લાગણીમાગણી


.      .લાગણીમાગણી
તાઃ૨૧/૭/૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
લાગણી માગણી એ જીવનમાં સ્પર્શે દેહને.જગતમાં ના કોઇથી છટકાય
અવનીપરના બંધનથી એજ મળે દેહને,જે અપેક્ષાના વાદળ વર્ષાઇ જાય
......પરમલીલા પરમાત્માની જગતપર,અનેકરીતે જીવનમાં એ સ્પર્શી જાય.
માનવ દેહને જ્યાં લાગણી સ્પર્શે,ત્યાં મળેલ દેહ તકલીફથી દુર રહી જાય
શાંંતિની કૃપા મળે પરમાત્માની દેહને,જે કુદરતનીજ નિર્મળ કૃપા કહેવાય
ભક્તિ માર્ગને પકડી ચાલતા જીવને,જીવનમાં અદભુત અનુભવ થઈ જાય
એજ સાચી લાગણી મળેલ કહેવાય,જ્યાં નાકદીય કોઇ અભિમાન રખાય
......પરમલીલા પરમાત્માની જગતપર,અનેકરીતે જીવનમાં એ સ્પર્શી જાય.
અવનીપરના આગમને માનવદેહ મળે,જેને માગણીની અપેક્ષા અડી જાય
જીવનમાં સમયનો સાથ મળેછે દેહને,જે મળેલદેહને સુખદુઃખ આપી જાય
કર્મના સંબંધની આ છે લીલા અવનીએ,જીવનમાં કદી એઆફત દઈજાય
મળેલદેહને સ્પર્શે છે કરેલ કર્મ,જે કળીયુગ કે સતયુગની લીલાજ કહેવાય 
......પરમલીલા પરમાત્માની જગતપર,અનેકરીતે જીવનમાં એ સ્પર્શી જાય.
=======================================================

સુર્યદેવની કૃપા


...Image result for surya mandir borsad...
.            .સુર્યદેવની કૃપા 

તાઃ૧૭/૭/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પરમકૃપાળુ છે અને પ્રત્યક્ષદેવ પણ,જગતપર એ સુર્યનારાયણ જ કહેવાય
અનંતકૃપા અનેક જીવો પર કરે છે,જે તેમની કૃપાનો અનુભવ પણ થાય
.....એજ પ્રત્યક્ષદેવ છે જેમના ઉદયઅસ્તથી,દુનીયાને સવાર સાંજ મળી જાય.
અજબ શક્તિશાળી દેવ છે,જેમના પુત્રોને વંદન કરતા શાંંન્તિ મળી જાય
ના કોઇ અપેક્ષા જીવનમાં રહે જીવને,જે તેમની પરમ કૃપાએ જ મેળવાય
મળેલ દેહને સ્પર્શે છે શ્રધ્ધા સુર્યદેવપર,એજ પાવનરાહ દેહને આપી જાય
અર્ચના કરીને પ્રાર્થના કરવા પ્રત્યક્ષ દેવને,ૐ હ્રીમ સુર્યાય નમઃથી સ્મરાય
.....એજ પ્રત્યક્ષદેવ છે જેમના ઉદયઅસ્તથી,દુનીયાને સવાર સાંજ મળી જાય.
અનેક દેવોની પુજા કરવા જીવનમાં,મંદીર,મસ્જીદ અને ચર્ચમાં ભક્તિ થાય
સવાર સાંજ નાપકડાય એ જગ્યાએ,જ્યાં મુર્તીને પડદાથી ઉઘાડ બંધ કરાય
પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય ઉદયથી,ને સુર્યદેવ વિદાય લેતા જગત આખુ સુઈ જાય
એજ શક્તિશાળી દેવ જગતપર,મળેલ દેહને પવિત્રરાહે મુક્તિમાર્ગ દઈ જાય
.....એજ પ્રત્યક્ષદેવ છે જેમના ઉદયઅસ્તથી,દુનીયાને સવાર સાંજ મળી જાય.
===========================================================

