પરમકૃપાળુ શ્રી ગણેશ...Related image...
.      .પરમકૃપાળુ શ્રી ગણેશ
તાઃ૧૪/૧૧/૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

માતા પાર્વતીનો પરમ પ્રેમ,ને પિતા ભોલેનાથની પવિત્રકૃપા મળી જાય
જગતપર અજબ શક્તિશાળી બન્યાએ,જે પરમકૃપાળુ ગણપતિ કહેવાય
.......એવા વ્હાલા ગજાનંદ જગતમાં,જીવોના ભાગ્યવિધાતાથીય ઓળખાય.
માયામોહને દુર રાખતા માતાનો પરમપ્રેમ મળે જીવનપાવન થઈ જાય
માતા પાર્વતીને અંતરથી વંદનકરતા,મળેલ દેહને ઉજવળતા મળી જાય
માતાનાપ્રેમ સંગે પુત્ર ગજાનંદની કૃપા મળે,માનવતાનો સ્પર્શ થઈ જાય
ઉજવળ જીવન એજ મળેલ દેહના જીવને,અંતે મુક્તિ માર્ગે દોરી જાય
......એવા વ્હાલા ગજાનંદ જગતમાં,જીવોના ભાગ્યવિધાતાથીય ઓળખાય.
પિતાનો પવિત્રપ્રેમ મળે પુત્ર ગજાનંદને,જે ઉજ્વળતાનો માર્ગ દઈ જાય
ભાગ્ય વિધાતા છે અવનીપરના જીવોના,એમને શ્રી ગણપતિજી કહેવાય
મળે કૃપા પિતા શ્રી શંકર ભગવાનની,જ્યાં પુત્રને પ્રેમથીજ વંદન કરાય
આધીવ્યાધીને આંબે અવનીપર.જે મળેલદેહના જીવને શાંંન્તિએ દેખાય
.......એવા વ્હાલા ગજાનંદ જગતમાં,જીવોના ભાગ્યવિધાતાથીય ઓળખાય.
==========================================================
Advertisements

ભગવાન શંકર


   Pitaji Shivaji 
       .ભગવાન શંકર
તાઃ/૧૧/૨૦૧૭          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

ભક્તિમાર્ગની પવિત્રરાહ મળેજીવને,જ્યાં પરમાત્મા ભોલેનાથની કૃપા થાય 
અજબ શક્તિશાળી એદેવની કૃપાએ,જીવનમાં અનંત શાંન્તિય મળી જાય 
.......ૐ નમઃ શિવાયના સ્મરણથી,પરમકૃપાળુ શંકર ગવાનની કૃપા થાય.
માતા પાર્વતીના એ જીવનસાથી,ને ગજાનંદ ગણપતિના એ પિતા કહેવાય 
પાવન કૃપાળુની કેડી દીધી અવનીપર,જે પવિત્રગંગાનુ આગમન કરી જાય 
પરમ શ્રધ્ધાએ પુંજન કરી દુધની અર્ચના કરતા,નાગદેવની પણ કૃપા થાય 
ભક્તિપ્રેમ એજ નિર્મળ ભાવના જીવની,મળેલ દેહને સુખશાંન્તિ આપી જાય 
.......ૐ નમઃ શિવાયના સ્મરણથી,પરમકૃપાળુ શંકર ભગવાનની કૃપા થાય. 
અવનીપર પવિત્ર ભુમી ભારત છે,જ્યાં હિમાલય પર ભોલેનાથની ક્ર્પા થાય 
પરમ કૃપાળુ ભોલેનાથને વંદન કરી પ્રાર્થનાએ જીવને પવિત્ર રાહ મળી જાય 
શ્રધ્ધા ભાવથી શંકર ભગવાનને વંદન કરતા,જીવને મુક્તિ માર્ગ મળી જાય 
આવનજાવનનો સંબંધ છુટતા અવનીથી,જીવ પરમાત્માને શરણે આવી જાય 
.......ૐ નમઃ શિવાયના સ્મરણથી,પરમકૃપાળુ શંકર ભગવાનની કૃપા થાય.
===============================================================

પવિત્ર ગંગા


.           .પવિત્ર ગંગા  
તાઃ૧/૧૧/૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જીવને મળેલ દેહ અવનીએ,જે પરમાત્માની કૃપાએજ મેળવાય
કર્મની શીતળરાહે જીવતા દેહપર,પવિત્રગંગાની વર્ષા થઇ જાય
.....મળેલ દેહને પાવનરાહ મળે જીવનમાં,જે દેહના વર્તનથીજ દેખાય.
કુદરતની એજ પવિત્ર કૃપા જીવ પર,જે પાવનકર્મથીજ સમજાય
વાણી વર્તનનો સંબંધછે દેહને,એ સમયસમયે દેહને સ્પર્શી જાય
માનવજીવનની મહેંકપ્રસરે,જ્યાં જીવનમાં સત્કર્મનો સંબંધ રખાય
નિખાલસ પ્રેમ એ પવિત્રપ્રેમની ગંગા છે,જે નિર્મળ વર્તને દેખાય
.....મળેલ દેહને પાવનરાહ મળે જીવનમાં,જે દેહના વર્તનથીજ દેખાય.
શ્રી ભોલેનાથની નિર્મળનિખાલસ ભક્તિએ,ગંગાની વર્ષા થઈ જાય
મહેંક પ્રસરે જીવનની અવનીપર,જે માનવજીવન પાવન કરી જાય
શીતળકર્મથી કૃપા મળે પ્રભુની,જે મળેલ દેહને મુક્તિએ લઈ જાય
જીવને આવન જાવનના બંધન ના સ્પર્શે,જ્યાં નિર્મળ ભક્તિ થાય
.....મળેલ દેહને પાવનરાહ મળે જીવનમાં,જે દેહના વર્તનથીજ દેખાય.
=====================================================

પવિત્ર નવરાત્રી.       .પવિત્ર નવરાત્રી   

તાઃ૪/૯/૨૦૧૭           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માડી તારા અનંતપ્રેમની વર્ષાએ,નવરાત્રીના નવદીવસ ભક્તિભાવથી ગરબા ગવાય
તાલીઓના તાલ સંગે રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ થતા,તાલી પાડતા પ્રેમનો તાલ મળી જાય
......એજ માતાની કૃપા થાય ભક્તો પર,નિર્મળ નિખાલસ ભાવનાએ ઝાંઝર ખખડાવાય.
નમન કરીને તાલી પાડતા માતા મેલડી,શ્રધ્ધાભક્તિ પારખી કૃપાએ પ્રેમ આપી જાય
અનંત શક્તિ શાળી છે માતા અવનીપર,જે નવરાત્રીના નવદીવસ અનુભવ થઈ જાય
કૃપાની પવિત્રકેડી મળે માતાની,જ્યાં પવિત્ર ભાવનાએ તાલી સંગે ગરબા પ્રેમે ગવાય
અદભુત શક્તિની કૃપા થાય ત્યાં,જ્યાં દાંડીયા લઇને ભક્તો માતાને રાજી કરતા જાય
......એજ માતાની કૃપા થાય ભક્તો પર,નિર્મળ નિખાલસ ભાવનાએ ઝાંઝર ખખડાવાય.
માતા ખોડીયારની કૃપાઅનેરી,જે ગરબે ધુમતી નારીઓને સંસારની પવિત્રકેડી દઈ જાય
જ્યાં કૃપા મળે પવિત્ર માતાજીની જીવને,જગતમાં ના કોઇજ અપેક્ષા કદીય અડી જાય
નવરાત્રી એ પવિત્ર તહેવાર માતાજીનો હિંદુ ધર્મમાં,જે મળેલ દેહનેએ સાર્થક કરી જાય
કુદરતની છે આજ અજબલીલા અવનીપર,જે સમય પકડીને જીવતા અનુભવ થઈ જાય
......એજ માતાની કૃપા થાય ભક્તો પર,નિર્મળ નિખાલસ ભાવનાએ ઝાંઝર ખખડાવાય.
===================================================================

