કળીયુગનો સ્પર્શ


.      .કળીયુગનો સ્પર્શ  

તાઃ૧૮/૩/૨૦૧૯         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

અદભુતલીલા અવીનાશીની જગતપર,મળેલદેહને અનુભવે સમજાય
અવનીપરનુ આગમન એ જીવને,કરેલ કર્મના સંબંધે દેહ દઈ જાય
.....એજ લીલા પરમાત્માની છે,જે સમયના સંગે મળેલ દેહને સ્પર્શી જાય.
સમયને નાપકડી શકે કોઇદેહ જગતમાં,જેને યુગની લીલા કહેવાય
સતયુગમાં અનેક પવિત્રકામ સ્પર્શે દેહને,જે પાવનકર્મ કરાવી જાય
ભજનભક્તિસંગે પ્રાર્થના કરતા,પ્રભુકૃપાએ જીવને શાંંતિ મળી જાય
મળેલદેહની માનવતા મહેંકે જીવનમાં,એ કુદરતની કૃપાએ મેળવાય
.....એજ લીલા પરમાત્માની છે,જે સમયના સંગે મળેલ દેહને સ્પર્શી જાય.
કળીયુગમાં કુદરતની અનેકદ્ર્ષ્ટીપડે,જીવોને સુખદુઃખની રાહદઈ જાય
મળેલ દેહની માનવતા મહેંકે જીવનમાં,જે સત્કર્મના સંગાથે મેળવાય
પાવનકર્મ એસમજણ છે માનવીની,કળીયુગની કાતરથી બચાવી જાય
પવિત્રરાહે જીવનજીવતા જીવનમાં,પવિત્ર સંતોના આશિર્વાદ મળીજાય
....એજ લીલા પરમાત્માની છે,જે સમયના સંગે મળેલ દેહને સ્પર્શી જાય.
=======================================================
Advertisements

કૃપાળુ પ્રેમ


.       .કૃપાળુ પ્રેમ     

તાઃ૧૪/૩/૨૦૧૯        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પરમકૃપાળુ પ્રેમ મળે ભક્તને,જ્યાં મળેલ દેહથી નિર્મળ ભક્તિ થાય
પાવનરાહ મળે સંત જલાસાંઇની કૃપાએ,જ્યાં માનવતાનેજ સચવાય
...એ ચીંધેલ આંગળી સંત જલારામની,પાવનરાહે જીવને ભોજન કરાવાય.
મળેલ માનવદેહને સંબંધ છે કરેલ કર્મનો,જે માનવતાને સ્પર્શી જાય
કુદરતની પાવન કૃપા મળે જીવનમાં,જ્યાં નિર્મળ ભાવનાએ મેળવાય
શ્રધ્ધાભાવનાની પવિત્રરાહેકર્મ કરતા,જીવનમાં કૃપાળુ પ્રેમ મળી જાય
મળેલ દેહને પવિત્રકર્મનો સંગાથ મળે,જે દેહને સદમાર્ગેજ દોરી જાય
...એ ચીંધેલ આંગળી સંત જલારામની,પાવનરાહે જીવને ભોજન કરાવાય.
નાતજાતનો ના સંબંધ દેહને જીવનમાં,જ્યાં સાંઈબાબાની કૃપા થાય
મળેલ દેહની માનવતા પ્રસરે થતા કર્મથી,જે નિખાલસતા આપીજાય
ના દેખાવની કોઇ કેડી અડે,કે ના અભિમાન પણ દેહને અડી જાય
એજ પવિત્ર કર્મની રાહ મળતા જીવને,મળેલ જન્મ પાવન કરી જાય
...એ ચીંધેલ આંગળી સંત જલારામની,પાવનરાહે જીવને ભોજન કરાવાય.
=========================================================

સમજણનો સાથ


.      .સમજણનો સાથ     

તાઃ૬/૩/૨૦૧૯         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

કુદરતની પવિત્રકૃપા છે અવનીપર,જે સમયની સાથે મળતી જાય
મળેલ દેહને સંબંધ છે કર્મનો,સમજણનો સાથ મળતા અનુભવાય
...એ અદભુતલીલા અવીનાશીની જગતપર,જે જન્મ મળે જીવને સ્પર્શી જાય.
અનેક દેહ મળે જીવને અવનીપર,માનવદેહ મળે એજ કૃપા પ્રભુની
મળેલ માનવદેહને જીવનમાં સમયસંગે,વાણીવર્તનનો સાથ મળીજાય
પવિત્ર ભારતની ભુમીપર,પરમાત્મા અનેકદેહ લઈ જીવને પ્રેરી જાય
નિર્મળભક્તિમાર્ગની રાહમળે દેહને,જે જીવનમાં સમજણ આપીજાય
...એ અદભુતલીલા અવીનાશીની જગતપર,જે જન્મ મળે જીવને સ્પર્શી જાય.
ના અપેક્ષાનો કોઇ સાથ મળે,જે જીવને મોહમાયાથી બચાવી જાય
વાણીવર્તન એજ સમય સંગે ચાલે જીવનમાં,જે સમય સમયે સમજાય
માનવ જીવનમાં નિર્મળ ભાવનાનીભક્તિ,સાચી સમજણથી મેળવાય
પરમકૃપા પરમાત્માની અવનીપર છે,જે પવિત્ર ભક્તિરાહ આપીજાય
...એ અદભુતલીલા અવીનાશીની જગતપર,જે જન્મ મળે જીવને સ્પર્શી જાય.
============================================================

જીવનો સંબંધ


.      .જીવનો સંબંધ
તાઃ૨૨/૨/૨૦૧૯        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અવની એ આધાર છે જીવનો,અનેકદેહ મળતા સૌને અનુભવ થાય
પાવનરાહની કેડી મળે અવનીપર,જે જીવને જન્મ મળતા જ દેખાય
......એજ સંબંધ જીવનો ધરતી પર,જે દેહ મળતા કર્મની કેડી આપી જાય.
સુખ દુઃખની કેડીનો સંબંધ છે દેહને,જે મળેલ દેહને કર્મથી સમજાય
થઈ રહેલ કર્મ માનવદેહના જીવનમાં,જે કુદરતની પ્રેરણાએ મેળવાય
સત્કર્મનો સંગાથ મળતા જીવનમાં,પાવનકર્મની રાહ પ્રભુકૃપાએ થાય
નામાયા નામોહ ના અપેક્ષા અડે દેહને,જ્યાં નિર્મળભક્તિ પ્રેમે થાય
......એજ સંબંધ જીવનો ધરતી પર,જે દેહ મળતા કર્મની કેડી આપી જાય.
જન્મમરણનો સંબંધ છેદેહને અવનીપર,એ દેહથી થયેલકર્મ પ્રેરી જાય
અનેકદેહનો સંબંધ છે જીવને,માનવદેહ એ પરમાત્માની કૃપા કહેવાય
શ્રધ્ધાભાવનાથી ભક્તિ કરતા જીવનમાં,અનેક પવિત્રરાહ આપી જાય
મળેલ માનવદેહ એ જીવનેસંબંધ આપે અવનીનો,જે કર્મથી મેળવાય 
......એજ સંબંધ જીવનો ધરતી પર,જે દેહ મળતા કર્મની કેડી આપી જાય.
==========================================================

બમબમભોલે


      .બમબમભોલે

તાઃ૧૧/૨/૨૦૧૯       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બમબમભોલે મહાદેવ હર,સંગે ૐ નમ શિવાયનુ સ્મરણ કરાય
ભક્તિમાર્ગની પાવનરાહ મળે,જ્યાં ભોલેનાથની પાવનકૃપા થાય
......સગે માતા પાર્વતીની કૃપામળે,ને ગજાનંદ ગણપતિનો પ્રેમ મળી જાય.
માનવદેહને પવિત્રરાહ મળે જીવનમાં,જ્યાં શ્રધ્ધાએ પુજન થાય
પાવનરાહ મળે જીવને,જ્યાં શંકરભગવાનને પુંજાકરી વંદન થાય
અજબશક્તિશાળી છે ભોલેનાથ,સંગે માતા પાર્વતીની કૃપા થાય
શ્રધ્ધાભાવથી અર્ચનાકરતા શીવલીંગપર,ભોલેનાથનો પ્રેમ મેળવાય
......સગે માતા પાર્વતીની કૃપામળે,ને ગજાનંદ ગણપતિનો પ્રેમ મળી જાય.
પવિત્રગંગાને ભારતમાં લઈ આવ્યા,જે જીવોને મુક્તિ આપી જાય
અવનીપરના આગમનનો સંબંધ,જે જીવને જન્મમરણ આપી જાય
પાવનકૃપા મળે શ્રીશંકર ભગવાનની,જીવને મુક્તિમાર્ગ મળી જાય
આગમન વિદાયની કેડીના મળે જીવને,જ્યાં દેહથી દુર થઈ જાય
......સગે માતા પાર્વતીની કૃપામળે,ને ગજાનંદ ગણપતિનો પ્રેમ મળી જાય.
==========================================================

 

સંબંધનો સ્પર્શ


.       .સંબંધનો સ્પર્શ  

 તાઃ૫/૨/૨૦૧૯         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

મળેલ દેહને અનેક અદભુત સંબંધ મળે,જે માનવદેહ મળતા જીવને સમજાય
કુદરતની આ નિર્મળકેડી અવનીપર,જ્યાં માનવતાને સમજીને સત્કર્મોને કરાય
.....કરેલ કર્મના સંબંધ જીવને અનંતમાર્ગે દોરીને,જગતપર આવન જાવન આપી જાય.
જીવને જન્મમરણનો સંબંધ અવનીપર છે,જે ગત જન્મના દેહનાકર્મે મેળવાય
સરળ જીવનની રાહ પકડી ચાલવા,પાવન ભક્તિ રાહે પરમાત્માની પુંજા થાય
મળે પાવનપ્રેમ પરમાત્માનો જીવનમાં,જે નિખાલસ સંબંધનો સ્પર્શ આપીજાય 
અપેક્ષા નારાખી કદી મળેલ દેહથી,એજ સંત જલાસાંઇની કૃપા અપાવી જાય
.....કરેલ કર્મના સંબંધ જીવને અનંતમાર્ગે દોરીને,જગતપર આવન જાવન આપી જાય.
પાવનરાહ પકડી ચાલતા જીવનમાં,મળેલ દેહને સુખશાંંતિનો સંગાથ થઈ જાય
લાગણી મોહને દુર રાખી નિર્મળરાહે જીવન જીવતા,પવિત્ર કર્મ જીવનમાં થાય
અજબ શક્તિ શાળી પરમાત્માનો પ્રેમ મળે,જે જીવનો જન્મ સફળ કરી જાય
નિર્મળ સંબંધનો સ્પર્શ થતા દેહને,જીવનમાં પ્રભુની પાવનકૃપા પણ મળી જાય 
.....કરેલ કર્મના સંબંધ જીવને અનંતમાર્ગે દોરીને,જગતપર આવન જાવન આપી જાય.
===============================================================

મળેલ જીવન


       .મળેલ જીવન      

તાઃ૧/૨/૨૦૧૯            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પરમાત્માની પરમકૃપાએ ભક્ત જીવોને,પાવનરાહની પ્રેરણા એજ દેહ મળી જાય
મળેલ માનવદેહને અવનીપર સત્કર્મના સંગાથે,પરમાત્માની આંગળી ચીંધાઈ જાય 
.....પાવનકર્મ એ પરમાત્મા પર વિશ્વાસ રાખતા,જીવનને સદમાર્ગની રાહ મળતી જાય.
અનેકદેહ અવનીપર જીવને મળે,જગતપર આવનજાવનથી નાકદી કોઈથી છટકાય
સરળ જીવનની રાહ મળેલદેહને મેળવવા,શ્રધ્ધાભાવનાનો સંગાથ મળે પ્રેરણા થાય
સમયનો સ્પર્શ થાય મળેલદેહને,જે કુદરતની લીલા સંગે કળીયુગની અસર કહેવાય
તનમનધનથી શાંંતિ મળે દેહને જીવનમાં,જ્યાં નિર્મળ ભક્તિનો સંગાથ મળી જાય
.....પાવનકર્મ એ પરમાત્મા પર વિશ્વાસ રાખતા,જીવનને સદમાર્ગની રાહ મળતી જાય.
જીવનમાં કર્મધર્મનો સંગાથ મળે દેહને,જે નિખાલસ ભાવનાનો સહવાસ આપી જાય
પવિત્રરાહે જીવન જીવવાની પ્રેરણામળે દેહને,એ સંતજલાસાંઈના આશિર્વાદ કહેવાય
સમજણનો સહવાસ મળે જીવનમાં,જે મળેલદેહને પવિત્ર જીવનનો સંગાથ દઈ જાય
ના અપેક્ષા કદી મળેલ દેહને રહે,કે ના કદીય દુષ્કર્મની કોઇ જ પ્રેરણા કદીય થાય  
.....પાવનકર્મ એ પરમાત્મા પર વિશ્વાસ રાખતા,જીવનને સદમાર્ગની રાહ મળતી જાય.
================================================================