પાવનકૃપા


 .       .પાવનકૃપા  
તાઃ૨૨/૭/૨૦૧૯       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 
 
મળેલ માનવદેહને સંગાથ મળે સમયનો,જે કર્મ થકી લેવાય 
કુદરતની પાવનકૃપા મળે જીવને,જે શ્રધ્ધા ભક્તિથી મેળવાય 
....સત્કર્મનો સંગાથ મળે જીવને,એ મળેલદેહના કુળને પાવન કરી જાય. 
પવિત્રકર્મની રાહ મળે દેહને,એજ જીવને શ્રધ્ધા આપી જાય 
સમયને પારખી ચાલતા જીવનમાં,નાકોઇ આફત અડી જાય 
થઈરહેલ કર્મમાં પ્રભુકૃપાએ,અનંતશાંંતિનો સંગાથ મળી જાય 
ના કળીયુગની કોઇ કાતરની અડે,કે નાકોઇ મોહમાયા થાય
 ....સત્કર્મનો સંગાથ મળે જીવને,જે મળેલદેહના કુળને પાવન કરી જાય.
નિર્મળજીવન એકળીયુગની અપેક્ષાને,જીવનમાં દુર રાખી જાય 
માન અને સન્માનનો સંબંધ છે દેહને,નાકોઇ જીવથી છટકાય 
જીવને મળેલ માનવદેહની મહેંકપ્રસરે,જે પાવનકર્મથી મેળવાય 
અનંત શાંંન્તિનો સહવાસ થતા,જીવને મુક્તિ માર્ગ મળી જાય  
....સત્કર્મનો સંગાથ મળે જીવને,જે મળેલદેહના કુળને પાવન કરી જાય. 

=======================================================

 

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: