માગણીનો સંગ


.      .માગણીનો સંગ

તાઃ૧૫/૧૦/૨૦૧૮         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પવિત્ર કુદરતની કેડીનો સંગાથ મળે,જ્યાં નિર્મળ ભાવથીજ ભક્તિ થાય
મળેલદેહને સફળતાનો સહવાસ મળે,એજીવની માનવતા મહેંકાવી જાય
......એજ પરમકૃપા પરમાત્માની જીવપર,જે દેહને માગણીથી દુર લઈ જાય.
જીવને સંબંધ કરેલ કર્મનો અવનીપર,જે અવનીએ અવતાર આપી જાય
માનવદેહ મળે એ પરમાત્માની છે કૃપા,જે મળેલદેહને સમજણ દઈ જાય
થયેલ કર્મ સ્પર્શે જીવને જે દેહ મળતા સમજાય,ના કોઇથી કદી છટકાય
શીતળતાનો સંગાથ મળે જીવનમાં,જ્યાં ના કોઇ માગણી કે મોહ રખાય
......એજ પરમકૃપા પરમાત્માની જીવપર,જે દેહને માગણીથી દુર લઈ જાય.
કુદરત એ પરમાત્માની પવિત્ર કેડી,જગતપર જીવના સંબંધને સ્પર્શી જાય
મળેલ દેહની માનવતા પ્રસરે અવનીપર,જે નિર્મળભાવે ભક્તિ આપીજાય
સત્કર્મનો સંબંધ સ્પર્શે દેહને જીવનમાં,જે જીવને અનંત શાંંન્તિ દઈ જાય
જીવને મળેલદેહની માનવતા મહેંકીજાય,અંતે જીવને મુક્તિમાર્ગ મળી જાય
......એજ પરમકૃપા પરમાત્માની જીવપર,જે દેહને માગણીથી દુર લઈ જાય.
===========================================================
Advertisements

આવેલ પ્રેમ


.          .આવેલ પ્રેમ                                       

તાઃ૧૨/૧૦/૨૦૧૮              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

આંગણે આવી પ્રેમ મળે જીવનમાં,એજ પરમાત્માની કૃપા કહેવાય
મનથી કરેલ કર્મની પવિત્ર કેડી,જે લાગણીમાગણીને દુર કરી જાય
.....એજ પાવનકૃપા મળે દેહને,જે અનંતશાંન્તિના માર્ગે જીવન દોરી જાય.
નિર્મળભાવના સંગે જીવન જીવતા,ના કોઇ અપેક્ષાના વાદળ વર્ષે
મળેલદેહને પરમકૃપાએ ભક્તિના સંગાથથી,શાંન્તિનો સહવાસમળે
નાકળીયુગની કાતરઅડે દેહને જીવનમાં,કે નાઅભિલાષા અથડાય
મોહમાયાને દુર રાખી શ્રધ્ધાએ ભક્તિ કરતા,પવિત્રકર્મ થઈ જાય
.....એજ પાવનકૃપા મળે દેહને,જે અનંતશાંન્તિના માર્ગે જીવન દોરી જાય.
કર્મની પવિત્રકેડીનો સંગાથમળે જીવનમાં,એ પાવનપ્રેમથી મેળવાય
આગણે આવી પવિત્રપ્રેમ મળતા,એ સુર્યદેવની અર્ચના કરાવી જાય
સરળ જીવનમાં ના કોઇ માગણી અડે,ના અશાંન્તિનો સંગાથ થાય
સુખશાંન્તિનો સાથમળતા જીવનમાં,શ્રધ્ધાથી પરમાત્માની કૃપા થાય 
.....એજ પાવનકૃપા મળે દેહને,જે અનંતશાંન્તિના માર્ગે જીવન દોરી જાય.
==========================================================

