સમયની સમજ


.      .સમયની સમજ  

તાઃ૧૯/૯/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

સમયને સમજીને ચાલતા જીવનમાં,પરમાત્માની કૃપાનોસાથ પણ મળી જાય
જીવનમાં મળતી અનેક તકલીફોને,મળેલ દેહથી ના કદીય કોઈથીય છટકાય
.......અદભુતલીલા જગતપિતાની અવનીપર,જીવને મળેલ કર્મના બંધનથી મેળવાય.
કરેલ કર્મ જીવનમાં દેહ મળતા જીવને,થઈ રહેલ કર્મથી અનુભવ થઈ જાય
સવાર સાંજ એ કૃપા સુર્ય દેવની જગતપર,ના કોઇજ દેહથી કદીય છટકાય
પ્રભાતે આગમન થાય સુર્યદેવનુ,દુનીયાપર સૌ જીવોને પાવનરાહ મળી જાય 
સંધ્યાની જ્યોત પગટે જગતપર કૃપાએ,જે માનવદેહને અંધકાર આપી જાય
.......અદભુતલીલા જગતપિતાની અવનીપર,જીવને મળેલ કર્મના બંધનથી મેળવાય.
મળેલદેહને સુર્યદેવના આગમને,કર્મની કેડી દીવસમાં થયેલ વર્તન થી દેખાય
સમય એ છે કુદરતની લીલા અવનીપર,નાકદી કોઇ જીવથી ક્યારેય છટકાય
આગમન વિદાય એ અદભુત લીલા,જગતપરના આવન જાવનથી મળી જાય
સમયની સંગે ચાલતો માનવી જીવનમાં,જલાસાંઇની પાવનરાહને મેળવી જાય
.......અદભુતલીલા જગતપિતાની અવનીપર,જીવને મળેલ કર્મના બંધનથી મેળવાય.
=================================================================
Advertisements

સરળ કેડી


.       .સરળ કેડી        

તાઃ૧૨/૯/૨૦૧૭          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
નિર્મળ જીવનની રાહ મળે દેહને,જે સત્કર્મના સંગાથથી સરળ કેડી આપી જાય
પાવનકર્મ એ કુદરતની કૃપાછે જીવ પર,કર્મના બંધન જન્મમરણને સ્પર્શી જાય
.....અદભુતલીલા અવિનાશીની જગતપર,જે જીવને મળતા દેહ થકી સમજાઈ જાય.
અનેક દેહોના સંબંધ છે જીવને અવનીપર,કરેલ કર્મથી આવનજાવનથી દેખાય
કુદરતની કૃપા એ સરળ જીવનની રાહ આપે,જે થકી મળેલ દેહથી કર્મો થાય
શ્રધ્ધા સંગે પવિત્ર ભાવથી ભક્તિ કરતા,પરમાત્માના નિર્મળ પ્રેમની વર્ષા થાય
ના કળીયુગ કે ના મોહમાયા અડે જીવને,જે જીવનમાં સરળ કેડી આપી જાય
.....અદભુતલીલા અવિનાશીની જગતપર,જે જીવને મળતા દેહ થકી સમજાઈ જાય.
કુદરતની આફતને ના આંબે કોઇ જીવનમાં,કે ના કોઇનાથીય કદીય છટકાય
મળેલદેહને પાવનરાહ મળે પરમાત્માની કૃપાએ,મળેલદેહની જ્યોત પ્રગટી જાય
સંત જલાસાંઇની પાવનરાહ સમજતા,અનેક જીવોનો પાવનપ્રેમ પણમળી જાય
ના અપેક્ષા કોઇ જીવનમાં સ્પર્શે દેહને,કે ના કોઇનીય ખોટી દ્રષ્ટિય પડી જાય
.....અદભુતલીલા અવિનાશીની જગતપર,જે જીવને મળતા દેહ થકી સમજાઈ જાય.
================================================================

ચમત્કાર


.       .ચમત્કાર   
તાઃ૮/૯/૨૦૧૭                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જગતપિતાની આ છે નિર્મળરાહ અવનીએ,જીવને મળેલ દેહને સમયે સ્પર્શી જાય
માનવ જીવનમાં મળે ચમત્કાર યોગ્ય સમયે,જે ના અપેક્ષા કે આફત આપી જાય
......મળેલ ચમત્કારનો સત્કાર કરતા,જીવને મળેલ દેહ પર પરમકૃપાની વર્ષા થઈ જાય.
સરળ જીવનને ના સ્પર્શે કોઇ તકલીફ,જે શ્રધ્ધાએ ભક્તિ કરતાજ અનુભવ થાય
અવનીપરનુ આગમન એછે કર્મના બંધન,પરમાત્માની કૃપાએ માનવ દેહ મેળવાય
મળેલ દેહને સ્પર્શે સમય જે ક્ળીયુગની કેડી,ના સાધુબાવાથીય કદી દુર રહેવાય
સંત જલાસાંઇએ દીધેલ પવિત્રરાહે જીવતા,જીવનમાં સુખશાંંન્તિની પાવનવર્ષાથાય
......મળેલ ચમત્કારનો સત્કાર કરતા,જીવને મળેલ દેહ પર પરમકૃપાની વર્ષા થઈ જાય.
જીવનમાં મળે અચાનક શાંન્તિ દેહને,જે નિર્મળ જીવનમાં મળેલ ચમત્કાર કહેવાય
સમયને સમજી ચાલતા મળેલ સન્માનને,આદરણીય પાવનરાહે પ્રભુ કૃપા મેળવાય
કુદરતની આ અજબલીલા અવનીએ,મળેલ દેહને સ્પર્શે ના કદીય કોઈથી છ્ટકાય
એજ ચમત્કાર છે અવનીપર પરમાત્માનો,જે જીવન સુખશાંન્તિથી સાર્થક કરી જાય 
......મળેલ ચમત્કારનો સત્કાર કરતા,જીવને મળેલ દેહ પર પરમકૃપાની વર્ષા થઈ જાય.
==================================================

અનુભવનો સંગાથ


   Image result for અનુભવનો સંગાથ
.      .અનુભવનો સંગાથ
તાઃ૧૬/૮/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

મળે માનવદેહ જીવને અવનીએ,જે પરમાત્માની પરમ કૃપા કહેવાય
આવન જાવન એ સંબંધ છે જીવના,જે કર્મના બંધનથી મળી જાય
.....કુદરતની છે આ અજબલીલા,જીવને નિર્મળભાવે કરેલ કર્મથી સમજાય.
મળેલ દેહને સમયનીસાંકળ સ્પર્શે,જીવનમાં અનેક અનુભવે મેળવાય
જ્યોત પ્રેમની પ્રગટતા જીવનમાં,પરમાત્માની કૃપા જીવને મળી જાય
મોહમાયાનો સંબંધ ના સ્પર્શે દેહને,એજ પાવનકેડીનો અનુભવ થાય
સંગાથ મળે જીવનમાં સત્કર્મનો,જે જલાસાંઇની ભક્તિરાહે મળી જાય
.....કુદરતની છે આ અજબલીલા,જીવને નિર્મળભાવે કરેલ કર્મથી સમજાય.
જગતમાં ના આંબે કોઇ ઉંમરને,જે કુદરતની અજબ શક્તિરાહ કહેવાય
પાવનજીવન એ નિર્મળકેડી માનવીની,જે અનુભવનો સંગાથ આપી જાય
ના આફતનો કોઇ અણસાર રહે,કે ના કોઇ જ અપેક્ષા જીવનમાં રખાય
સંસારની જોડી એ તો છે સંબંધ દેહના,જીવને માબાપથી જ મળી જાય
.....કુદરતની છે આ અજબલીલા,જીવને નિર્મળભાવે કરેલ કર્મથી સમજાય.
=======================================================

સરળજીવન


Related image
.      .સરળ જીવન
તાઃ૧૫/૮/૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પવિત્રકેડી મળે આશિર્વાદથી સંતાનને,જ્યાં માબાપનો પ્રેમ મળી જાય
સંસ્કાર સાચવી જીવનજીવતા અવનીએ,કુટુંબનુ સન્માન પણથઈ જાય
.....એજ રાહ મળેલ દેહની વખણાય,જે મેળવતા અવનીપર જીવને શાંંન્તિ થાય.
કુદરતની લીલા અવનીપર દેહના વર્તને સમજાય,જે કર્મને સંબંધી જાય
મળેજ્યાં માયા દેહને દેખાવની,ત્યાં કળીયુગની કેડી જીવને જકડી જાય
સંબંધ નાસ્પર્શેદેહને જીવનમાં,જ્યાં વર્તનથી મળેલદેહે જીવ દુઃખી થાય
માનવતાની મહેંક ના પ્રસરે જીવની,કુદરતની ના કોઇ જ કૃપા મેળવાય
.....એજ રાહ મળેલ દેહની વખણાય,જે મેળવતા અવનીપર જીવને શાંંન્તિ થાય.
રામશ્યામની અદભુતછે લીલા અવનીએ,પરમાત્મા દેહ લઈને આવી જાય
અવનીપર દેહ લઈને જીવોને,પાવનરાહ દેવા રાજારાવણનુ દહન કરીજાય
અજબશક્તિધારી દેહને સદમાર્ગ દેવા,શ્રી કૃષ્ણની અદભુતલીલા થઈ જાય
જીવને મળેલદેહ એ કર્મના બંધન,જે અજબ શક્તિશાળીની કૃપા કહેવાય 
.....એજ રાહ મળેલ દેહની વખણાય,જે મેળવતા અવનીપર જીવને શાંંન્તિ થાય.
============================================================