આવી શાંંન્તિ


.      .આવી શાંન્તિ
તાઃ૧૬/૭/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
અવનીપરના મળેલ દેહને જીવનમાં,અનેક માર્ગનો સંગાથ મળી જાય
કુદરતની અજબ લીલા અવનીએ,મળેલ સંગાથ સુખદુઃખથી સમજાય
......મળે આવીને શાંંન્તિ જીવનમાં,જે નિર્મળ શ્રધ્ધા ભક્તિએ મેળવાય.
પરમાત્માની કૃપા મળે જીવને,જે મળેલ દેહને અનુભવથી સ્પર્શી જાય
શ્રધ્ધા ભક્તિ કરતા જીવનમાં,મળેલ આગમનને વિદાયએ આપી જાય
દેહના બંધન એ જકડે જીવને,જે જન્મ મરણના બંધનથી જ સમજાય
પાવનરાહે જીવન જીવતા ધરતી પર,અનેક સંબંધથી જીવને દુર રખાય
......મળે આવીને શાંંન્તિ જીવનમાં,જે નિર્મળ શ્રધ્ધા ભક્તિએ મેળવાય.
મળેલદેહની જ્યોતપ્રગટે અવનીપર,જે અનેકજીવોને પ્રેરણા આપી જાય
સત્કર્મનોસંગાથ રહેતા જીવનમાં,નાઆફત કે તકલીફ આવી મળી જાય
સફળ જીવનની રાહ મળે દેહને,જ્યાં સંત જલાસાંઇની કૃપા થઈ જાય
આંગણે આવીને શાંંતિ મળે જીવનમાં,અનંત શાંંન્તિની વર્ષા થતી જાય
......મળે આવીને શાંંન્તિ જીવનમાં,જે નિર્મળ શ્રધ્ધા ભક્તિએ મેળવાય.
========================================================

આવ્યો પ્રેમ


..Image result for . આવ્યો પ્રેમ..
       .આવ્યો પ્રેમ

તાઃ૧૩/૭/૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

આંગણે આવ્યો પાવનપ્રેમ,જીવનમાં પરમાત્માની કૃપા આપી જાય
અંતરને ના અભિમાન અડે કદી,જીવનમાં અનંતશાંંન્તિ મળી જાય
....મળે નિખાલસ પ્રેમ જ્યાં કૃપાએ,એજ દુઃખસાગરને દેહથી દુર કરી જાય.
નિર્મળજીવન એ માનવતાને સ્પર્શે,દેહના કર્મ અને વર્તનથી દેખાય
સુખસાગરની રાહ મળે જીવનમાં,જે આવેલ નિર્મળપ્રેમથી મેળવાય
શ્રધ્ધા સંગે ભક્તિ કરતા જીવપર,જલાસાંઇનો પ્રેમ પણ મળી જાય
પવિત્રભાવનાએ અંતરની લાગણી,જે નિખાલસ જીવન આપી જાય
....મળે નિખાલસ પ્રેમ જ્યાં કૃપાએ,એજ દુઃખસાગરને દેહથી દુર કરી જાય.
જ્યોત જીવનની પ્રગટે અવનીએ,જ્યાં પવિત્ર નિર્મળપ્રેમ આવી જાય
કુદરતની આ અજબ છે લીલા જગતપર,અનેકરાહથી એ દોરી જાય
કરેલકર્મ જ સ્પર્શે છે જીવને ધરતીપર,એ જ જન્મમરણ આપી જાય
નિર્મળને નિખાલસપ્રેમ આવે આંગણે,જીવને ઉજવળરાહ મળી જાય
....મળે નિખાલસ પ્રેમ જ્યાં કૃપાએ,એજ દુઃખસાગરને દેહથી દુર કરી જાય.
=========================================================

જલાસાંઇની જ્યોત


.     .જલાસાંઇની જ્યોત

તાઃ૧૩/૭/૨૦૧૭      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જીવને મળેલદેહ એ અવનીપરનો સંબંધ,જે આગમન વિદાયથી સમજાય
પવિત્રરાહની નિર્મળકેડી મળે દેહને,જ્યાં પરમાત્માની પરમકૃપા થઈ જાય
......જગતમાં પવિત્રભુમી એભારત છે,જ્યાં પરમાત્મા દેહ લઈ પાવન કરી જાય.
દેહલીધો અવનીપર અયોધ્યામાં પરમાત્માએ,જે રામના નામથી ઓળખાય
નિર્મળ જીવનની રાહ મેળવીને જીવતા,સંગે સીતામાતાની પણ કૃપા થાય
અનેક જીવોને જ્યોત મળી જીવનમાં,જે પાવનકર્મ કરાવી જીવન જીવાય
મળેલ દેહને કૃપા મળે પરમાત્માની,એ દ્વારકાધીશ શ્રી કૃષ્ણથીય મેળવાય
......જગતમાં પવિત્રભુમી એ ભારત છે,જ્યાં પરમાત્મા દેહ લઈ પાવન કરી જાય.
સમયની સાંકળ ના પકડાય કોઇથી,એ તો યુગોથી જગતને સ્પર્શી જાય
દેહ મળ્યો જીવને વીરપુરમાં,જે પિતા પ્રધાન માતા રાજબાઈથી મેળવાય
જલારામ નામથી ઓળખાય,ને સંગે વિરબાઇ જીવોને અન્નદાન દઇ જાય
અજબકૃપાળુ જીવનમાં પરમાત્મા પરખકરી,ઝંડોઝોળી આપીને ભાગી જાય
......જગતમાં પવિત્રભુમી એ ભારત છે,જ્યાં પરમાત્મા દેહ લઈ પાવન કરી જાય.
ના માતા પિતા નિમીત બન્યા કે ના કોઇથી એ શેરડીમાં દેહ મેળવી જાય
પરમાત્માની એ લીલા છે શેરડીમાં,જે બાળક આવતા દ્વારકામાઈ લઈ જાય
પાવનજીવનની જ્યોતપ્રગટાવી અવનીપર,જે દેખાવસંગે અભિમાન છોડીજાય
દેહ મુકી દેહ વિદાય સંગે ધર્મ પકડતા,દેહ જમીનમાં વિલીન થઈ જાય છે
......જગતમાં પવિત્રભુમી એ ભારત છે,જ્યાં પરમાત્મા દેહ લઈ પાવન કરી જાય.
=============================================================

