.પ્રેમાળ પ્રીત


.      .પ્રેમાળ પ્રીત   

તાઃ૧૧/૫/૨૦૧૮       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પરમકૃપાળુ પરમાત્માની પાવનરાહે જીવતા,માનવતા મળી જાય
અજબશક્તિશાળી પ્રભુની કૃપાએ,મળેલ જીવન પાવનરાહે જાય 
.......એજ અજબકૃપાળુ દેવ છે,જેમના દર્શન અબજોવર્ષોથી પ્રત્યક્ષ થાય.
જીવને મળેલ દેહ અવની પર,અનેક દેહે જીવને સ્પર્શ કરી જાય
માનવદેહ એ કૃપા સુર્યદેવની,જે જગતપર મળેલ દેહને દોરી જાય
આંગળી ચીંધેલ પવિત્રરાહે જીવતા,અનેકની પ્રેમાળપ્રીત મળી જાય
પાવનપ્રેમની મહેંક પ્રસરતા જીવને,ન અનેકદેહનો સંબંધઅડી જાય
.......એજ અજબકૃપાળુ દેવ છે,જેમના દર્શન અબજોવર્ષોથી પ્રત્યક્ષ થાય.
અવનીપરનુ આગમન મળે અનેક સંબંધે,જે દેહ મળતાજ સમજાય
કુદરત એ પવિત્રરાહની કેડી ચીંધે,જે અનેક પવિત્રદેવોથી મેળવાય
શ્રધ્ધા સંગે ભક્તિ કરતા જીવનમાં,પાવનરાહની આંગળી ચીંધીજાય
મળેલ પાવનકેડીએ જીવતા કૃપા મળે,જે જન્મમરણથી છોડી જાય
.......એજ અજબકૃપાળુ દેવ છે,જેમના દર્શન અબજોવર્ષોથી પ્રત્યક્ષ થાય.
=========================================================
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: