શ્રધ્ધાભક્તિ


.      .શ્રધ્ધા ભક્તિ 

તાઃ૨૧/૨/૨૦૧૮         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જીવને મળેલ માનવદેહ અવનીપર,પરમાત્માની પરમકૃપા કહેવાય
કર્મસંબંધ તો સ્પર્શે જીવને,જે અનેક જીવોને જન્મમરણ દઈ જાય
......નિર્મળ ભાવથી કરેલ ભક્તિ,જીવને પરમાત્માની કૃપાએ સમજાય.
માનવ દેહનો સંબંધ છે કર્મથી,જે સમય સમયના સ્પર્શેજ મેળવાય
કરેલ કર્મ એજ જીવનો સંબંધ બને,ના કોઇ માનવ દેહથી છટકાય
પાવનકર્મની રાહ મળે માનવીને,જ્યાં નિર્મળ ભાવથી ભક્તિ કરાય
મોહમાયાથી દુર રાખે જીવને,નાદેહને કોઇ અપેક્ષા કદી અડી જાય
......નિર્મળ ભાવથી કરેલ ભક્તિ,જીવને પરમાત્માની કૃપાએ સમજાય.
અનંતકૃપાળુ છે પરમાત્મા અવની પર,જ્યાં શ્રધ્ધા રાખી પુંજન થાય
કળીયુગની અજબશક્તિ છે યુગપર,સુર્યદેવની પુંજાએજ બચાવી જાય
મળેલદેહ એ કરેલકર્મથી મળે,જે જીવનમાં સાચીસમજણ આપી જાય
શ્રધ્ધારાખી પુંજન અર્ચન કરતા ઘરમાં.પરમાત્માનો સહવાસ મળીજાય
......નિર્મળ ભાવથી કરેલ ભક્તિ,જીવને પરમાત્માની કૃપાએ સમજાય.
====================================================
Advertisements

માનવ જીવન


.      .માનવ જીવન     

તાઃ૧૦/૨/૨૦૧૮         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અવનીપરના આગમનનો સંબંધ છે જીવનો,દેહ મળતા અનુભવ થાય 
પરમાત્માની આ અજબલીલા છે જગતપર,જે કર્મના બંધનેજ મેળવાય
.......પવિત્ર કર્મની કેડી મળે માનવજીવનમાં,સાચી શ્રધ્ધાભક્તિએ મળી જાય.
કુદરતની આ અજબલીલા અવનીપર,જીવને મળેલ દેહને સમજાઈ જાય
આગમન વિદાયનો સંબંધ છે જીવનો,કરેલ કર્મથી જ જન્મ આપી જાય
પાવનરાહ એ પવિત્રકેડી છે દેહની,જીવને સરળતાનો સંગાથ મળી જાય
ના અપેક્ષા અંતરમાં રહે જીવનમાં,કે ના કોઈ મોહનો સંબંધ પણ થાય
.......પવિત્ર કર્મની કેડી મળે માનવજીવનમાં,સાચી શ્રધ્ધાભક્તિએ મળી જાય.
અનેકદેહ અવનીપર છે જીવના,જે પશુપક્ષીપ્રાણી કે માનવથી જ દેખાય
મળેલ માનવદેહ એજ સમજણની કેડી,જે જીવનમાં થતા કર્મથી સમજાય
પવિત્રરાહનો સંબંધ મળે જીવને,જે દેહથી થતી નિર્મળ ભક્તિએ મેળવાય
આવનજાવનએ થયેલ કર્મનોસંબંધ,કરેલ સત્કર્મ જીવને મુક્તિમાર્ગે લઈજાય
.......પવિત્ર કર્મની કેડી મળે માનવજીવનમાં,સાચી શ્રધ્ધાભક્તિએ મળી જાય.
===========================================================

જીવનમાં મળે


.     જીવનમાં મળે 

તાઃ૩૦/૧/૨૦૧૮     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

કુદરતની આ નિર્મળ કૃપા અવનીપર,અનેક અનુભવથી સમજાય
મળે જીવનમાં અનેક પ્રસંગો માનવદેહને,જે સરળતા આપી જાય
......એ અદભુતલીલા પરમાત્માની,જે સમય સમયે સમજણ આપી જાય.
મળેલ માનવદેહ એ કૃપા પ્રભુની,જે અવનીપરના આગમને દેખાય
કર્મનો સંબંધ એ જીવને સ્પર્શે,જે અનેક દેહોના દર્શને અનુભવાય
માનવદેહ એ મળેલ દેહને સમજે,પળે પળને સમજીને દેહથી જીવાય
ભક્તિરાહને પવિત્ર ભાવે પકડી જીવતા,પરમાત્માની કૃપાય મેળવાય
......એ અદભુતલીલા પરમાત્માની,જે સમય સમયે સમજણ આપી જાય.
કર્મબંધન એજ જીવના છે બંધન,જગતપર દેહની આવનજાવન થાય
અનેકદેહ મળેછે જીવને અવનીપર,જે મળેલ દેહથી અવનીએ દેખાય
શ્રધ્ધા રાખીને નિખાલસ ભક્તિરાહે જીવતા,પ્રભુની કૃપાજ મેળવાય
જન્મ મળેલ જીવને દેહથી દેખાય,એપાવનરાહ જીવનમાં મળતી જાય 
......એ અદભુતલીલા પરમાત્માની,જે સમય સમયે સમજણ આપી જાય.
========================================================

નિર્મળશ્રધ્ધા


.     .નિર્મળશ્રધ્ધા 

તાઃ૧૯/૧/૨૦૧૮      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

અવનીપર આગમન થતા,દેહને બાળપણ જુવાની ઘૈડપણ મળી જાય
અંત દેહનો ક્યારે આવશે અવનીથી,ના કોઇ જીવને કદીય સમજાય
......એ અદભુતલીલા પરમાત્માની,જે કળીયુગ સતયુગનો સ્પર્શ કરાવી જાય.
જીવને મળેલ દેહ અવનીપર,અનંત વર્ષોના કર્મની રાહથી મળી જાય
પશુ પક્ષી પ્રાણીનાદેહ એતો,નિરાધાર જીવને જન્મમરણ આપી જાય
માનવદેહ એજ કૃપા છે પરમાત્માની,જે જીવને દેહ મળતાજ સમજાય
મળેલ દેહને કર્મના સંબંધનો સ્પર્શ,જે સંબંધની સાંકળથી જકડી જાય
......એ અદભુતલીલા પરમાત્માની,જે કળીયુગ સતયુગનો સ્પર્શ કરાવી જાય.
જીવને આવનજાવન ત્યાં સ્પર્શે,જ્યાં કરેલ કર્મનો સંબંધ અડતો જાય
અનેક કર્મનો સંબંધ એદેહનુ વર્તન,જે જીવી રહેલ જીવનથી મેળવાય
દેહ પર થાય કૃપા પરમાત્માની,જ્યાં નિર્મળ શ્રધ્ધાએજ ભક્તિ કરાય
શ્રધ્ધારાખીને ભક્તિ કરતા દેહને,જીવનમાં પાવનરાહ પણ મળી જાય
......એ અદભુતલીલા પરમાત્માની,જે કળીયુગ સતયુગનો સ્પર્શ કરાવી જાય.
===========================================================

અનુભવી પ્રેમ


.     .અનુભવી પ્રેમ
તાઃ૧૬/૧/૨૦૧૮       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જીવનની પ્રગટે જ્યોત જગતમાં,નિર્મળપ્રેમના આશિર્વાદથી મેળવાય
મળેલ કૃપા પરમાત્માની ભક્તિએ,જ્યાં શ્રધ્ધા ભક્તિએ પુંજન કરાય
......એજ જીવને બંધનથી સ્પર્શે,જે મળેલ પ્રેમનો અનુભવ જ કહેવાય.
જન્મનો સંબંધ છે જીવને કરેલ કર્મનો,અવનીપરના આગમને દેખાય
માનવદેહ એજ છે કૃપા પરમાત્માની,જીવનમાં સમયને સમજી ચલાય
અગણીત અપેક્ષાઓતો ફરે અવનીએ,જગતપર ના કોઇથીય છટકાય
લાગણીમોહને દુર રાખીને જીવતા,વડીલના આશિર્વાદે પ્રેમ મળી જાય
......એજ જીવને બંધનથી સ્પર્શે,જે મળેલ પ્રેમનો અનુભવ જ કહેવાય.
કળીયુગ કુદરત એલીલા પરમાત્માની,અવનીપર સુખદુઃખ આપી જાય
મળેલદેહને એ સ્પર્શે જીવનમાં,જે સમજણ ને સહવાસથી જ સમજાય
કુદરતની આ અદભુતલીલા દુનીયાપર,સરળ જીવનની રાહ આપીજાય
પ્રગટે માનવદેહની રાહ જગે,જે સંત જલાસાંઇની પવિત્રરાહે મળીજાય
......એજ જીવને બંધનથી સ્પર્શે,જે મળેલ પ્રેમનો અનુભવ જ કહેવાય.
=======================================================

જાગતો રહે જે


.      .જાગતો રહેજે 

તાઃ૫/૧૨/૨૦૧૭      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જાગતો રહેજે માનવી જગતપર,જ્યાં જીવને માનવદેહ મળી જાય
અદભુતલીલા અવિનાશીની અવનીએ,અનુભવથીજ સમજાઈ જાય
.......પરમકૃપા છે પરમાત્માની જીવપર,જે નિર્મળ ભક્તિએજ મળી જાય.
માગણી મોહ એજ બંધન છે દેહના,જીવને એ જન્મમરણ દઈ જાય
કુદરતની આ સાંકળ છે એવી,જે કળીયુગ સતયુગથી જ અનુભવાય
માનવદેહ એજ કૃપા પ્રભુની જીવપર,જે સમજણે સત્કર્મ આપી જાય
શ્રધ્ધાભાવથી ભક્તિ કરતા જીવને,સંતજલાસાંઇની પ્રેરણા મળી જાય
.......પરમકૃપા છે પરમાત્માની જીવપર,જે નિર્મળ ભક્તિએજ મળી જાય.
શાંંન્તિનો સંગાથ મળે જીવનમાં,જ્યાં નિર્મળભાવે મળેલજીવન જીવાય
થયેલ કર્મના સંબંધ સ્પર્શે જીવને,જે જીવને આવનજાવન આપી જાય
મળેલ માનવદેહને સુખદુઃખનાસ્પર્શે,જ્યાંજીવનમાં જાગતારહીને જીવાય
પવિત્રકર્મના વર્તનથી જીવનમાં,માનવદેહને નાકદી કોઇઆફત અથડાય
.......પરમકૃપા છે પરમાત્માની જીવપર,જે નિર્મળ ભક્તિએજ મળી જાય.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

જીવનમાં સંગાથ


.     .જીવનમાં સંગાથ

તાઃ૧૭/૧૧/૨૦૧૭                                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

કુદરતની એ અજબ શક્તિ છે,જે અવનીપર જીવોને સ્પર્શથી સમજાય
મળેલ દેહને સમયનો સ્પર્શ થાય,જ્યાં જન્મની સંગેજ ઉંમર અડી જાય
......એજ દેહનો સંબંધ છે અવનીએ,જે બાળપણ ને ઘૈડપણ આપી જાય.
કર્મના બંધન એજ છે જીવના સંબંધ,જે અવનીપર દેહ મળતા દેખાય
પશુ,પક્ષી ને માનવદેહ એ બંધન જગતપર,જે દેહથી કર્મ કરાવી જાય
જન્મ મરણ એ જીવને મળે અવનીપર,અદભુત લીલા કુદરતની કહેવાય
મહેંક પ્રસરે માનવતાની જીવનમાં,જ્યાં નિર્મળ ભાવે પ્રભુની ભક્તિ થાય
......એજ દેહનો સંબંધ છે અવનીએ,જે બાળપણ ને ઘૈડપણ આપી જાય.
લાગણી મોહને દુર રાખીને જીવન જીવતા,પરમાત્માના પ્રેમની કૃપા થાય
અદભુત લીલા નો સંગાથ મળે દેહને,ત્યાં મળેલ દેહની માનવતા મહેંકાય
સદબુધ્ધીનો સંગાથ મળે જીવનમાં,પવિત્રરાહની કેડીએ જીવનપાવન થાય
અપેક્ષાના નાકોઇ વાદળ સ્પર્શે દેહને,ત્યાં સંત જલાસાંઇની કૃપા થઈ જાય
......એજ દેહનો સંબંધ છે અવનીએ,જે બાળપણ ને ઘૈડપણ આપી જાય.
=========================================================