રાહ પ્રેમની


.       .રાહ પ્રેમની

તાઃ૭/૭/૨૦૧૭                                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કર્મનાબંધન જન્મથી સ્પર્શે જીવને,જે અવનીપરના આગમને દેખાય
કુદરતની આ લીલા છે જગતપર,માનવદેહ મળતા ઉંમર અડી જાય
.....પાવન જીવનની કેડી મળતા,નિર્મળ જીવન સંગે રાહ પ્રેમની મેળવાય.
મળેલ જીવનની જ્યોતપ્રગટે અવનીએ,જ્યાં પવિત્રભાવે ભક્તિ થાય
નાકોઇ આશા રાખતા થતી ભક્તિએ,નિર્મળતાની ગંગા સ્પર્શી જાય
સ્નેહ મળે જ્યાં દેહને જીવનમાં,જે પરમાત્માની પરમ કૃપાય કહેવાય
સદબુધ્ધીની પાવનકેડીએ જીવતા,મળેલ દેહે જીવનેશાંંન્તિ મળી જાય
.....પાવન જીવનની કેડી મળતા,નિર્મળ જીવન સંગે રાહ પ્રેમની મેળવાય.
જીવને મળેલદેહ એ કરેલ કર્મનાસંબંધ,જગતમાં ના કોઇથીય છટકાય
જન્મમળે જ્યાં માનવદેહનો જીવને,ત્યાં પશુપક્ષી પ્રાણીથી દુર રહેવાય
સમજણનો સંગાથરહે જીવનમાં,પાવનપ્રેમનોસંગ નિર્મળજીવન દઈ જાય
અદભુત લીલા અવિનાશીની અવનીએ,જે પવિત્રપ્રેમના સંબંધે સમજાય
.....પાવન જીવનની કેડી મળતા,નિર્મળ જીવન સંગે રાહ પ્રેમની મેળવાય.
=======================================================

ના પકડાય


.      .ના પકડાય 

તાઃ૫/૭/૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

અવનીપરના આગમનને સંબંધ સ્પર્શે,આ જગતમાં નાકોઇથી છટકાય
જીવને મળેલ આ દેહ અવનીએ,જે કર્મની સાંકળથી જ પકડાઈ જાય
....અનેકદેહ મળે જીવને અવનીએ,ફક્ત માનવદેહ મળે જ્યાં સમજીને જીવાય.
કર્મબંધનની સાંકળ છે નિરાળી,જે જીવને ધરતીપર દેહ મળે સમજાય
કુદરતની અજબલીલા છે જગત પર,ના કોઇ જ દેહથી અહીં છટકાય
ગઈકાલ એભુતકાળ કહેવાય,અને આવતીકાલ એ બની જાયછે આજ
નાકોઇથી પકડાય સમયને અવનીએ,કે નાકોઇથી એની સાથે રહેવાય
....અનેકદેહ મળે જીવને અવનીએ,ફક્ત માનવદેહ મળે જ્યાં સમજીને જીવાય.
જગતપર સમયની સાથે ચાલવુ પડે,એ પરમાત્માની કૃપાએ જ સમજાય
મળેલ દેહને સંગ રહે જીવનમાં,જ્યાં દેખાવથી ના કોઇથીય દુર રહેવાય
જન્મમળે જ્યાં જીવને અવનીપર,જેને ઉંમર અડે જેદેહને મૃત્યુથી દેખાય
જીવનેસંબંધ આગમનવિદાયથી મળે,ના કોઇની તાકાત એને પક્ડી જાય
....અનેકદેહ મળે જીવને અવનીએ,ફક્ત માનવદેહ મળે જ્યાં સમજીને જીવાય.
===========================================================