પ્રેમની જ્યોત


                                 .પ્રેમની જ્યોત  

તાઃ ૧/૫/૨૦૧૯                                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અવનીપરનુ આગમન જીવનુ,જે મળેલ દેહથી જગતમાં ઓળખાય

મળેલ માનવદેહ એ પરમાત્માની કૃપા,નિર્મળ જીવનથીજ સમજાય

….ના મોહ કે માયા અડે દેહને અવનીપર,જે અવીનાશીની પરમકૃપા કહેવાય.

અજબલીલા જગતપર પરમાત્માની છે,જે મળેલદેહને સમયે સમજાય

શાંન્તિનો સંગાથ મળે જીવનમાં,જે થઈ રહેલ કર્મથી જીવને દેખાય

પરમાત્માની પાવનરાહે ભક્તિ કરતા,જીવને જીવનમાં અનુભવથાય

પાવનપ્રેમની જ્યોત પ્રગટે જીવનમાં,જ્યાં નિર્મળભાવથી પુંજા થાય

….ના મોહ કે માયા અડે દેહને અવનીપર,જે અવીનાશીની પરમકૃપા કહેવાય.

સંસારનો પ્રેમ મળે જીવનમાં,જે મળેલ દેહના સંબંધીઓથી મેળવાય

મળેલ નિખાલસપ્રેમ શાંંતિ સંગે,આવી પ્રેમની જ્યોત પ્રગટાવી જાય

એજ કૃપા પરમાત્માની મળેલદેહપર,અનંતશાંતિનો સાથ આપી જાય

ના અપેક્ષા જીવને  મળેલ દેહને,કે  ના કોઇ જ મોહ માયાય અડી જાય

…ના મોહ કે માયા અડે દેહને અવનીપર,જે અવીનાશીની પરમકૃપાકહેવાય

.===================================================

દોડી આવો


.       .દોડી આવો 

તાઃ૨/૨/૨૦૧૯          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

દોડી આવો નિખાલસ પ્રેમ લઈને,હ્યુસ્ટનમાં અનંત આનંદ મળશે ભઈ
પાવનરાહને પકડીને ચાલતા કલમપ્રેમીઓ,સન્માનને પારખી લેશે અહીં
.....મળી કૃપા માતા સરસ્વતીની સંતાનને,જે કલમથી પાવનપ્રેમ પ્રસરાવી જાય.
સરળ જીવનની રાહ મળે માનવદેહને,જે નાકદી અપેક્ષાને આપી જાય
કલમ પકડતા પ્રેરણા મળે માતાની,એ અંતરની પ્રેરણાએ લખાઈ જાય
અવનીપરનુ આગમન એ કર્મનો સંબંધ છે જીવને,ના કોઇથીય છટકાય
શ્રધ્ધા ભાવનાથી કલમ પકડતા,મળેલદેહને માતાનીકૃપા પણ મળી જાય
.....મળી કૃપા માતા સરસ્વતીની સંતાનને,જે કલમથી પાવનપ્રેમ પ્રસરાવી જાય.
સદગુણને સાચવી ચાલતા અવનીપર,જીવને મળેલદેહનુ સન્માન થઈ થાય
નિર્મળપ્રેમ લઈને આવતા હ્યુસ્ટનમાં,પવિત્રપ્રેમ સંગે સંબંધીઓ મળી જાય
પકડેલ પવિત્ર કલમનીકેડી જીવનમાં,અનંતપ્રેમીઓનો પ્રેમ પણઆપી જાય
માતાની કૃપા મળતા કલમપ્રેમીઓ મળ્યા,જે સાહિત્ય સરીતાથી ઓળખાય  
.....મળી કૃપા માતા સરસ્વતીની સંતાનને,જે કલમથી પાવનપ્રેમ પ્રસરાવી જાય.
===============================================================

