કુદરતની લીલા


.             .કુદરતની લીલા     

તાઃ૧૭/૩/૨૦૨૦                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ     

કુદરતની છે અદભુતલીલા અવનીપર,સમયસંગે ચાલતા માનવને દેખાય
મળેલ માનવદેહને સ્પર્શ કરે જીવનમાં,જે અનેક અનુભવને આપી જાય
......એજ અજબલીલા પરમાત્માની કહેવાય,જે માનવતા મહેંકાવી જાય.
કળીયુગની સાંકળ માનવથી પકડાય,જ્યાં સરળ જીવનની રાહે જીવાય
મળે કુદરતનીકેડી દેહને જીવનમાં,જે કોરોના વાયરસથી અનુભવ થાય
માન અને સન્માનને પકડી રાખતા,માનવીને અપેક્ષાનાવાદળ અથડાય
મળેલદેહને સ્પર્શે વાયરસ અવનીએ,જે અનેકદુઃખનો સ્પર્શ આપી જાય
......એજ અજબલીલા પરમાત્માની કહેવાય,જે માનવતા મહેંકાવી જાય.
સતયુગ એ પરમાત્માની કૃપા જીવપર,જે મળેલદેહને પવિત્રરાહે લઈજાય
નિર્મળભાવનાથી ભક્તિ કરતા જીવનમાં,અનંત શાંંતિની વર્ષા થઈ જાય
કળીયુગ કુદરત સંગે જીવને અપેક્ષા સ્પર્શે,જે માનવદેહને ભટકવી જાય
આફતનો સ્પર્શ થાય દેહને જીવનમાં,જે અનેક રાહે દેહને દુઃખ દઈજાય
......એજ અજબલીલા પરમાત્માની કહેવાય,જે માનવતા મહેંકાવી જાય.
=========================================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: