. આવ્યો ફાધર ડે


.            .આવ્યો ફાધર ડે  
તાઃ૨/૬/૨૦૨૦                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ    

પ્રેમ મળે માબાપનો જીવનમાં,જે સંતાનને સુખશાંંતિ આપી જાય
પાવનરાહ મળતા દેહ પર,એજ પરમાત્માની પરમકૃપા જ કહેવાય
......એજ દેહને મળેલરાહ અવનીપર,ના અપેક્ષા રહે ના આફત મળી જાય.
પવિત્રભુમી ભારત છે જગતમાં,જ્યાં પરમાત્મા અનેકદેહ લઈ જાય
ઉજવળજીવન જીવી રહ્યાછે,જે સુખશાંંતિના વાદળ વરસાવી જાય
મળે કુટુંબમાં પ્રેમ સંતજલાસાંઇનો,જે પાવનકર્મથી જીવને સમજાય
સગા સંબંધીઓનો સાથ મળે પ્રસંગપર,એ દરેક પળે મળતો જાય 
......એજ દેહને મળેલરાહ અવનીપર,ના અપેક્ષા રહે ના આફત મળી જાય.
કળીયુગની આકેડી અમેરીકામાં,જે નિર્મળપ્રેમની ગાથા દુરકરી જાય
માબાપને દુર રાખવાને જીવનથી,અહીંતો ઘરડાઘરમાંજ મુકી દેવાય
મધરડેની રાહ જુએ મમ્મી જીવનમાં,ને ફાધરડેની રાહ પપ્પા જુએ
આજ દેખાવની દુનીયા જગતપર,અહીં આવી ના કોઇથીય છોડાય
......એજ દેહને મળેલરાહ અવનીપર,ના અપેક્ષા રહે ના આફત મળી જાય.
=============================================================

કાતર કળીયુગની


.
.      .કાતર કળીયુગની 

તાઃ૧૫/૫/૨૦૨૦        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

કળીયુગની કાતર છે અવનીપર,સમયસંગે મળેલ દેહને એ સમજાય
કુદરતની આ લીલા જગતને,અનેક કર્મોથી થયેલકર્મથીજ એ દેખાય 
.....જન્મ મળેલદેહને સત્કર્મ સંગે કુકર્મથી જીવનમાં સુખદુઃખ આપી જાય.
અનેકદેહનો સંબંધજીવને,અવનીપર પ્રાણી,પશુ,માનવીથી ઓળખાય
પરમાત્મની પાવનકૃપા પામવાદેહથી,સત્કર્મસંગે પરમાત્માની પુંજાથાય
સમય નાપકડાય જગતપર,સતયુગમાં કૃપામળે મળેલદેહને અનુભવાય
કળીયુગની કાતર કોરોના વાયરસથી,કરોડો દેહનેઆડાસરે મારી જાય
....આજ છે કળીયુગની ઝાપટ,જે શ્વાસ સંગે મોંને કાપડથી ઢંકાવી જાય.
જીવને સંબંધ છે અનેક કર્મનો,જે માનવદેહને જગતપર કર્મથી દેખાય
માબાપનો પ્રેમ જીવને સંતાન થતા,કૌટુંબીક સંબંધ દેહને આપી જાય
મળેલદેહને ઉંમરનો સંબંધ સ્પર્શે,પણ સમયસંગે શ્રધ્ધાએ ભક્તી કરાય
જીવનો સંબંધછુટે સતયુગ કળીયુગનો,જે દેહને મુક્તિમાર્ગ આપી જાય
....આજ છે કળીયુગની ઝાપટ,જે શ્વાસ સંગે મોંને કાપડથી ઢાંકાવી જાય.
==========================================================

.જય અંબે માતા


.       .જય અંબે માતા

તાઃ/૧૦/૧/૨૦૨૦ (પોષસુદ પુનમ)  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 
 
પરમકૃપાળુ મા અંબાનો જન્મદીવસ,પાવનધરતી પર ભક્તોથી ઊજવાય
આરાસુરમાં જન્મ લઈ માતાજી,ગુજરાતની ધરતીને પાવનએજ કરી જાય
......એજ કૃપા માતાના પ્રેમની,જે પોષસુદ પુનમના દીવસે પ્રેમથી પ્રેરી જાય.
વંદન કરી માતાની અર્ચના કરતા,ભક્તોના પ્રેમને માતા પારખી જાય
આવેલ ભક્તોને સંકેત મળે જીવનમાં,અનંત પ્રેમની વર્ષા મેળવી જાય
સત્કર્મની પાવનરાહ મળે જીવનમાં,એજીવને અંતે મુક્તિમાર્ગ દઈ જાય
આરાસુરથી આણંદ આવીને માતાજી,પ્રદીપના પરિવારપરકૃપા કરીજાય
......એજ કૃપા માતાના પ્રેમની,જે પોષસુદ પુનમના દીવસે પ્રેમથી પ્રેરી જાય.
મળે માતાનોપ્રેમ શ્રધ્ધાભક્તિએ જીવનમાં,જે સદમાર્ગની રાહે લઈ જાય
પાવનકર્મની કેડીમળે જીવનમા,જે અંબામાતાની અસીમકૃપાએ મેળવાય
દેહલઈને માતા આવ્યા અવનીપર,જે ભક્તોપર પાવનકૃપાપણ દઈ જાય
અજબ શક્તિશાળી ધરતી છે ભારત,જ્યાં પવિત્રદેહ લઈ કૃપા કરી જાય
......એજ કૃપા માતાના પ્રેમની,જે પોષસુદ પુનમના દીવસે પ્રેમથી પ્રેરી જાય.
==============================================================

માતા મહાગૌરી


Image result for માતા મહાગૌરી
      માતા મહાગૌરી 

તાઃ૬/૧૦/૨૦૧૯         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

મળેલ દેહને પાવનરાહ મળે જીવનમાં,જ્યાં માતાને વંદન થાય
પ્રેમ ભાવથી માતાને નવરાત્રીએ,ગરબે ઘુમી રાસદાંડીયા રમાય
.....શ્રધ્ધાભાવથી ભક્તિ કરતા જીવને,અનેક પાવન સમય મળી જાય
કુદરતની આ પાવનલીલા અવનીપર,જે પવિત્રરાહેજીવને દોરીજાય
પ્રેમભાવથી માતાને રાજી કરવા,તાલીઓના તાલે ગરબાઓ ગવાય
નવદીવસની નવરાત્રીમાં મા દુર્ગાના,નવ સ્વરૂપનુ પુંજન થઈ જાય
એજ પવિત્રકૃપા માતાની,જે ભક્તોને ગરબારાસથી રાહ આપીજાય
.....શ્રધ્ધાભાવથી ભક્તિ કરતા જીવને,અનેક પાવન સમય મળી જાય
 તાલીપાડી માતાને વંદનકરતા,માતા મહાગૌરીની કૃપા જીવ પર થાય
મળેલદેહને અનંતશાંંતિનો સંગાથ મળે,ના કોઇજ આફત અડી જાય
પરમકૃપાળુ શક્તિશાળી મા દુર્ગાના,નવ સ્વરૂપના દર્શન કરી પુંજાય
ગરબારાસનો સંગ રાખી માભક્તો,જીવનમાં અનંત સુખ મેળવી જાય
.....શ્રધ્ધાભાવથી ભક્તિ કરતા જીવને,અનેક પાવન સમય મળી જાય 
======================================================

માતા કાત્યાયની


.     .માતા કાત્યાયની

તાઃ૪/૧૦/૨૦૧૯      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

દાંડીયારાસ સંગે તાલી પાડીને,ભક્તો માતાને વંદન કરી જાય
મંદીર આંગણેઆવી ગરબેઘુમી,નરનારી જીવનપાવન કરી જાય 
....મળે કૃપાસંગે પ્રેમ માતાનો,જે નવરાત્રીમાં માતાને વંદન કરાવી જાય.
નવદુર્ગા માની કૃપા ભક્તોપર,એ માતા કાત્યાયની નમન કરાય
અનંત કૃપા માતા અવનીપર,જે નવરાત્રીમાં નવ સ્વરૂપે પુંજાય
તાલીસંગે દાંડીયા રમતા ભક્તોપર,માતાનો પરમપ્રેમ મળી જાય
પાવનકૃપા મળે જીવને,જે દેહને જીવને અનંતશાંંતિ આપી જાય
....મળે કૃપાસંગે પ્રેમ માતાનો,જે નવરાત્રીમાં માતાને વંદન કરાવી જાય
નિર્મળ ભાવથી ગરબા રમતા,નવરાત્રીમાં દંડીયારાસ પણ રમાય
ગરબે ઘુમતા તાલીપાડતા ભક્તોને,માતાનીકૃપાનો અનુભવ થાય
સરળજીવનની રાહ મળે દેહને,જે જીવને સદમાર્ગે જ દોરી જાય
પ્રદીપના વંદન નવદુર્ગામાતાને,જે શ્રધ્ધાપ્રેમથી નમન કરાવી જાય 
....મળે કૃપાસંગે પ્રેમ માતાનો,જે નવરાત્રીમાં માતાને વંદન કરાવી જાય.
=======================================================

સ્કંદ માતા


   
.      .સ્કંદ માતા

તાઃ૪/૧૦/૨૦૧૯      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જય માતાજી જય માતાજી ગાતા,ભક્તો દાંડીયા રાસ રમી જાય
પાવનકૃપા મળી માતાની,જીવનમાં સંતાનનુ આગમન થઈ જાય 
......એજ માતાનો પ્રેમ ભક્તોપર,નવરાત્રીમાં ગરબારાસ રમાડી જાય.
દુર્ગામાતાની પરમકૃપા ભક્તોપર,નવરાત્રીએ નવદુર્ગાનીપુંજા થાય
દાંડીયા રાસનો સંગ મળે નરનારીને,માતાને ગરબારાસથી પુંજાય
રૂમઝુમ તાલી પાડતા જ,પાવનકર્મની રાહ જીવનમાં મળી જાય
નવરાત્રીના પાંચમા નોરતે,સ્કંદમાતાને ગરબે ધુમીને વંદન કરાય
......એજ માતાનો પ્રેમ ભક્તોપર,નવરાત્રીમાં ગરબારાસ રમાડી જાય.
તાલીઓના તાલ સંગે વંદનકરી માતાને,શ્રધ્ધાભાવથી પુંજા કરાય
અનંતકૃપાળુ માના દર્શન નવરાત્રીએ કરી,માતાની કૃપા મેળવાય
ભક્તિભાવનો સંગ માતાની ક્રૂપાએમળે,જે પાવનકર્મ આપી જાય
અનંત નિખાલસ પ્રેમ સંગે,તાલીઓના તાલે માતાને વંદન કરાય
......એજ માતાનો પ્રેમ ભક્તોપર,નવરાત્રીમાં ગરબારાસ રમાડી જાય.
=====================================================

મા કુશમંદા


   
.      મા કુશમંદા  

તાઃ૩/૧૦/૨૦૧૯     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉજવળ જીવનની રાહ મળે ભક્તોને,મા નવરાત્રીએ પુંજાય
ગરબે ઘુમી તાલી પાડીને,માતા કુશમંદાને પ્રેમે વંદન થાય 
......એજ માતાની પાવનરાહની કૃપા,જે નવરાત્રીએ ગરબા ઘુમાય.
તાલી પાડતા ભક્તજનો માતાને વંદન કરી,પુંજા કરતા જાય
ગરબે ઘુમવા આવતા નર અને નારી,તાલીસંગે ઘુમતા જાય
દાંડીયા રાસનો સંબંધ રાખીને,માતાનો પ્રેમપણ મેળવી જાય
પવિતદીવસ એજ નવરાત્રીછે,જે દુર્ગામાતાના નવરૂપે દેખાય
......એજ માતાની પાવનરાહની કૃપા,જે નવરાત્રીએ ગરબા ઘુમાય.
તાલીઓના તાલસંગે સૌ ભક્તો,માતાને વંદનકરી ઘુમતા જાય
પરમકૃપાળુ મા કુશમંદાનો પ્રેમમળે,જ્યાંનિર્મળભાવેગરબાગવાય
ગરબેઘુમતા ભક્તજનો અંતરથી વંદનકરી,માતાને વંદનકરીજાય
દુર્ગામાતાના નવસ્વરૂપને,નવરાત્રીમાં ગરબા રાસે પુંજન કરાય
......એજ માતાની પાવનરાહની કૃપા,જે નવરાત્રીએ ગરબા ઘુમાય.
====================================================

માતા ભ્રમચારીણી


.
.     .માતા ભ્રમચારીણી
 તાઃ૩૦/૯/૨૦૧૯             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

વંદન કરીને પગે લાગતાં,ભક્તોપર માતાની પરમકૃપા થઈ જાય
ગરબે ઘુમી તાલી પાડતા,માતાની અનંતકૃપા જીવને મળી જાય
.....માડી તારા દર્શન કરવા શ્રધ્ધા સંગે,નવરાત્રીએ ગરબા ગવાઈ જાય. 
તાલીઓના તાલ સંગે ડાંડીયા રાસ રમતા,અનંતઆનંદ મળી જાય
પાવનરાહની કેડીમળતા જીવનમાં,ભક્તિથી માતાની કૃપા મેળવાય
સુખશાંંતિનો સાથ મળે શ્રધ્ધાએ,ત્યાં અનેક સ્વરૂપના દર્શન થાય 
જયજય માડી છો શક્તિશાળી,નમનકરીને વંદન કરતા અનુભવાય
.....માડી તારા દર્શન કરવા શ્રધ્ધા સંગે,નવરાત્રીએ ગરબા ગવાઈ જાય.
મોહમાયા ના અડે જીવનમાં,જ્યાં દુર્ગામાતાના સ્વરૂપોની પુંજાથાય
નવરાત્રીમાં માતાના નવ સ્વરૂપને,ગરબે ઘુમીતા ડાડીયારાસ રમાય
પરમકૃપાળુ છે માતા હિંદુધર્મમાં,જે પવિત્ર તહેવારોથી સમજાઈ જાય
ગરબે ઘુમતા સમયને સમજાય દેહને,જે સત્કર્મનો સંગાથ મેળવીજાય
.....માડી તારા દર્શન કરવા શ્રધ્ધા સંગે,નવરાત્રીએ ગરબા ગવાઈ જાય.
=========================================================

માતાજીને વંદન


 
       માતાજીને વંદન  
તાઃ૨૯/૯/૨૦૧૯      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જય અંબે માતા મા જય કાળકા માતા,વંદન છે માતાને
નવરાત્રીના પવિત્ર દીવસે,તાલીપાડી સૌગરબે ઘુમતા જાય
......એવા પ્રેમાળ કૃપાળુ માતાના અનેક સ્વરૂપે દર્શન થઈ જાય.
તાલીઓના તાલે માતાને વંદન કરતા ભક્તો સૌ હરખાય
ગરબે ઘુમતા ભક્તજનો પર માનીકૃપાએ શાંંતિ મળીજાય
પવિત્ર ધર્મની રાહ મળે દેહને,જે સમય સમયેજ સમજાય
પાવનરાહની કેડીમળે જીવનમા,જ્યાં નવરાત્રીએ માપુંજાય
......એવા પ્રેમાળ કૃપાળુ માતાના અનેક સ્વરૂપે દર્શન થઈ જાય.
અનેક સ્વરૂપે આવ્યા માતા ભારતમાં,ધરતી પાવન થાય
મળેલદેહને પાવનકરે માતા,જ્યાં નવરાત્રિએ ગરબા ગવાય
તાલીઓના તાલે ઘુમતા ભક્તો પર માતાનોપ્રેમ મળી જાય
સરળજીવનની રાહ મળે જીવને,પાવનકર્મનો સંગ થઈ જાય
......એવા પ્રેમાળ કૃપાળુ માતાના અનેક સ્વરૂપે દર્શન થઈ જાય.
========================================================

આશીર્વાદની ગંગા


.       આશીર્વાદની ગંગા
     (શ્રી નરેન્દ્રભાઈનો જન્મદીવસ) 
તાઃ૧૭/૯/૨૦૧૯          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્
     
અનંતપ્રેમની ગંગા વહે જીવનમાં,જે ગુજરાતની શાન વધારી જાય
મુખ્યપ્રધાન હતા ગુજરાતના,હવે ભારતદેશના વડાપ્રધાનથઈ જાય
......એજ કૃપા માતા હિરાબાની મળી,આજે નરેન્દ્રભાઈનો જન્મદીન ઉજવાય.
પવિત્ર કર્મની રાહ મળી જીવનમાં,જે ગુજરાતની શાન વધારી જાય
પાવનરાહ પકડી ચાલતા નરેંદ્રભાઇને,અનંત પ્રેમની ગંગા મળી જાય
મળ્યો પ્રેમ માતાનો ગાધીનગરમાં,જે પવિત્ર રાહની કેડી આપી જાય
સુખશાંંતિનો સાગર વહેવડાવી ગુજરાતમાં,દુનીયામાં ઓળખાઈ જાય
......એજ કૃપા માતા હિરાબાની મળી,આજે નરેન્દ્રભાઈનો જન્મદીન ઉજવાય.
સમય સમજીને ચાલતા જીવનમાં,આજે અગ્નોસીત્તેર વર્ષના એ થાય
ગુજરાતની એશાન કહેવાય જગતમાં,જેભારતના વડાપ્રધાન થઈ જાય 
જન્મદીવસની શુભકામના કલમપ્રેમીઓની,જે હ્યુસ્ટનથી પણ મળીજાય
પરમકૃપા મળે પરમાત્માની વડાપ્રધાનને,જે પાવનરાહને પકડાવી જાય
......એજ કૃપા માતા હિરાબાની મળી,આજે નરેન્દ્રભાઈનો જન્મદીન ઉજવાય.
============================================================
   ગુજરાતની એ શાન છે જે મુખ્યપ્રધાન થઈ ભારતદેશના વડાપ્રધાન થઈ જાય 
એવા અમારા વ્હાલા શ્રી નરેન્દ્રભાઈનો આજે જન્મ દીવસ છે તે નીમિત્તે હ્યુસ્ટનથી
શ્રી પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ સહિત કલમપ્રેમીઓ તરફથી હેપ્પી બર્થ ડે.
==============================================================