સિધ્ધીવિનાયક શ્રી ગણેશ


.    .સિધ્ધીવિનાયક શ્રી ગણેશ   
             
તાઃ૨/૧૦/૨૦૧૮         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

નિરધનને ધનવાન કરે,ને દે નીહ સંતાનને સમયે સંતાન
પવન પાવન કૃપા વરસે,જ્યાં ગજાનંદ ગણપતિને પુંજાય
.....એજ નિખાલસ ભક્તિ છે,જ્યાં નિર્મળ ભાવનાથી અર્ચના કરાય.
મળે માતા પાર્વતીનો પરમપ્રેમ જીવને,જે કૃપા આપી જાય
ભોલેનાથના લાડલા દીકરા,જગતમાં સિધ્ધીવિનાયક કહેવાય
પવિત્રકર્મની રાહ ચીંધે દેહને,જે જીવને દેહ મળતા સમજાય
દુઃખ હરતા સુખ કરતા જીવનમાં,જે ગૌરીનંદન પણ કહેવાય 
.....એજ નિખાલસ ભક્તિ છે,જ્યાં નિર્મળ ભાવનાથી અર્ચના કરાય.
નિર્મળભાવથી ભક્તિકરતા દેહને,ગણેશજીનીકૃપા મળતી જાય
શ્રી ગણેશાય નમઃના સ્મરણથી,જીવ પર સત્માર્ગે પ્રેરણા થાય 
સમયના પકડાય જગતમાં કોઇથી,જે શ્રધ્ધા ભક્તિએ સમજાય
અવનીપરનુ આગમન વિદાય જીવનો,જે કર્મબંધને મળી જાય
.....એજ નિખાલસ ભક્તિ છે,જ્યાં નિર્મળ ભાવનાથી અર્ચના કરાય.
====================================================

તાલીઓના તાલે


.      .તાલીઓના તાલે   

તાઃ૧૭/૯/૨૦૧૮        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

માતાજીનો પ્રેમ મળે ભક્તોને,જ્યાં તાલીઓના તાલે ગરબા ઘુમાય
શ્રધ્ધા રાખીને વંદન કરતા માતાને,જીવપર પવિત્રપ્રેમની વર્ષા થાય
.......જ્યાં નિર્મળભાવથી ગરબે ઘુમતા,ભક્તોપર માતાજીની કૃપા થઈ જાય.
પવિત્રધર્મનો સમય પારખી ભક્તો પધાર્યા,સંગે દાંડીયારાસ રમી જાય
આજે અનેક સ્વરૂપે પધારે માતાજી,જ્યાં પાવનરાહેજ ગરબા ગવાય
તાલી સંગે ગરબે ધુમતા નર ને નારી,મળેલ જીવન પાવન કરી જાય
નવરાત્રીની પવિત્રરાત્રીએ ધર્મ સમજતા,પવિત્રપ્રેમપણ મળતોથઈ જાય
.......જ્યાં નિર્મળભાવથી ગરબે ઘુમતા,ભક્તોપર માતાજીની કૃપા થઈ જાય.
માડી તારા ચારણને વંદન કરતા ભક્તો,નિર્મળભાવે ગરબે ઘુમી જાય
તાલીઓના સંગે શ્રધ્ધાએ દાંડીયા રમતા,માડીની કૃપાનો અનુભવ થાય
પ્રેમથી માડી કૃપા કરજો ભક્તો પર,જીવને મળેલદેહ પાવન થઈ જાય
અનંતકૃપાળુછે માતા અવનીપર,જે અનેકદેહ લઈ ધરતી પવિત્ર કરીજાય
.......જ્યાં નિર્મળભાવથી ગરબે ઘુમતા,ભક્તોપર માતાજીની કૃપા થઈ જાય.
============================================================

ગરબે ઘુમજો


.       .ગરબે ઘુમજો 

તાઃ૧૨/૯/૨૦૧૮         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિભાવનાએ ગરબે ઘુમજો,નવરાત્રીમાં માતાનો અનંતપ્રેમ મળી જાય
તાલીઓના તાલ સંગે ગરબા ગાતા,શ્રધ્ધાભાવથી નિર્મળભક્તિ થઈ થાય
.......અનંત શક્તિશાળી પવિત્ર માતાજી,ભક્તિપ્રેમી પર પરમકૃપા કરી જાય.
નવરાત્રીના પવિત્ર દીવસોમાં,નિર્મળ ભક્તિ લઈને માતાને રાજી કરી જાય
ગરબા સંગે રાસરમતા ભક્તજનો,અંતરથી માતાજીને વંદન પણ કરી જાય
પવિત્ર તહેવાર એ પરમાત્માની છે કૃપા,જે હિંદુધર્મને પણ પાવન કરી જાય
નાચજો ભક્તજનો શ્રધ્ધા ભાવનાથી આજે,જે મળેલદેહને સદમાર્ગે લઈ જાય
.......અનંત શક્તિશાળી પવિત્ર માતાજી,ભક્તિપ્રેમી પર પરમકૃપા કરી જાય.
નવરાત્રીની નવદીવસની પવિત્રરાહ જોઇ,માતાજી ભક્તોપર પ્રેમ આપી જાય
વ્હેલા પધારજો માતાજી આંગણેઅમારે,નિર્મળજીવનમાં પવિત્રરાહ મળી જાય
સુખશાંંતિના વાદળ વરસતા માતાની કૃપાએ,જે મળેલ માનવદેહને પ્રેરી જાય
પ્રેમથી ગરબે ઘુમજો ભક્તજનો,જે હ્યુસ્ટનમાં હિંદુધર્મની પવિત્રરાહ દઈ જાય
......અનંત શક્તિશાળી પવિત્ર માતાજી,ભક્તિપ્રેમી પર પરમકૃપા કરી જાય.
=========================================================

