શ્રાવણ માસ


Image result for શ્રાવણ માસ

.                         .શ્રાવણ માસ

તાઃ૧૨/૮/૨૦૧૮                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શ્રાવણ માસ એ પવિત્ર મહીનો,માનવજીવનને એ સ્પર્શી જાય
શ્રધ્ધાપ્રેમથી ભક્તિ માર્ગે ચાલતા,મળેલદેહનુ જીવન પાવનથાય
.....એજ કૃપા પિતા ભોલેનાથની જગતપર,અજબશક્તિ ધારણ કરી જાય.
નિર્મળ ભાવથી પુંજન કરતા,શ્રાવણ માસે પાવન ઘર થઈ જાય
ના અપેક્ષાના વાદળ સ્પર્શે,કે ના કોઇ મોહમાયાય સ્પર્શી જાય
પવિત્રમાસની અજબ શક્તિ છે અવનીપર,પ્રભુકૃપાએજ મેળવાય
વંદન કરી શ્રધ્ધાએ પગે લાગતા,મળેલ દેહની જ્યોત પ્રગટી જાય
.....એજ કૃપા પિતા ભોલેનાથની જગતપર,અજબશક્તિ ધારણ કરી જાય.
માનવદેહની એ પવિત્રકેડી,જે શ્રધ્ધાએ પુંજન અર્ચના કરાવી જાય
જીવને મળેલદેહ અવનીપર,કરેલકર્મના સંબંધ અનુભવ આપી જાય
પ્રેમ ભાવનાએ કરેલ ભક્તિ,મળેલદેહને નિર્મળ જીવનથી પ્રેરી જાય
સુખશાંન્તિનો સંગ મળે,જ્યાં પરમાત્માની કૃપાની વર્ષાજ થઈ જાય
.....એજ કૃપા પિતા ભોલેનાથની જગતપર,અજબશક્તિ ધારણ કરી જાય.
==========================================================
Advertisements

આવતી આફત


.     .આવતી આફત 

તાઃ૨૧/૫/૨૦૧૮      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

મળતી માયા કાયાને કળીયુગમાં,અનેક આફતો આપી જાય
કળીયુગની આ કાતર એવી,જીવનમાં સુખશાંંતિ કાપી જાય
......એ લીલા કળીયુગમાં કુદરતની,પાવનભક્તિએ દેહને બચાવી જાય.
મળેલ દેહને સંબંધ છે કર્મનો,જે અનેક રૂપે દેહ આપી જાય
માનવદેહ એ કૃપા પરમાત્માની,જીવનમાં કર્મની કેડીએ ચલાય
સત્કર્મ એ સંસ્કાર સાચવે,જે જીવને પવિત્રરાહથી સમજાઇ જાય
પાવનકર્મની રાહ ચીંધે પરમાત્મા,જે મળેલ માનવદેહને સમજાય 
......એ લીલા કળીયુગમાં કુદરતની,પાવનભક્તિએ દેહને બચાવી જાય.
નિર્મળભાવથી પ્રભુની ભક્તિ કરતા,જીવનમાં સત્કર્મ થતા જાય
મોહમાયાને દુર રાખવા જીવનમાં,મળેલદેહને ભક્તિએ સચવાય
આ મારૂ આ તારૂને નાસ્પર્શ કરતા,જીવનમાં શાંંતિ મેળવાય
ભક્તિમાર્ગની પાવન રાહ મળે,જ્યાં સુર્યદેવની પાવનકૃપા થાય
......એ લીલા કળીયુગમાં કુદરતની,પાવનભક્તિએ દેહને બચાવી જાય.
====================================================

.પ્રેમાળ પ્રીત


.      .પ્રેમાળ પ્રીત   

તાઃ૧૧/૫/૨૦૧૮       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પરમકૃપાળુ પરમાત્માની પાવનરાહે જીવતા,માનવતા મળી જાય
અજબશક્તિશાળી પ્રભુની કૃપાએ,મળેલ જીવન પાવનરાહે જાય 
.......એજ અજબકૃપાળુ દેવ છે,જેમના દર્શન અબજોવર્ષોથી પ્રત્યક્ષ થાય.
જીવને મળેલ દેહ અવની પર,અનેક દેહે જીવને સ્પર્શ કરી જાય
માનવદેહ એ કૃપા સુર્યદેવની,જે જગતપર મળેલ દેહને દોરી જાય
આંગળી ચીંધેલ પવિત્રરાહે જીવતા,અનેકની પ્રેમાળપ્રીત મળી જાય
પાવનપ્રેમની મહેંક પ્રસરતા જીવને,ન અનેકદેહનો સંબંધઅડી જાય
.......એજ અજબકૃપાળુ દેવ છે,જેમના દર્શન અબજોવર્ષોથી પ્રત્યક્ષ થાય.
અવનીપરનુ આગમન મળે અનેક સંબંધે,જે દેહ મળતાજ સમજાય
કુદરત એ પવિત્રરાહની કેડી ચીંધે,જે અનેક પવિત્રદેવોથી મેળવાય
શ્રધ્ધા સંગે ભક્તિ કરતા જીવનમાં,પાવનરાહની આંગળી ચીંધીજાય
મળેલ પાવનકેડીએ જીવતા કૃપા મળે,જે જન્મમરણથી છોડી જાય
.......એજ અજબકૃપાળુ દેવ છે,જેમના દર્શન અબજોવર્ષોથી પ્રત્યક્ષ થાય.
=========================================================

.શક્તિનો સંગાથ


Related image
.      .શક્તિનો  સંગાથ   

તાઃ૩૦/૪/૨૦૧૮        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

પરમ શક્તિશાળી છે શ્રી ભોલેનાથ,એજ માતા પાર્વતીના ભરથાર
ભારત એ પવિત્ર ભુમી જગતપર,જ્યાં શંકર ભગવાનથી ઓળખાય
.......સોમવારના પવિત્ર દીવસે હિંદુ ધર્મમાં,બમબમ ભોલેનાથ પણ કહેવાય.
અજબ શક્તિશાળી દેહ અવનીએ,જે પવિત્રગંગાને વહેવડાવી જાય
પવિત્ર પત્નીનોપ્રેમ અનેરો જીવનમાં,જગતપર પવિત્રરાહ આપીજાય
પરમશક્તિનો સંગાથ લઈને દેહ લીધો,ને હિમાલયપર વાસ કરીજાય
પાવનરાહની જ્યોત પ્રગટતા જીવનમાં,પરમાત્માથી એજ ઓળખાય
.......સોમવારના પવિત્ર દીવસે હિંદુ ધર્મમાં,બમબમ ભોલેનાથ પણ કહેવાય.
નિર્મળજીવનની રાહ મળે શ્રધ્ધાએ,જ્યાં સાચી શ્રધ્ધાએ ભક્તિ થાય
સોમવારની સવારને પવિત્ર પારખી,શીવલીંગ પર દુધ અર્ચના થાય
માતાનો નિર્મળપ્રેમ જીવનમાં,જે પુત્ર ગણપતી અને કાર્તીક કહેવાય
અનેક જીવોને પાવનરાહ મળી જાય,જ્યાં શ્રધ્ધાએ પુંજાઅર્ચના કરાય
.......સોમવારના પવિત્ર દીવસે હિંદુ ધર્મમાં,બમબમ ભોલેનાથ પણ કહેવાય.

===========================================================

શ્રધ્ધાદીપ


.       .શ્રધ્ધાદીપ     

તાઃ૨૪/૪/૨૦૧૮        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નિર્મળપ્રેમની જ્યોત પ્રગટે જીવનમાં,ત્યાં અનંત સ્નેહની વર્ષા થાય
પાવનરાહની કેડી પકડતા શ્રધ્ધા થતા,પરમાત્માનો પ્રેમ મળી જાય
.......એજ મળેલ દેહને પાવન કરે,જે મુક્તિમાર્ગની રાહ આપી જાય.
અજબ શક્તિશાળી પરમાત્મા જગતપર,જે દેહને કર્મથી અડી જાય
કરેલ કર્મ એજ જીવની જ્યોત છે અવનીપર,વાણીવર્તનથી સમજાય
સમયને ના પકડે કોઇ જીવ,દેહ મળતા બાળપણ જુવાની મેળવાય
એ અદભુતલીલા પરમાત્માની,એજ અવનીપર આવનજાવને સમજાય
.......એજ મળેલ દેહને પાવન કરે,જે મુક્તિમાર્ગની રાહ આપી જાય.
પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સુર્યદેવ છે,અબજો વર્ષોથી સવારસાંજ દઈજાય
અનેક દેહનો સંબંધ છે જીવને,જે કરેલ કર્મનાસંબંધથી દેહ મેળવાય
મળેલ માનવદેહ એ કૃપા જીવપર,જે શ્રધ્ધાએ ભક્તિમાર્ગ આપીજાય
ના માગણી મોહનો સ્પર્શ થાય જીવને,જે જન્મમરણથી દુર લઈજાય 
.......એજ મળેલ દેહને પાવન કરે,જે મુક્તિમાર્ગની રાહ આપી જાય.
=======================================================

