બમબમ ભોલે


Image result for બમબમ ભોલે
.      .બમબમ ભોલે   

તાઃ૧૪/૧/૨૦૧૯        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

હરહર ગંગે મહાદેવને ભજતા,સંગે બોલો બમબમ ભોલે મહાદેવ હર
પાર્વતીપતિને જગતમાં પુંજાય છે,ને શિવલીંગ પર દુધ અર્ચના કરાય
.....પ્રભાતે વંદન કરી ભોલેનાથને.ૐ નમઃ શીવાયના સ્મરણ સંગે પુંજન થાય.
પવિત્ર ગંગા નદીને વહેવડાવી ભારતમાં,જે જીવોને મુક્તિ આપી જાય
અજબશક્તિશાળી પિતાજગતપર,દીકરા ગણેશને ભાગ્યવિધાતા કહેવાય
જીવને મળેલદેહને કર્મનોમાર્ગ બતાવે,જે મળેલદેહને સદમાર્ગે દોરી જાય
પાવનકર્મનો સંબંધમળે જીવનમાં,જ્યાં ભોલેનાથની પુંજા શ્રધ્ધાએ કરાય
.....પ્રભાતે વંદન કરી ભોલેનાથને.ૐ નમઃ શીવાયના સ્મરણ સંગે પુંજન થાય.
માતા પાર્વતીનો પવિત્રપ્રેમ મળે,જયાં માતાને ધુપદીપ કરી વંદન કરાય
સોમવારની પવિત્ર સવારે શંકર ભગવાનને પુંજવા મંજીરા પ્રેમે વગાડાય
પવિત્રસંતાન ગણેશજીની કૃપામળે,જ્યાં શ્રીગણેશાય નમઃથી સ્મરણ થાય
પવિત્રભુમી ભારતપર દેહલઈ આવ્યા,જે મળેલદેહોને મુક્તિમાર્ગે લઈજાય
.....પ્રભાતે વંદન કરી ભોલેનાથને.ૐ નમઃ શીવાયના સ્મરણ સંગે પુંજન થાય.
============================================================
Advertisements

.શ્રી બજરંગબલી


.             .શ્રી બજરંગબલી
તાઃ૧૨/૧/૨૦૧૯         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

બજરંગબલી હનુમાન જગતપર,અજબ શક્તિશાળી રામભક્તથી ઓળખાય
પવનપુત્ર થઈ અવનીપર આવ્યા,માતા અંજનીના એવ્હાલા સંતાન કહેવાય
.....એવા વ્હાલા ગદાધારી ભક્ત,શ્રી રામના પત્ની સીતાજીને લંકાથી લાવી જાય.
મળેલ દેહને શક્તિ મળી પરમાત્માની કૃપાએ,જે હાથમાં ગદાને પકડી જાય
પકડેલ ગદાએજ તાકાત લઈ મદદ કરી,જે પવિત્રદેહ શ્રી રામથી ઓળખાય
અજબ શક્તિશાળી લંકાના રાજા રાવણ,જીવનમાં મોહમાયાને પકડતા જાય
સમયઆવતા જીવનમાં સીતાજીનુહરણ કરતા,બજરંગબલીની ગદા વાગી જાય
.....એવા વ્હાલા ગદાધારી ભક્ત,શ્રી રામના પત્ની સીતાજીને લંકાથી લાવી જાય.
અવનીપર નાસમય કોઇથી પકડાય,કે ના કોઇજ દેહથી કદી સમયથી છટકાય
પ્રેમનીદ્ર્ષ્ટિ પડે દેહપર જે અપેક્ષા આપે,એ જીવને પકડીને ગેરમાર્ગે લઈ જાય
પરમાત્માની પરમકૃપા હતી ભક્તશ્રી હનુમાનજી પર,જે દેહને સત્માર્ગે દોરીજાય
સદમાર્ગને છોડીને ચાલતા રાજા રાવણનુ,શ્રી હનુમાનજી લંકામાં મૃત્યુ કરી જાય
.....એવા વ્હાલા ગદાધારી ભક્ત,શ્રી રામના પત્ની સીતાજીને લંકાથી લાવી જાય.
==============================================================