ભોલેનાથ ભજો


Image result for ભોલેનાથ ભજો
.      .ભોલેનાથ ભજો  

તાઃ૧૦/૯/૨૦૧૮        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પાવનપ્રેમથી ભક્તિ કરતા,જીવને મળેલ દેહપર પરમકૃપા થઈ જાય
શ્રધ્ધા ભાવનાની પવિત્રરાહે,દેહ મોહમાયાના બંધનથી દુર રહી જાય
......મળે કૃપા પ્રભુની ભક્તોને,જ્યાં પવિત્રભાવથી ભોલેનાથના ભજન થાય. 
પવિત્રદેહ લઈ અવનીપર આવ્યા,સંગે પવિત્ર ગંગાને વહેવડાવી જાય
પુંજનઅર્ચન શ્રધ્ધા સંગે કરતા,મળેલ દેહને જીવનમાં સુખ મળી જાય
પાર્વતીજીના પતિ થયા અવનીપર,સંગે ગજાનંદ ગણેશના પિતા થાય
અદભુત પવિત્ર શક્તિ લઈને જગતપર,જીવોને પાવનરાહ આપી જાય
......મળે કૃપા પ્રભુની ભક્તોને,જ્યાં પવિત્રભાવથી ભોલેનાથના ભજન થાય. 
કુદરતનીકેડી એ અદભુતકૃપા પ્રભુની,જે અવનીપર અનેક દેહથી દેખાય
નિર્મળભાવનાને સંગે રાખી ભક્તિ કરતા,તમારા ઘરને પવિત્ર કરી જાય
શાંંન્તિનો સંગાથ મળે દેહને જીવનમાં,પાવન કર્મની પ્રેરણા આપી જાય
મુક્તિમાર્ગની આંગળી ચીધે જીવને,મળેલદેહને અંતે પાવનકૃપામળી જાય
......મળે કૃપા પ્રભુની ભક્તોને,જ્યાં પવિત્રભાવથી ભોલેનાથના ભજન થાય.
======================================================

ભજનપ્રેમ


        .ભજનપ્રેમ

તાઃ૧/૯/૨૦૧૮         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

પ્રેમથી ભોલેનાથનુ ભજન કરતા,શંકર ભગવાનની પરમકૃપા થઈ જાય
પાવનરાહે જીવન જીવતા જીવપર,માતા પાર્વતીનો પ્રેમપણ મળી જાય
.....અજબકૃપા શ્રી ભોલેનાથની,સંગે પુત્ર શ્રી ગણેશજીનો સંગ પણ મળી જાય.
શ્રધ્ધાભાવનાએ ભક્તિ કરતા જીવનમાં,અનંતકૃપાનો અનુભવ થઈ જાય
ભક્તિમાર્ગને પકડી ચાલતા જીવને,અવનીપર ભજનપ્રેમનો સંગ મેળવાય
પવિત્રકૃપા મળી માતા પાર્વતીની,જે ગણેશજીને અજબશક્તિ આપીજાય
રિધ્ધી સિધ્ધીના એ પ્રણેતા જગતમાં,જે જીવોના ભાગ્યવિધાતાય કહેવાય
.....અજબકૃપા શ્રી ભોલેનાથની,સંગે પુત્ર શ્રી ગણેશજીનો સંગ પણ મળી જાય.
કર્તાહર્તા જગતના ભારતમાં,માગંગા,જમના,સરસ્વતી,યમુના વહાવી જાય
મુક્તિમાર્ગ મળે જીવને અર્ચના કરવાથી,જેદેહને સદમાર્ગ પણ આપી જાય
સરળતાનો સહવાસ મળતા સંસારમાં,પિતામાતાપુત્રપુત્રીનો પ્રેમ મળી જાય
મળેલદેહથી શ્રધ્ધાપ્રેમે ભજન કરતા,મળેલકૃપા ધરને પણ પાવન કરી જાય
.....અજબકૃપા શ્રી ભોલેનાથની,સંગે પુત્ર શ્રી ગણેશજીનો સંગ પણ મળી જાય.
===========================================================