.માબાપનો દીવસ


.      .માબાપનો  દીવસ 

તાઃ૨૦/૫/૨૦૧૮        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જન્મ મળે જીવને અવનીપર,જે માબાપનો સ્નેહાળ પ્રેમ કહેવાય
માનવદેહનો સંબંધ છે જીવને,જે કર્મના બંધનથી મળતો જ જાય
.......એ લીલા પરમાત્માની,જીવને જન્મ મરણના સંબંધ આપી જાય.
સમયની સંગે ચાલતા સંતાન,જગતમાં કળીયુગની માયામાં ફસાય
જગતમાં પ્રસરતી માયાના સંગે,માબાપને ઘરડાઘરમાં છોડી જાય
મળેલમોહના સ્પર્શથી જીવનમાં,માતાપિતાને ના કોઇ મદદ થાય
દેખાવની દુનીયામાં ફરતા સંતાનથી,ના કદી આશીર્વાદ મેળવાય
.......એ લીલા પરમાત્માની,જીવને જન્મ મરણના સંબંધ આપી જાય.
પવિત્રભુમી ભારતથી અભિમાનસંગે,પરદેશમાં દેખાવમાં ફસાઈ જાય
મોહમાયાનો સંગ થતા જીવનમાં,હાયબાયના શબ્દનો સંગ મળીજાય
ઉંમરનો સંગ થતા માબાપને સમયઅડતા,દેહનેઅશક્તિ મળતી જાય
ફાધરડે ને મધરડે ના દીવસે દેખાવ કરવા,હોટલમાંજ ખવડાવી જાય
.......એ લીલા પરમાત્માની,જીવને જન્મ મરણના સંબંધ આપી જાય.
=========================================================
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: