ચંદ્રગ્રહણ


Image may contain: night and sky
.      .ચંદ્રગ્રહણ
તાઃ૧/૨/૨૦૧૮        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
અજબ શક્તિશાળી કુદરતની બેકૃપા છે,અવનીપર અનુભવે દેખાય
સુર્યનારાયણનુ આગમન થતા પ્રભાતે,આખી દુનીયાને જગાડી જાય
.... ..જગતપર ના કોઇનીય શક્તિ છે,કે જે આ તાકાતને તોડી જાય.
માનવદેહને પ્રેરણા મળે પ્રભાતે,જે સુર્યોદય થતા શરીરને પ્રેરણા થાય
સુર્ય કિરણના આગમને દેહને સવાર દેખાય,જે જીવને કર્મે જોડી જાય 
સંધ્યાકાળે સુર્યદેવ અવનીથી દુર જતા,દુનીયાને રાત્રીનો સહવાસ થાય
એઅજબલીલા અવીનાશીની આવનીએ,મળેલ દેહને સંબંધ આપીજાય
.......જગતપર ના કોઇનીય શક્તિ છે,કે જે આ તાકાતને તોડી જાય.
ઉદય અને અસ્તના સંબંધી છેબે,જે સુર્યદેવ અને ચંદ્રદેવથી ઓળખાય
દુનીયાપર એમની આગમન વિદાય,સવાર સાંજ અને રાત્રી આપી જાય
ચંદ્રદેવનુ આગમન થતા આકાશે,અવનીપર રાત્રીનો સહવાસ શરુ થાય
વિદાયલેતા સવારમાં સુર્યદેવનુ આગમનથતા,દીવસમાં પ્રભાત મળીજાય
.......જગતપર ના કોઇનીય શક્તિ છે,કે જે આ તાકાતને તોડી જાય.
=======================================================
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: