કલમપ્રેમી  દેવિકાબેન


Image result for દેવિકાબેન

 . કલમપ્રેમી  દેવિકાબેન

તાઃ૧૬/૧૨/૨૦૧૭                                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ   

અદભુતકૃપા મળી ગઈ માતાની,જે દેવિકાબેનને હ્યુસ્ટનમાં લાવી જાય
પવિત્રપ્રેમથી કલમ પકડતા,હ્યુસ્ટનમાં કલમપ્રેમીઓને પ્રેરણા આપીજાય
....એવા કલમપ્રેમી દેવિકાબેન,જગતમાં ગુજરાતીઓની ઓળખાણ કરાવી જાય.
માન અને સન્માન મળે બેનને,જે કલમપ્રેમીઓને આનંદ આપી જાય
કલમની ઉજવળરાહને પ્રેરતા,અનેકની કલમને એ સદમાર્ગે લઈ જાય
શબ્દની પવિત્ર સમઝણ પડતા,માનવીના મનનેએ શાંંન્તિ આપીજાય
પાવનકર્મ ને પાવનજીવન એજ કૃપા માતાની,જ્યાં પ્રેમની વર્ષા થાય
....એવા કલમપ્રેમી દેવિકાબેન,જગતમાં ગુજરાતીઓની ઓળખાણ કરાવી જાય.
અપેક્ષાના વાદળ ના સ્પર્શે,કે ના કદીય મોહમાયા બેનને અડી જાય
નિર્મળ ભાવનાએ કલમને પકડતા,કલમપ્રેમીઓને પ્રેરણા આપી જાય
સફળતાના વાદળનો સંબંધ રહેતા,જીવનમાં ઉજવળતા મળતી જાય
એજ પાવનરાહ કલમની મળી,જ્યાં માતા સરસ્વતીની કૃપા થઇજાય
....એવા કલમપ્રેમી દેવિકાબેન,જગતમાં ગુજરાતીઓની ઓળખાણ કરાવી જાય.
=================================================================
    હ્યુસ્ટનના કલમપ્રેમીઓને માતા સરસ્વતીની કૃપાથી પ્રેરણા આપતા અમારા માનનીય
બેન શ્રીમતી દેવિકાબેન ધ્રુવને ઉત્તમ લેખક તરીકે સન્માનીત કરવામાં આવી રહ્યા છે જે 
હ્યુસ્ટન અને દુનીયામાં રહેતા ગુજરાતી કલમપ્રેમીઓ માટે ગૌરવ છે એ યાદરૂપે આકાવ્ય 
શ્રી પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ સહિત હ્યુસ્ટનના કલમપ્રેમીઓ તરફથી સપ્રેમ ભેંટ.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: