્ગે લઈ જાય
સરળ જીવન એજ કૃપા પરમાત્માની,જે જીવનમાં માનવતા મહેંકાવી જાય
લઘર વઘર એ કળીયુગથી અડકે દેહને,જગતમાં ના કોઇનાથીય છટકાય
આગમન વિદાય એતો છે કુદરતનીલીલા,સરળ જીવન જીવતાએ સમજાય
.....એજ પાવનકર્મ જે દેહને સ્પર્શે,એજ જન્મ મરણના સંબંધને આપી જાય.
==========================================================

ચમત્કાર


.       .ચમત્કાર   
તાઃ૮/૯/૨૦૧૭                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જગતપિતાની આ છે નિર્મળરાહ અવનીએ,જીવને મળેલ દેહને સમયે સ્પર્શી જાય
માનવ જીવનમાં મળે ચમત્કાર યોગ્ય સમયે,જે ના અપેક્ષા કે આફત આપી જાય
......મળેલ ચમત્કારનો સત્કાર કરતા,જીવને મળેલ દેહ પર પરમકૃપાની વર્ષા થઈ જાય.
સરળ જીવનને ના સ્પર્શે કોઇ તકલીફ,જે શ્રધ્ધાએ ભક્તિ કરતાજ અનુભવ થાય
અવનીપરનુ આગમન એછે કર્મના બંધન,પરમાત્માની કૃપાએ માનવ દેહ મેળવાય
મળેલ દેહને સ્પર્શે સમય જે ક્ળીયુગની કેડી,ના સાધુબાવાથીય કદી દુર રહેવાય
સંત જલાસાંઇએ દીધેલ પવિત્રરાહે જીવતા,જીવનમાં સુખશાંંન્તિની પાવનવર્ષાથાય
......મળેલ ચમત્કારનો સત્કાર કરતા,જીવને મળેલ દેહ પર પરમકૃપાની વર્ષા થઈ જાય.
જીવનમાં મળે અચાનક શાંન્તિ દેહને,જે નિર્મળ જીવનમાં મળેલ ચમત્કાર કહેવાય
સમયને સમજી ચાલતા મળેલ સન્માનને,આદરણીય પાવનરાહે પ્રભુ કૃપા મેળવાય
કુદરતની આ અજબલીલા અવનીએ,મળેલ દેહને સ્પર્શે ના કદીય કોઈથી છ્ટકાય
એજ ચમત્કાર છે અવનીપર પરમાત્માનો,જે જીવન સુખશાંન્તિથી સાર્થક કરી જાય 
......મળેલ ચમત્કારનો સત્કાર કરતા,જીવને મળેલ દેહ પર પરમકૃપાની વર્ષા થઈ જાય.
==================================================

કેડી કુદરતની


.      .કેડી કુદરતની

તાઃ૬/૯/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જગતમાં જીવને બંધન છે કર્મના,જે અનુભવની રાહ પકડતાજ સમજાય
જીવનુ આગમન એ દેહ મળતા દેખાય,જે કુદરતની પવિત્રકેડી કહેવાય
.....એજ પરમાત્માની પરમકૃપા,જીવને મળેલ દેહને પાવનરાહ પણ આપી જાય.
જન્મ મળે એકર્મનો સંબંધ દેહનો,જે નિર્મળભાવે ભક્તિ કરતા મેળવાય
અનેક દેહના સંબંધ છે જીવને,જે આગમન થતાજ જીવને એજકડી જાય
મળેલ માનવદેહ જીવને અવનીપર,જીવનમાં થતા કર્મનાબંધન આપીજાય
કુદરતને ના પારખે કોઇ જગતપર,શ્રધ્ધાથી થતી ભક્તિ સમયે સમજાય
.....એજ પરમાત્માની પરમકૃપા,જીવને મળેલ દેહને પાવનરાહ પણ આપી જાય.
કરેલ કર્મના સંબંધ છે અવનીએ જીવને,જે મળેલ દેહના વર્તનથી દેખાય
સરળ જીવનની રાહ એજ કુદરતની પવિત્રકેડી,ત્યાં માનવતા મહેંકી જાય
મળે જ્યાં દેહને મોહ અને માયા અવનીએ,કરેલકર્મથી આફત મળી જાય
ના સમજણનો કોઇ સંગાથ રહે,કે ના કોઇ નિર્મળ જીવનનીરાહ મેળવાય
.....એજ પરમાત્માની પરમકૃપા,જીવને મળેલ દેહને પાવનરાહ પણ આપી જાય.
=============================================================