.સમયનો સંગ


.      .સમયનો સંગ 

૨૧/૪/૨૦૨૦         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પાવન કર્મનો સંગાથ મળે દેહને,જે જીવને શાંંતિ આપી જાય 
મળેલ જન્મ એતો સંબંધ કર્મનો,જીવને આવનજાવન દઈ જાય
......એ અજબકૃપા પરમાત્માની,ધરતીપર દેહને કર્મની કેડીએ દોરી જાય.
માનવદેહ એ જીવની પાવનરાહ અવનીપર,દેહને એસ્પર્શી જાય
ગતદેહ એ કર્મનો સંબંધ જીવનો,જે પ્રાણીપશુના દેહથી દેખાય
સમયના સંગે સમજીને ચાલતા,જીવનમાં કર્મનોસંબંધ મળી જાય
અદભુતલીલા અવીનાશીની અવનીપર,દેહને અનુભવથી સમજાય
......એ અજબકૃપા પરમાત્માની,ધરતીપર દેહને કર્મની કેડીએ દોરી જાય.
કળીયુગ પર દેખાવનો દરીયોફરે,જે કોરોના વાયરસ આવી જાય
મળેલ માનવદેહને શ્વાસની પીડા આપીજાય,જે તકલીફથી દેખાય 
સમયની આજ કેડી અવનીપર,કોઇજ દેહથી કદી દુરના રહેવાય
જન્મના આગમનમાં માનવદેહને,અવનીપર કર્મનીરાહથી સમજાય
......એ અજબકૃપા પરમાત્માની,ધરતીપર દેહને કર્મની કેડીએ દોરી જાય.
----------------------------------------------------------

વ્હાલાની બર્થડે


      .વ્હાલાની બર્થડે 

તાઃ૧૦/૪/૨૦   (ચીં.વીર)   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પરમપ્રેમ મળ્યો કુળદેવીનો,જે દીકરા રવિને સંતાન આપી જાય 
પવિત્ર કેડીએ જીવતી પત્નિ હિમા,ચી.વીરને જન્મ આપી જાય 
.......એજ કૃપા માતા કાળકાની કુટુંબપર,જે કુળને આગળ લઈ જાય. 
અનંતપ્રેમાળ વ્હાલો વીર છે,જે નિર્મળભાવનાએ પ્રેમઆપી જાય 
કુળદેવીની કુપાએ અમારાકુળને,સંતાનના દેહથી આગળલઈ જાય 
પાવનરાહે જીવતો લાડલો વીર,દેહના છવર્ષ આજેપુરા કરી જાય 
જન્મદીવસને પકડી ચાલતા,જગતપર એપેઢીને આગળ લઈ જાય 
.......એજ કૃપા માતા કાળકાની કુટુંબપર,જે કુળને આગળ લઈ જાય. 
સરળ જીવનની રાહ મળતા વ્હાલો વીર,ભણતરની કેડીએ જાય 
સુખશાંંતિના વાદળની કૃપા મળે અમને,જે અનંતશાંંતિએ દેખાય 
ના કોઇજ અપેક્ષા રહે અમારા જીવનમાં,સંગે રવીનેય મળી જાય 
સંત જલાસાંઇની કૃપા મળતાઅમને,માનવતાની મહેંક પ્રસરી જાય 
.......એજ કૃપા માતા કાળકાની કુટુંબપર,જે કુળને આગળ લઈ જાય. ==========================================================