આવ્યો આંગણે


...Related image...
.       .આવ્યો આંગણે 

 તાઃ૩/૮/૨૦૧૭          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

આવ્યો આંગણે પ્રેમ સ્નેહીઓનો,જીવનમાં પ્રેમીઓનો નિર્મળપ્રેમ મળી જાય
અજબ કૃપાએ પરમાત્માની શ્રધ્ધાએ,જે સુખસાગરના વાદળને વરસાવી જાય
....મળેલ માનવજીવનની મહેંક પ્રસરે,જે જીવને મળેલ દેહથી અનુભવ થઈ જાય.
કર્મના બંધન એજ જીવને સ્પર્શે,જગતમાં ના કોઇજ જીવથી દુર રહી જવાય
જન્મ મરણનો સંબંધ તો છે અવનીએ,એજ જીવને આવનજાવન આપી જાય
મોહમાયા એ કળીયુગનીકેડી,જેનો જીવને કુદરતની કૃપાએ અનુભવ પણ થાય
મનથી કરેલ નિર્મળ શ્રધ્ધાભક્તિજ,મળેલા માનવ જીવનને સન્માન આપી જાય
....મળેલ માનવજીવનની મહેંક પ્રસરે,જે જીવને મળેલ દેહથી અનુભવ થઈ જાય.
શ્રધ્ધા રાખીને આંગણુ સાફ કરતા,મળેલ ઘરમાં પરમાત્માની કૃપા આવી જાય
નિર્મળજીવનની રાહ મળે માનવીને,જે જીવનમાં અનંતશાંંતિ પણ આપી જાય
એજ કૃપા છે કુદરતની માનવદેહ પર,ના કદીય કોઇ અપેક્ષા જીવનમાં રખાય
આંગણે આવી મળેલ સ્નેહાળ રાહ,એજ પાવનકર્મની કેડી જીવનમાં મળીજાય 
....મળેલ માનવજીવનની મહેંક પ્રસરે,જે જીવને મળેલ દેહથી અનુભવ થઈ જાય.
=============================================================

જીવનનો સંગાથ


...Image result for જીવનનો સંગાથ...
.     .જીવનનો સંગાથ  

તાઃ૩૧/૭/૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

પાવનરાહ પકડીને જીવતા દેહ પર,પરમાત્માની પરમકૃપા થઈ જાય
જીવને મળેછે માનવદેહ અવનીએ,જે કર્મનાબંધનથી મેળવાઇ જાય
......એ જગતપરના દેહને સ્પર્શે,જે શ્રધ્ધાભાવે નિખાલસ જીવનથી સમજાય.
કર્મનીકેડી એ અવનીપરના બંધન,મળેલ જીવનનો સંગાથ થઈ જાય
કુદરતની આ અજબલીલા છે જગત પર,જે પાવનજીવનથી સમજાય
જીવને મળેલ અનેકદેહ અવનીપર,કર્મનાસંબંધથી જીવને સ્પર્શી જાય
માનવદેહ પર જ્યાં કૃપા થાય પ્રભુની,ત્યાં સમજીને વંદન પ્રભુને થાય
......એ જગતપરના દેહને સ્પર્શે,જે શ્રધ્ધાભાવે નિખાલસ જીવનથી સમજાય.
સંગાથ મળેછે માનવદેહને જીવનમાં,જ્યાં નિર્મળજીવન પ્રેમથી જીવાય
પાવનરાહ ને પારખી લેતા જીવોને,મળેલદેહના અનેક સંબંધ પણથાય
ના કોઇ મોહ સ્પર્શે જીવનમાં,જે દેહને પવિત્રરાહે પ્રભુકૃપા દોરી જાય
દેહને સ્પર્શે કરેલકર્મ જીવનમાં,જે જીવના આવન જાવન કરાવી જાય
......એ જગતપરના દેહને સ્પર્શે,જે શ્રધ્ધાભાવે નિખાલસ જીવનથી સમજાય.
===========================================================