ૐ નમઃ શિવાય


         .ૐ નમઃ શિવાય 
 તાઃ૧૩/૫/૨૦૧૯           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

મળેલ માનવદેહની જ્યોત પ્રગટે અવનીપર,જે અનંતશાંંતિ આપી જાય 
ૐ નમઃશિવાયનુ પવિત્ર શ્રધ્ધા ભાવથી,સ્મરણ કરી સોમવારે પુંજા થાય 
.....મળે પવિત્રકૃપા ભોલેનાથની,જે જીવને મળેલ દેહને મુક્તિ માર્ગે લઈ જાય. 
પરમકૃપાળુ પરમાત્મા અવનીપર છે,એ માતા પાર્વતીના પતિદેવ કહેવાય 
શ્રધ્ધા ભાવથી સોમવારે શિવલિંગ પર,વંદન કરી દુધ અર્ચના કરાઈ જાય 
મળેલ માનવદેહને સંબંધ છે જીવનો,જે કરેલકર્મના સંબંધને સાચવી જાય 
માનવતાની મહેંકપ્રસરે દેહથી,જે નિર્મળ જીવનસંગે અનંતપ્રેમ આપી જાય 
.....મળે પવિત્રકૃપા ભોલેનાથની,જે જીવને મળેલ દેહને મુક્તિ માર્ગે લઈ જાય. 
ૐ ત્રંબકંમ યજામહેના સ્મરણસંગે,અર્ચના કરતા પાવનરાહ જીવને મળીજાય 
અનંત કૃપાળુ સંગે અનંત શક્તિશાળી,પરમાત્મા શ્રી ભોલેનાથ પણ કહેવાય 
બમ બમ ભોલે મહાદેવ હરનુ સ્મરણ કરતાં,જીવને પવિત્રરાહે એદોરી જાય
ગજાનંદ ગણપતિના એવ્હાલા પિતા,સંગે કાર્તિકભાઈનાય પિતા એ કહેવાય
 .....મળે પવિત્રકૃપા ભોલેનાથની,જે જીવને મળેલ દેહને મુક્તિ માર્ગે લઈ જાય. 
ત્રિશુળ ધારી છે જગતપર અવિનાશી,જે દુષ્કર્મથી જીવને એ બચાવી જાય 
કૃપા મળે દેહને શ્રી ભોલેનાથની,સંગે માતા પાર્વતીનો પ્રેમ પણ મળી જાય
 કુદરતની આલીલા અવનીપર,જે જીવનેજન્મમરણના બંધનથી બચાવી જાય 
અદભુત કૃપા મળે જીવને જે મળેલ દેહને,જીવનમાં પાવનરાહ આપી જાય 
.....મળે પવિત્રકૃપા ભોલેનાથની,જે જીવને મળેલ દેહને મુક્તિ માર્ગે લઈ જાય. 

============================================================ 

ભક્તિની જ્યોત


      .ભક્તિની જ્યોત  

તાઃ૯/૫/૨૦૧૯        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

ભક્તિપ્રેમની જ્યોત પકડી જીવનમાં,જે વિરપુર ગામને પાવન કરી જાય
પરમાત્માની પાવનકૃપા મેળવી,વિરબાઈ સંગે જલારામ ભક્તિ કરી જાય
......એજ નિર્મળભાવનાથી ભક્તિ કરી,અનેક જીવોને અન્નદાન કરી રાજી કરી જાય.
કુદરતની કૃપા જગતપર જીવને મળી જાય,જ્યાં શ્રધ્ધા ભાવનાથી પુંજાય
અવનીપરનુ આગમન છે જીવનુ,જે જીવના થયેલ કર્મથી અનુભવ થાય
ના કોઈ માગણી કે માયા રહે દેહની,એ પાવન ભક્તિમાર્ગથી મેળવાય
જલારામની જ્યોત પ્રગટી જગતપર,અનેકજીવોને પાવનરાહ આપી જાય
......એજ નિર્મળભાવનાથી ભક્તિ કરી,અનેક જીવોને અન્નદાન કરી રાજી કરી જાય.
પ્રેમની પરખ ના મળે દેહને અવનીપર,જે જલાસાંઇની ભક્તિએ સમજાય
કુદરતની આ પાવનલીલા જગતપર,જીવનમાં ભક્તિ જ્યોત પ્રગટાવી જાય
મળેલ માનવદેહને સુખશાંંતિનો સહવાસ મળે,જેમળેલ જન્મપાવન કરીજાય
કર્મનો સ્પર્શ એ જીવનો સંબંધ અવનીપર,જે અનેક દેહથી જીવને સમજાય
......એજ નિર્મળભાવનાથી ભક્તિ કરી,અનેક જીવોને અન્નદાન કરી રાજી કરી જાય.
================================================================

સાંઈનો સંગાથ


.       .સાંઈનો સંગાથ   

તાઃ૨૭/૪/૨૦૧૯ પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાંઈબાબાનો સંગાથ મળે જીવને,જે દેહને પાવનરાહથી અનુભવ થાય
મળે પરમાત્માની શાંંતિ જીવને,જ્યાં નિખાલસ ભાવનાથી પુંજન કરાય
......એજ કૃપા શેરડીના સંત સાંઈબાબાની,જે દેહને સુખશાંંતિ આપી જાય.
કર્મના બંધનનો સંબંધ છે જીવનો,જે ગત જન્મે કરેલ કર્મથીજ મેળવાય
શ્રધ્ધા ભક્તિએ કરેલકર્મ દેહથી,જીવને સુખશાંંતિ મળતા સમજાઈ જાય
જીવને મળેલ માનવદેહ એ કર્મની કેડી,બાબાની પ્રેરણાએ માનવી થાય
જીવનમાં શ્રધ્ધા અને સબુરીને સમજી જીવતા,દેહને માનવતા મળી જાય
......એજ કૃપા શેરડીના સંત સાંઈબાબાની,જે દેહને સુખશાંંતિ આપી જાય.
આંગણે આવી કૃપામળે પરમાત્માની,જે સરળ જીવનના સંગાથથી જીવાય
લાગણી અપેક્ષાને દુર રાખીને જીવતા,પાવનકૃપાનીવર્ષા દેહ પર થઈ જાય
એ પાવન રાહનો સંગાથ સાંઈબાબાનો,જે મળેલ જન્મને સાર્થક કરી જાય
અવનીપરનુ આગમન શંકરભગવાનનુ,જે શેરડીમાં સાંઇબાબાથી ઓળખાય
......એજ કૃપા શેરડીના સંત સાંઈબાબાની,જે દેહને સુખશાંંતિ આપી જાય. ==========================================================

જય અંબે માતા


      જય અંબે માતા  

તાઃ૨૪/૪/૨૦૧૯ પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શ્રધ્ધા ભાવથી ભક્તિ કરતા જીવ પર,અનંત કૃપાની વર્ષા થઈ જાય
મળેલ દેહને શાંંતિનો સહવાસ મળે,જે આત્માને સદમાર્ગે દોરી જાય
.....એ અંબે માતાની કૃપા જીવ પર થાય,જે મળેલ જન્મને સાર્થક કરી જાય.
સમયની સાથે ચાલવા દેહથી પુંજા થાય,જે દેહને અનુભવથી સમજાય
અપેક્ષાને દુરરાખીને જીવન જીવતા,કર્મની પાવનકેડી જીવને મળી જાય
જય માતાજી જય માતાજીનુ સ્મરણ કરતા,માતા અંબાજીની કૃપા થાય
જન્મમરણનો સંબંધ જીવનો છુટે,જે જગપર આવન જાવન છોડી જાય
.....એ અંબે માતાની કૃપા જીવ પર થાય,જે મળેલ જન્મને સાર્થક કરી જાય.
સતત સ્મરણ માતાનુ કરતાજ,માતાજીની કૃપા આરાશુરથી આવી જાય
અનંત શાંંતિનો સાથ મળે જીવને,જે વાણી વર્તનથી જગતપર સમજાય
પવિત્ર જીવન અવનીપર મળે જીવને,જે નિર્મળજીવનનીરાહ આપી જાય
માતાજીનો પ્રેમ મળે જીવની શ્રધ્ધાએ દેહને,એજ સમયથી સમજાઈ જાય
.....એ અંબે માતાની કૃપા જીવ પર થાય,જે મળેલ જન્મને સાર્થક કરી જાય.
==========================================================

.રામનામની માળા


        .રામનામની માળા      

તાઃ૨૩/૪/૨૦૧૯ પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અવનીપરના આગમનનો સંબંધ છે જીવને,જે થયેલકર્મથી દેહ મેળવાય
જન્મમરણ એ દેહને સ્પર્શે જગતપર,એજ અનેક સમયથી કેડી કહેવાય
......મળેલ દેહને સંગાથ મળે,જ્યાં પવિત્રભાવનાએ રામનામની માળા થાય.
પરમાત્માએ લીધેલ અનેક દેહ ભારતપર,એ જીવને પાવનરાહે દોરી જાય
શ્રધ્ધા ભાવનાથી પુજન કરતા જીવનમાં,સત્કર્મનો સંગાથ પણ મળી જાય
મળેલ દેહની નાકોઇ અપેક્ષારહે,જે જીવને પાવનરાહે પ્રેરણા આપી જાય
સત્કર્મ એજ પ્રેરણા પ્રભુની જીવ પર,જે મળેલ દેહના વર્તનથી જ દેખાય
......મળેલ દેહને સંગાથ મળે,જ્યાં પવિત્રભાવનાએ રામનામની માળા થાય.
સરળ જીવનની રાહ મળે દેહને,જે જગત પર અનંત શાંંતિ આપી જાય
પાવનરાહની પ્રેરણા મળે કૃપાએ,જ્યાં નિખાલસ ભાવનાથીજ પુંજા થાય
માનવજીવન એજ રાહ જીવની,જે પાવન કર્મ તરફ આંગળી ચીંધી જાય
ભક્તિભાવથી માળા કરતા પરમાત્માની,જીવને મુક્તિમાર્ગ પણ મળી જાય
......મળેલ દેહને સંગાથ મળે,જ્યાં પવિત્રભાવનાએ રામનામની માળા થાય. ==========================================================

કૃપા કુદરતની


.          .કૃપા કુદરતની

તાઃ૧૬/૪/૨૦૧૯                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

અવનીપરના આગમનને સંબંધ છે કર્મનો,જીવને જન્મમરણથી અનુભવાય
મળેલદેહથી પાવનકર્મનીકેડી પકડાય,જ્યાં કૃપાકુદરતની જીવપર થઈ જાય
....એ અદભુતલીલા અવિનાશીની જગતપર,અનેક સમયથી મળેલ દેહને દેખાય.
ભક્તિશ્રધ્ધાનો સંગરાખતા જીવનમાં,પવિત્રપાવન કર્મનો સંગાથ મળી જાય
અદભુતલીલા અવીનાશીની જગતપર,જીવનમાં અનેક પવિત્રરાહે દોરી જાય
માનવતાની મહેંક પ્રસરે જીવનમાં,જે મળેલ દેહને પાવન રાહે જ પ્રેરી જાય
મળેલ કૃપા પરમાત્માની જીવને અવનીપર,જીવનમાં અનંતશાંંતિ આપી જાય
....એ અદભુતલીલા અવિનાશીની જગતપર,અનેક સમયથી મળેલ દેહને દેખાય.
કુદરતની અનંતકૃપા છે જગતપર,જે અનેક જીવોને સુખનો સાગર દઈ જાય
અનેકદેહ લઈ પરમાત્મા આવ્યા ભારતમાં,જે મળેલ દેહને મુક્તિ આપી જાય
નિર્મળશ્રધ્ધાએ કરેલ ભક્તિ જીવનમાં,પવિત્રકર્મનો સંબંધ જીવને આપી જાય
એજ પાવનકૃપા કુદરતની જગતપર,જે પાવનરાહે જીવોને જીવનમાં દોરી જાય
....એ અદભુતલીલા અવિનાશીની જગતપર,અનેક સમયથી મળેલ દેહને દેખાય.
=============================================================

.વ્હાલા ભોલેનાથRelated image.
      ..વ્હાલા ભોલેનાથ        

તાઃ૧૧/૩/૨૦૧૯          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પવિત્ર જીવનની રાહ મળે દેહને,જ્યાં વ્હાલા ભોલેનાથની કૃપા થાય
પાવનરાહની કેડી પકડી ચાલતા,મળેલ માનવજન્મ પાવન કરી જાય
.....એજ કૃપા મળેલદેહ પર વ્હાલા ભોલેનાથની,જે સરળ જીવન કરી જાય.
નિર્મળ જીવનનો સંગાથ મળે દેહને,જે કુદરતની અનંત કૃપા કહેવાય 
મળે માનવ દેહ જીવને અવનીપર,જે કરેલ કર્મનો સંગાથથી મેળવાય
અદભુત કૃપા મળે વ્હાલા ભોલેનાથની,સંગે માતા પાર્વતી રાજી થાય
ૐનમઃ શિવાયના સ્મરણથી અનુભવાય,જે પાવનસમજણ આપી જાય
.....એજ કૃપા મળેલદેહ પર વ્હાલા ભોલેનાથની,જે સરળ જીવન કરી જાય.
પવિત્રપ્રેમનો સંગાથમળ્યો ભોલેનાથનો,અવનીપરપુત્ર ગણેશ આવીજાય
ભાગ્યવિધાતાની કલમપકડતા જગતપર,માનવદેહને પ્રેરણા આપી જાય
ગૌરીનંદન શ્રીગણેશને સંગાથમળ્યો,જીવનમાં રીધ્ધી સિધ્ધી આવી જાય
અજબ શક્તિશાળી ભોલેનાથજી,ભારતમાં પવિત્ર ગંગાનદી વ્હાવી જાય
.....એજ કૃપા મળેલદેહ પર વ્હાલા ભોલેનાથની,જે સરળ જીવન કરી જાય.
==========================================================

શ્રી સાંઇબાબા


..Image result for શ્રી સાંઇબાબા..
.      .શ્રી સાંઇબાબા 
તાઃ૨૮/૨/૨૦૧૯         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પરમાત્માની પરમકૃપા છે જગતપર,જે પવિત્ર દેહથી અવનીપર મેળવાય
પાવનરાહ મળે અખંડ જીવોને,જે શ્રધ્ધા અને સબુરીથી જીવને સમજાય
.......એ અવનીપર શેરડીમાં પુજ્ય સાંઇબાબા,જીવોને પવિત્રરાહ ચીંધી જાય.
શ્રધ્ધા એજ દેહનો વિશ્વાસ છે હિંદું ધર્મમાં,જે મુસ્લીમમાં સબુરી કહેવાય
મળેલદેહ એ કર્મના બંધનની કેડી,એ જીવને અનેક દેહો મળતાજ દેખાય
શંકરભગવાન અવનીપર કૃપા કરવા,શેરડીમાં સાંઇબાબા થઈ આવી જાય
પાવનરાહ ચીંધે દેહને અવનીપર,જે કળીયુગમાં પવિત્રદેહ લઈ પ્રેરતા જાય
.......એ અવનીપર શેરડીમાં પુજ્ય સાંઇબાબા,જીવોને પવિત્રરાહ ચીંધી જાય.
ૐ શ્રી સાંઇનાથાય નમઃના પવિત્ર સ્મરણથી,જગતપર પાવનરાહ મળીજાય
નિર્મળ જીવન સંગે નિખાલસપ્રેમ મળે,જ્યાં બાબાના પ્રેમનો અનુભવ થાય
આવીઆંગણે કૃપામળે પરિવારને,એ જીવનમાં સુખશાંંન્તિની વર્ષા કરી જાય
મોહમાયા નાસ્પર્શે દેહને જીવનમાં,જે નિર્મળશ્રધ્ધા સબુરીને બાબાઆપીજાય 
.......એ અવનીપર શેરડીમાં પુજ્ય સાંઇબાબા,જીવોને પવિત્રરાહ ચીંધી જાય.
=============================================================