જીવનને જકડે


.                             .જીવનને જકડે    

તાઃ૪/૧/૨૦૧૯           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

કુદરતની આ અજબલીલા અવનીપર,સમયની સાથે ચાલતા જીવનેએ સમજાય
આગમન વિદાય એ જીવનુ થયેલકર્મ દેહથી,જે જન્મમરણનો સાથ આપી જાય
.....પાવનકર્મ એ સત્કર્મનો સંગાથ આપે,જે જીવને શ્રધ્ધા ભક્તિનો માર્ગ આપી જાય.
મળેલ માનવદેહ એજ કૃપા પરમાત્માની,જીવને સમયનીસાથે સમજણ દઈ જાય
જગતપિતાની અદભુતલીલા અવનીપર,કળીયુગ ને કુદરતની સાથેજ સ્પર્શી જાય
નાકોઇ જ માનવદેહની તાકાત જગતપર,કે નાકોઇ જ જીવથી પણ દુર રહેવાય
થયેલ કર્મ એજ સમયની લીલા જીવપર,જે મળેલ દેહના જીવનનેજ જકડી જાય 
.....પાવનકર્મ એ સત્કર્મનો સંગાથ આપે,જે જીવને શ્રધ્ધા ભક્તિનો માર્ગ આપી જાય.
પાવનકર્મથી સરળરાહનો સાથ મળે દેહને,એ નિર્મળભાવનાથી પુંજા કરાવી જાય
શ્રધ્ધા ભાવનાથી કરેલ ભક્તિ જીવનમાં,પાવનકુળને પરમાત્મા કૃપા અપાવી જાય
કળીયુગમાં ના કોઇ મોહ અડે,કે ના કોઈજ માગણી જીવનમાં કદી દેહથી રખાય
એ પવિત્રરાહ દેહ મેળવી જતા,મળેલમાનવદેહને સત્માર્ગની પાવનરાહ મળી જાય
.....પાવનકર્મ એ સત્કર્મનો સંગાથ આપે,જે જીવને શ્રધ્ધા ભક્તિનો માર્ગ આપી જાય.
================================================================

સરળ સંગાથ


.                              .સરળ સંગાથ

તાઃ૧૪/૧૨/૨૦૧૮                                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવદેહને જીવનમાં મળે છે સંગાથ,પારખીને મેળવતા જીવને શાંન્તિ થાય
પરમકૃપા પરમાત્માની અવનીપર,મળેલદેહને પાવનકર્મે સુખશાંંન્તિ મળી જાય
......દેહને મળેલ સરળ સંબંધ અવનીએ,જીવનમાં અનંતશાંંન્તિ સંગે સુખ આપી જાય.
કર્મનોસંબંધ છે દેહને જીવનમાં,જે જીવને અવનીપર આવનજાવન આપીજાય
મળેલદેહ એ કુદરતની કેડી અવનીપર,પશુ પક્ષી માનવ દેહ જીવથી મેળવાય
નિર્મળભાવનાથી ભક્તિ કરતા જીવનમાં,સરળ જીવનનો સંગાથ પણ મળીજાય
મોહ માયાનો સ્પર્શ થતા દેહને જીવનમાં,અનેક તકલીફનો સહવાસ મળી જાય
......દેહને મળેલ સરળ સંબંધ અવનીએ,જીવનમાં અનંતશાંંન્તિ સંગે સુખ આપી જાય.
પાવનકર્મ એજ જીવનની રાહ બને,જીવ પર અદભુતકૃપા પરમાત્માની કહેવાય
સરળ જીવનની પાવનકેડી મળતા,જીવને મળેલદેહને સત્કર્મર્ની રાહ મળી જાય
એજ સાચીભક્તિ કહેવાય જીવની,જે દેહને પવિત્રકર્મની પાવનરાહ આપી જાય
જન્મમરણના સંબંધ જીવને કરેલકર્મથી,અવનીપર જીવને અનેકસ્વરૂપ દઈ જાય
......દેહને મળેલ સરળ સંબંધ અવનીએ,જીવનમાં અનંતશાંંન્તિ સંગે સુખ આપી જાય.
=================================================================

ગજાનન ગણેશ


...Image result for ગજાનન ગણેશ...
.      .ગજાનન ગણેશ    
 
તાઃ૧૧/૧૨/૨૦૧૮        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પાવનકર્મની કેડી સંગે દેહને,જીવનમાં પાવન ભક્તિરાહ મળી જાય
ગજાનન ગણેશની અજબકૃપા અવનીપર,જીવને સદમાર્ગે દોરી જાય
....એવા વ્હાલા ગૌરીનંદન જગતપર,પિતા ભોલેનાથની કૃપાએ સત્કર્મ કરાવી જાય.
અદભુતલીલા અવનીપર નિર્મળભક્તિએ,પાવનકર્મ જીવનમાં થઈ જાય
મળેલ દેહને જીવનમાં શાંંન્તિ મળી જાય,જ્યાં ગણેશજીને વંદન થાય
માનવદેહને કર્મનીકેડીનો સંબંધ જીવનમાં,દેહના વર્તનવાણીથી દેખાય
નિર્મળભાવથી કરેલ ભક્તિસંગે,જીવને મળેલ દેહ સદમાર્ગે ચાલી જાય
....એવા વ્હાલા ગૌરીનંદન જગતપર,પિતા ભોલેનાથની કૃપાએ સત્કર્મ કરાવી જાય.
માતાપાર્વતીના વ્હાલાસંતાન ગણેશજી,ૐ ગં ગણપતયે નમઃ થી પુંજાય 
મળેલદેહને પાવનરાહ મળે કૃપાએ,જે જીવનમાં સુખશાંંન્તિ આપી જાય
પિતા ભોલેનાથના લાડીલા સંતાન,કૃપાએ અજબશક્તિશાળી થઈ જાય
રીધ્ધીસીધ્ધીના એ ભરથાર અવનીપર,ગજાનન ગણેશના નામથી પુંજાય
....એવા વ્હાલા ગૌરીનંદન જગતપર,પિતા ભોલેનાથની કૃપાએ સત્કર્મ કરાવી જાય.
==============================================================

અદભુત છે લીલા


      .અદભુત છે લીલા

તાઃ૧૦/૧૨/૨૦૧૮         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પરમકૃપાળુ છે પરમાત્મા અવનીપર,જીવપર અનંતકૃપાથી વર્ષા કરી જાય
પાવનરાહ મળે જીવને મળેલ દેહને,જે દેહને પાવનકર્મ થતા જ સમજાય
......એજ અદભુત લીલા છે અવિનાશીની જગતપર,જે પ્રભુસ્વરૂપ લઈ જાય.
મળેલ માનવદેહને સમયનો સંગાથ મળે,જે અનેક વર્તનથી દેહનેજ દેખાય
નિર્મળરાહનો સંગમળે દેહને જીવનમાં,જ્યાં શ્રધ્ધાભાવના સંગે પુંજન થાય
અપેક્ષાના વાદળનોસંગ સમયથી ચાલે,જે અજબરાહ પરમાત્માની કહેવાય
જન્મમૃત્યુ એતો સંબંધ છે જીવનો કર્મથી,દેહ મળતા વર્તનથી સ્પર્શી જાય
......એજ અદભુત લીલા છે અવિનાશીની જગતપર,જે પ્રભુસ્વરૂપ લઈ જાય.
કુદરતની કેડીને જગતમાં ના કોઇ પારખી શકે,કે ના કોઇ જીવથી છટકાય
અજબ શક્તિશાળી પરમાત્મા અવનીપર,માનવદેહ લઈ પ્રેરણા આપી જાય
શ્રધ્ધાભાવથી નિર્મળભક્તિ કરતા જીવનમાં,દેહને પરમાત્મા સદમાર્ગેલઈ જાય
નામોહ અડે જીવનમાં મળેલ દેહને,જે પાવનકર્મથી જીવને મુક્તિ મળી જાય
......એજ અદભુત લીલા છે અવિનાશીની જગતપર,જે પ્રભુસ્વરૂપ લઈ જાય.
============================================================

પકડ આંગળીની


.      .પકડ આંગળીની   

તાઃ૯/૧૨/૨૦૧૮        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

માનવદેહ મળે જીવને અવનીપર,પ્રભુકૃપાએ નિર્મળબુધ્ધી પણ મળી જાય
સરળ જીવનની રાહ મળે દેહને,જ્યાં ભક્તિરાહની ચીંધેલ આંગળી પકડાય
......જે મળેલદેહને સત્માર્ગનો સંગાથ આપી,પાવનકર્મની પવિત્રકેડી આપી જાય.
અવનીપરનુ આવનજાવન જીવનુ,જે જન્મમરણથી જગત પર દેહોને દેખાય
માનવદેહની પકડેલકેડી અવનીપર,દેહના અનેક વર્તનનોસંબંધ આપી જાય
પવિત્રકેડીનો સંગાથ મળે જીવનમાં,જ્યાં પકડેલ પવિત્ર આંગળી દોરી જાય
આધીવ્યાધીને દુરરાખે પરમાત્માનો પ્રેમ,સરળ જીવનની જ્યોત પ્રગટી જાય
......જે મળેલદેહને સત્માર્ગનો સંગાથ આપી,પાવનકર્મની પવિત્રકેડી આપી જાય.
થયેલકર્મથી માનવદેહ મળે જીવને,જે કળીયુગમાં અનેકરાહે આંગળી ચીંધાય
નિર્મળજીવનનો સાથમળે દેહને,જ્યાં સંત જલાસાંઇની આંગળી પકડી ચલાય
મળેલદેહ પર કૃપા થાય પરમાત્માની,જે શ્ર્ધ્ધાભાવનાસંગે પાવનરાહ પકડાય
ના તકલીફ કે કોઇ અપેક્ષા અડે જીવનમાં,એ જ પવિત્ર પાવનકર્મ કહેવાય
......જે મળેલદેહને સત્માર્ગનો સંગાથ આપી,પાવનકર્મની પવિત્રકેડી આપી જાય.
==============================================================