.નિર્મળ શ્રધ્ધા


.          .નિર્મળ શ્રધ્ધા

તાઃ૧૯/૪/૨૦૧૮                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવને મળેલ માનવદેહને,અવનીપર અનેક બંધન સ્પર્શી જાય
કુદરતની આજ છે અજબલીલા,જે નિર્મળ શ્રધ્ધાએજ સમજાય
.....પવિત્રરાહ મળે અવનીએ,જ્યાં શ્રધ્ધાએ સુર્યદેવનુ પુંજન થાય.
કર્મના સંબંધ એ જીવને મળેલ દેહના,જન્મ મરણથીજ દેખાય
માનવદેહ એ પરમાત્માનીજ કૃપા,જે કરેલ કર્મથી સ્પર્શી જાય
પવિત્રરાહે ભક્તિ કરતાજ જીવનમાં,સત્માર્ગનો રાહ મળી જાય
જીવને મળેલ આગમન વિદાયથી,જગતમાં ના કોઇથી છટકાય
.....પવિત્રરાહ મળે અવનીએ,જ્યાં શ્રધ્ધાએ સુર્યદેવનુ પુંજન થાય.
પરમકૃપા છે સુર્યનારાયણદેવ જગતમાં,પ્રત્યક્ષ દર્શન આપી જાય
સવાર સાંજનો સંબંધ મળે અવની પર,જે ઉદય અસ્તથી દેખાય
પવિત્ર આંગણુ ઘરનું થાય,જ્યાં સવારમાં સુર્યદેવને અર્ચના થાય
પાવન રાહ મળે જીવને અવનીએ,જ્યાં નિર્મળ ભાવનાએ પુંજાય
.....પવિત્રરાહ મળે અવનીએ,જ્યાં શ્રધ્ધાએ સુર્યદેવનુ પુંજન થાય.
====================================================

કર્મનુ અજવાળુ


.     .કર્મનુ અજવાળુ    

તાઃ૩૦/૩/૨૦૧૮       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પરમકૃપા મળે પરમાત્માની,જ્યાં નિર્મળ ભાવથી ભક્તિ થાય
પાવનરાહ જીવને મળે,જે મળેલ દેહના વર્તનથી અનુભવાય
......કર્મની પવિત્રકેડી મળતા જીવનમાં,સુખ શાંંન્તિની વર્ષા થાય.
અવનીપરનુ આગમન એજીવના કર્મની કેડી,દેહ મળે સમજાય
માનવદેહને અનેક બંધન છે સ્પર્શે,જે થયેલ કર્મથી અડી જાય
ના કોઇજ જીવથી છટકાય અવનીથી,જે સમયથી સ્પર્શી જાય
એજ જલાસાંઇ કૃપાએ અંતરમાં,જીવને અજવાળુ આપી જાય
......કર્મની પવિત્રકેડી મળતા જીવનમાં,સુખ શાંંન્તિની વર્ષા થાય.
નિર્મળરાહ પકડી જીવનજીવતા,દેહથી સદમાર્ગની રાહ મેળવાય
ના અપેક્ષાની કોઇ જરૂર પડે,કે નામોહમાયા પણ સ્પર્શી જાય
નિર્મળ ભાવથી ભક્તિ કરતા જીવનમાં,પરમાત્માની કૃપા થાય
મળેલ દેહના કર્મ એજ બંધન અવનીના,અનેક રૂપોથી દેખાય
......કર્મની પવિત્રકેડી મળતા જીવનમાં,સુખ શાંંન્તિની વર્ષા થાય.
=================================================