દોડી આવજો


.       .દોડી આવજો

તાઃ૨૨/૧/૨૦૧૯           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

વ્હાલા મારા પ્રેમી બંધુઓ,પારખી લેજો મારો નિખાલસ નિર્મળપ્રેમ
પ્રેમ પારખીને દોડી આવજો,જીવનમાં મળશે સુખશાંંન્તિ સંગે સ્નેહ
.....આંગણે આવી નિર્મળપ્રેમ મેળવજો,સંગે પામજો કૃપા સંત શ્રી જલાસાંઇની.
માયાનો ના સ્પર્શ કદીય મળ્યો મને,કે ના કોઇ અપેક્ષાનો કદી સંગ 
સરળ જીવનની રાહ મળી માતાકૃપાએ,જે કલમની કેડી આપી જાય
મળ્યો મને નિખાલસપ્રેમ કલમપ્રેમીઓનો,હ્યુસ્ટનમાં આનંદ મળી જાય
કુદરતની આજ કૃપા અવનીપર મળી,જ્યાં પ્રેમે પકડીનેજ દોડી જાય
.....આંગણે આવી નિર્મળપ્રેમ મેળવજો,સંગે પામજો કૃપા સંત શ્રી જલાસાંઇની.
પાવનરાહ મળી દેહને અવનીપર,જે નિર્મળ જીવન સંગે સ્પર્શી જાય
ધર્મભક્તિનો સાથ મળ્યો જીવનમાં,જ્યાં પવિત્રજીવો રાહ આપી જાય
કુદરત કળીયુગની અજબલીલાજ અવનીપર,જે સમયસંગે ચાલતી જાય
ના કોઇજ જીવથી છટકાય દેહ મળતા,એજ અજબ શક્તિજ કહેવાય
.....આંગણે આવી નિર્મળપ્રેમ મેળવજો,સંગે પામજો કૃપા સંત શ્રી જલાસાંઇની.
=============================================================

તારો પ્રેમ


.            .તારો પ્રેમ    

તાઃ૯/૧૦/૨૦૧૮             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ     

મારા હૈયામાં મારા જીવનમાં,મારી જીંદગીમાં મારી પ્રીતડીમાં
તારો પ્રેમ નિખાલસ મળતો થયો,ત્યાંજ કુદરતની કૃપા થઈ
......એજ અજબકૃપા થઈ ભગવાનની,મારી જીંદગીમાં તુ આવી ગઈ.
જગતપર સવાર પડે ને સાંજ પડે,એતો સુર્યદેવની કૃપા થઈ 
મારા જીવનમાં શાંન્તિ મળે,ને સંગે સુખનોસાગર મળી જાય
નિર્મળપ્રેમની ગંગા લૈને તુ આવી,જીવનમાં અનંતશાંંતિ થઈ
એજ તારો પ્રેમ નિખાલસ,મળેલદેહને પવિત્રકેડી મળતી થઈ
......એજ અજબકૃપા થઈ ભગવાનની,મારી જીંદગીમાં તુ આવી ગઈ.
અનેકસંબંધ છે અવનીપર જીવના,ના કોઇથી એ છુટી જાય
થયેલ કર્મ એજકૃપા પરમાત્માની,પાવનરાહને એ ચીંધી જાય
ના માગણી કોઇ જીવનમાં અડે,ના મોહનો કોઇ સ્પર્શ થાય
મળતો તારો પ્રેમ નિર્મળતા સંગે,ઉજવળ જીવન કરી જાય
......એજ અજબકૃપા થઈ ભગવાનની,મારી જીંદગીમાં તુ આવી ગઈ.
=====================================================

બાહુબલી બળવાન


 
.      .બાહુબલી બળવાન

તાઃ૧/૪/૨૦૧૮           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
અનંતકૃપાળુ છે અવનીપર,જે રામ ભક્ત હનુમાનથી ઓળખાય
અજબ શક્તિશાળી ભક્ત હતા,જગતમાં સાચીભક્તિએ સમજાય
....ત્યાં જ પરમાત્માની પરમકૃપા મળે,જ્યાં શ્રધ્ધાએ આરતી વંદન કરાય.
સુર્યદેવના પાવનપુત્ર પવન દેવનાજ એ સંતાન હતા અવનીપર
માતા અંજનીના એ લાડલા દીકરા,શ્રી રામના સંગાથી કહેવાય
પરમપ્રેમ મળ્યો શ્રીરામનો,જ્યાં આકાશે ઉડી લંકા પહોંચી જાય
કળીયુગની અસરમાં જીવતા રાજારાવણ,સીતાજીને ઉઠાવી જાય
....ત્યાં જ પરમાત્માની પરમકૃપા મળે,જ્યાં શ્રધ્ધાએ આરતી વંદન કરાય.
પવિત્રજીવનુ આગમન હતુ અવનીપર,ના આશા કોઇ અડી જાય
અંજનીમાતાની પરમકૃપાએ દેહ મળે,પવનદેવની ઓળખાણ થાય
અજબ શક્તિશાળી રાજા રાવણની,અભિમાને બુધ્ધિ બગડી જાય
અયોધ્યાના રાજા દશરથના પુત્રરામથી,લંકાના રાવણનુ દહન થાય 
....ત્યાં જ પરમાત્માની પરમકૃપા મળે,જ્યાં શ્રધ્ધાએ આરતી વંદન કરાય.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 निर्मळ प्रेम