માતાની કૃપા


.      .માતાની કૃપા   

તાઃ૨૬/૨/૨૦૧૯       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

મળેલ માનવદેહ અવનીપર,અનેક રાહે અનુભવનો સંગ મેળવી જાય
નિખાલસ ભાવનાનો સંગરાખી જીવનમાં,માતાની શ્રધ્ધાએ પુંજા થાય
.....મળે અસીમ કૃપા માતાની જીવને,જે જીવને પવિત્ર શાંંન્તિ આપી જાય.
પાવનરાહનો માર્ગ મળે જીવને,જે દેહના વર્તનથી અવની પર દેખાય
આગમનવિદાયનો સંબંધ જીવનો,જે અનેકદેહોથી જીવને સ્પર્શી જાય 
નિર્મળજીવનનો સાથ મળે,જે મળેલ દેહની પાવન ભક્તિએ મેળવાય
અનેક માતાનીકૃપાછે જીવપર,જ્યાં નિર્મળભાવનાએ માતાનીપુંજા થાય
.....મળે અસીમ કૃપા માતાની જીવને,જે જીવને પવિત્ર શાંંન્તિ આપી જાય.
પવિત્ર ધરતી ભારત પર પરમાત્મા,અનેક દેહ લઈ દર્શન આપી જાય
પાવનરાહ મળે દેહને પ્રભુ કૃપાએ,જે જીવનમાં થયેલ કર્મથીજ દેખાય
અનેક પવિત્રદેહ માતાએ ભારતમાં લીધા,જે જીવને પ્રેરણા આપીજાય
સુખશાંંન્તિનો સંગાથમળતા જીવને,મળેલદેહને નાઆફત કોઇ અથડાય
.....મળે અસીમ કૃપા માતાની જીવને,જે જીવને પવિત્ર શાંંન્તિ આપી જાય.
=========================================================

પાવનકર્મ


       .પાવનકર્મ 

તાઃ૨૧/૧/૨૦૧૯          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

સરળ જીવનનો સંગાથ મળે જીવનમાં,જ્યાં પાવનકર્મ સંગે જીવન જીવાય
અદભુતલીલા પરમાત્માની અવનીપર,મળેલ માનવદેહને કૃપાએજ સમજાય
.....એજ કુદરતની કૃપા દેહપર,જે જીવનમાં સત્કર્મના સંગાથે પાવનકર્મ કરાવી જાય.
જીવનો સંબંધ અવનીપર મેળવાય,જે મળેલદેહના થયેલકર્મથી આપી જાય
નિર્મળભાવથી ભક્તિની કેડી પકડીને ચાલતા,પવિત્રકર્મ જીવનમાં થઇ જાય
ના કોઇ અપેક્ષા મનમાં રહે,કે ના જીવનમાં માયાનો કોઇ સ્પર્શ પણ થાય
આવી અવનીપર જીવને કર્મનો સંગાથ મળે,જે રાહથીજ જીવન આપી જાય
.....એજ કુદરતની કૃપા દેહપર,જે જીવનમાં સત્કર્મના સંગાથે પાવનકર્મ કરાવી જાય.
પરમાત્માની પવિત્રકૃપા મળે દેહને,જ્યાં શ્રધ્ધાભાવસંગે હાથથી માળા કરાય
મળેલ દેહની પાવનરાહ દેખાય,જે દેહના પાવનકર્મે જલાસાંઇને વંદન થાય
કુદરતના અનેકપવિત્રદેહ ભારતદેશ પર,જે દુનીયામાં પરમાત્માથી ઓળખાય
પાવનકર્મ ને નિર્મળ ભક્તિ એજ પવિત્રરાહ,જે જીવને મુક્તિમાર્ગે લઈ જાય 
.....એજ કુદરતની કૃપા દેહપર,જે જીવનમાં સત્કર્મના સંગાથે પાવનકર્મ કરાવી જાય.
===============================================================