.             निर्मळ प्रेम

ताः२५/११/२०१७              प्रदीप ब्रह्मभट्ट  

निर्मळ प्रेमकी ज्योत जीवनमें,मानवता महेंकाती है
    सुखदुःखकी नाकेडी स्पर्शे,उज्वळ जीवन दे जाती है
........येही प्रेमकी गाथा है,जो जीवनमे पावनकर्म कराती है.
कर्मबंधन ये जीवको स्पर्शे,जो अनुभवसे समजाती है
    अजबलीला ये कुदरतकी है,जो जन्ममरण दे जाती है
पावनकर्म मानवता महेंकाये,जीवनमें निर्मळप्रेम मिलजाये
    मीले कृपा परमात्माकी,जीवनकी ज्योतको प्रगटाती है
........येही प्रेमकी गाथा है,जो जीवनमे पावनकर्म कराती है.
मनमें श्रध्धा और प्रेम निखालस,कलमकीकेडी देजाती है
    ज्योत प्रेमकी प्रगटनेसे,अनंत प्रेमकी वर्षा होजाती है
मोहमाया ना स्पर्शे जीवनमें,उज्वळ जीवन वो कर जाती है
    निर्मळ जीवन येही कृपा है,जन्म सफल हो जाता है
........येही प्रेमकी गाथा है,जो जीवनमे पावनकर्म कराती है.
================================================પ્રેમની પ્રીત


.          . પ્રેમની પ્રીત 
તાઃ૨૫/૧૦/૨૦૧૭              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

નિર્મળપ્રેમની વર્ષાએ અનંત આનંદ મળતા મારૂ મન મહેંકી જાય
કુદરતની અજબકૃપા મળે,જ્યાં હ્યુસ્ટનમાં કલમપ્રેમીઓ મળી જાય
......એજ કૃપા મા સરસ્વતીની મળે,જે કલમ પકડતા કાગળને સ્પર્શી જાય.
વ્હાલા નિખાલસ પ્રેમીઓ મળીગયા,પવિત્રરાહે આંગળી ચીંધીજાય
એક બેને સમજી પકડતા જીવનમાં,ઉજ્વળપ્રેમની વર્ષા થઈ જાય
દીલ દીમાગને ના સ્પર્શે કોઇ માયા,નિર્મળપ્રેમની પ્રીત મળી જાય
અજબદેખાવની આદુનીયાને,પ્રેમની પાવનકેડીએ દુર ભગાડી જાય
......એજ કૃપા મા સરસ્વતીની મળે,જે કલમ પકડતા કાગળને સ્પર્શી જાય.
માન અભિમાન ના સ્પર્શે જીવનમાં,જ્યાં નિર્મળપ્રેમની વર્ષા થાય
કલમની પવિત્રકેડીએ ચાલતા,જીવને પવિત્ર ભક્તિમાર્ગ મળી જાય
આવી આંગણે મિત્રોનોપ્રેમ મળે,જે જીવને અનંતશાંંતિ આપીજાય
પ્રગટે પ્રેમની જ્યોત જીવનમાં,સુખ સાગરના વાદળ વર્ષાવી જાય
......એજ કૃપા મા સરસ્વતીની મળે,જે કલમ પકડતા કાગળને સ્પર્શી જાય.
=========================================================

પ્રેમ બંધન


Image result for પ્રેમનો સંબંધ
.      .પ્રેમ બંધન  

તાઃ૧૮/૮/૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જીવને મળેલ દેહને અવનીપર,અનેક સંબંધનો સંગાથ મળી જાય
કયો સંબંધ ક્યારે મળે દેહને,પરમાત્માની પરમકૃપાએ જ સમજાય
....અનેક યુગ સ્પર્શેછે જગતપર,જે જીવને દેહ મળે કર્મનીકેડી આપી જાય.
પાવનરાહની કેડી મળે દેહને,જે નિખાલસ ભક્તિથીએજ મેળવાય
નાકોઇજ અપેક્ષાની માગણીરહે જીવનમાં,કેનાકોઇ દુષ્કર્મ પણથાય
માનવજીવનને સ્પર્શે છે કળીયુગ,જે અનેક કર્મના સંબંધથી દેખાય
નિર્મળ જીવન એ કૃપા જલાસાંઇની,જે માનવ જીવનને દોરી જાય
....અનેક યુગ સ્પર્શેછે જગતપર,જે જીવને દેહ મળે કર્મનીકેડી આપી જાય.
દેહ મળતા જીવને અનેક સંબંધ મળે,જે કુળની કેડી મળે દેખાય
નિર્મળ કર્મની રાહ મળે,જ્યાં શ્રધ્ધાએ પાવન ભક્તિ પ્રેમથી થાય
મોહમાયા નાઆંગણે આવે જીવનમાં,જ્યાં નિર્મળ પ્રેમબંધન થાય
એજ પવિત્રરાહ જીવને મળેલ દેહની,નાઆફત આંગણેઆવી જાય
....અનેક યુગ સ્પર્શેછે જગતપર,જે જીવને દેહ મળે કર્મનીકેડી આપી જાય.
========================================================

શક્તિશાળી ભક્ત


......Image result for શક્તિશાળી ભક્ત......
.       .શક્તિશાળી ભક્ત

તાઃ૧૨/૮/૨૦૧૭           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

બાહુબલી હનુમાન જેના શ્રીરામ છે સુત્રધાર,એવા અજબ શક્તિશાળી ભકતએ કહેવાય
જેની પાવનરાહ ઉત્તમ હતી જીવનમાં,જે થકી રામનીકૃપાએ રાવણનુ દહનએ કરી જાય
.....પિતા પવનદેવની પરમકૃપાએ માતા અંજનીદેવી થકી પાવનદેહ પામી પવિત્રરાહ આપી જાય.
શ્રધ્ધાનોસંગ રાખી જીવનમાં ગદાના સાથે,પરમ પવિત્રદેવના દેહને એશક્તિ આપી જાય
માતાનોદેહ અવનીપર સીતાજીથી ઓળખાય,ભક્તિથીકૃપા મેળવી રાવણ દુષ્કર્મકરી જાય
લંકાપતિ રાજા રાવણ ભોલેનાથની ભક્તિ કરી,રામ પત્ની સીતાજીને જંગલમાં લાવી જાય
અવનીપર શ્રી રામથી સીતાજીને ના શોધાય,ત્યાં ભક્ત શ્રીહનુમાન પાવનરાહે શોધી જાય
.....નિર્મળ ભાવનાએ કરેલ ભક્તિ હનુમાનજીની,પ્રભુ શ્રી રામના ભાઇ લક્ષ્મણનેએ જીવાડી જાય.
ૐ નમો હનુમંતે ભય ભંજનાય સુખં કુરૂફત સ્વાહા,મંત્રનુ સ્મરણ કરી વંદન કરતા પુંજાય
હનુમાનજીની અજબ શક્તિની કૃપા થાય જીવને,જે થકી નાઆફત કે કોઇવ્યાધી અથડાય
પાવનરાહની જ્યોત પ્રગટે જીવનમાં,એ શનિવાર કહેવાય જે હનુમાનજીને રાજી કરી જાય
મળેલ દેહના જીવનમાં ઉજવળ જ્યોત પ્રગટી જાય,જ્યાં નાકોઇ મોહમાયાનો સંબંધ થાય
.....એ અજબકૃપા બજરંગબલી હનુમાનની,જે જોઇ પરમાત્મા શ્રી રામને ખુબ આનંદ થઈ જાય.
========================================================================

सांइके चरणोमें


Image result for sai baba

.                      .सांइके चरणोमें

ताः७/६/२०१७      प्रदीप ब्रह्मभट्ट
श्रध्धा भक्ति और प्रेमको लेकर,प्रदीप तुम्हारे चरणमें आया है
आशिर्वादकी पावन राह मिली आपकी,जीवनमें शांंन्ति पायी है
......बाबा आप परमक्रुपाळु देव है,मुझे जीवनमें अनुभुती मील जाती है.
आया द्वार तुम्हारे श्रध्धासे,साथमे मेरी संगीनी रमाभी आयी है
क्रुपाकी पवित्रकेडी मीलीहै,जोमुझे जीवनमें शांंन्तिही देजाती है
चरणमेंआकर नमन करके,ॐ श्री सांइनाथायका मंत्र जपता हु
प्रेमऔर आशिर्वाद मीलताहे,जहांआपकी पावनक्रुपा होजाती है
......बाबा आप परमक्रुपाळु देव है,मुझे जीवनमें अनुभुती मील जाती है.
निर्मळराह मीलती है जीवनमें,जहां सांइबाबाकीक्रूपा होजाती है
नाकोइ आशा नाकोइ अपेक्षा रहेती,येहीतो आशीर्वादहै आपका
पवित्रधाम हो गया शेरडी अवनीपर,जहां आपने अवतरण कीया
मील गया निर्मळ जीवन मुझे,जहां मेरे संतानभी पावनराह चले
......बाबा आप परमक्रुपाळु देव है,मुझे जीवनमें अनुभुती मील जाती है.
========================================================