માતાને વંદન


Image result for માતાને વંદન
.       .માતાને વંદન  

તાઃ૧/૯/૨૦૧૭            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જય અંબે માતા,મા જય દુર્ગે માતા,ગરબે ઘુમી વંદન કરીયે મા કૃપા તમારી લેવા
ભક્તિપ્રેમથી વંદન કરીને બોલીએ પ્રેમથી,જય કાળકા માતાને જય ખોડીયાર માતા 
.....માડી તમારા ચરણે પગે લાગીને વંદન કરીને,નવરાત્રીમાં પ્રેમથી ગરબાઓ ગવાય.
દર્શન આપી માકૃપા કરજો ભક્તોપર,મળેલ જીવને તમારી કૃપાએ શાંન્તિ મળીજાય 
નિર્મળ જીવનની રાહ મળતા પાવન કર્મથી,અવનીપરના આગમન બંધન છુટી જાય
કર્મના બંધન એજ તો છે સંબંધ જીવના,જે જીવને અનેક દેહ આપીને પકડી જાય
માતાજી તમારીકૃપા મળે દેહને અવનીએ,જે ગરબે ધુમતા માડીના પ્રેમની વર્ષા થાય
.....માડી તમારા ચરણે પગે લાગીને વંદન કરીને,નવરાત્રીમાં પ્રેમથી ગરબાઓ ગવાય.
દાંડિયા રાસને હાથમાં પકડી ગરબે ઘુમતા,માડી તમારા પ્રેમનીકૃપા શ્રધ્ધાએ મેળવાય
આંગને આવી મા દર્શન દેજો ભક્તોને,જ્યાં પવિત્રપ્રેમથી માડીના ગરબા પ્રેમે ગવાય
ઉજવળ જીવનની રાહ મળે જીવને,જે મળેલ દેહને પાવન રાહથી અનુભવ થઈ જાય
વંદનપ્રેમ અને નિર્મળ ભાવનાએ કરેલ ભક્તિ માતાની,સુખ સ્વર્ગની કૃપા આપી જાય
.....માડી તમારા ચરણે પગે લાગીને વંદન કરીને,નવરાત્રીમાં પ્રેમથી ગરબાઓ ગવાય.
=================================================================

જય વ્હાલી માતા


Related image
.      .જય વ્હાલી માતા
તાઃ૧/૯/૨૦૧૭          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તાલીઓના તાલ સંગે માડી તારા ભક્તો,ગરબે ઘુમી તારી કૃપા પામવા આવે
પકડી પાવન પવિત્રકેડી જીવનમાં માડી,તારી કૃપા પામવા દર્શન કરવા લાગે
.....નવરાત્રીના પવિત્ર દીવસે માતા કાળકા,પાવાગઢથી હ્યુસ્ટન આવી શાંંન્તિ જીવને આપે.
શ્રધ્ધા પ્રેમને સંગે રાખીને ભક્તો કૃપા પામવા,માતાના ગરબા પ્રેમથી સૌ ગાય
અદભુતલીલા મા તારી અવનીપર,જે અનેક પવિત્રરાહ આપીને ભક્તોને જીવાડે
ગરબે ઘુમી તાલી પાડતા મા તારી,પ્રેમની વર્ષા જીવને મળેલ દેહને સુખ આપે
અનંત શક્તિશાળી છે માતા કાળકા,થયેલ દર્શનથી જગતમાં ભક્તોએ પ્રેમ માગે
.....નવરાત્રીના પવિત્ર દીવસે માતા કાળકા,પાવાગઢથી હ્યુસ્ટન આવી શાંંન્તિ જીવને આપે.
કૃપા મળે જ્યાં માતાની દેહને ત્યાં લાગણી મોહની માયા નાકદીય જીવને સ્પર્શે
અંતરમાં આનંદની વર્ષા મળે કૃપાએ,ના માગણી કે કોઇજ અપેક્ષા રહેતી સંગે
મળે માતાનો પ્રેમ જીવને મળેલ દેહને સ્પર્શે,જે પાવનકર્મ કરાવીને સુખ આપે
પ્રેમભાવના સંગે શ્રધ્ધા રાખતા જીવને,પાવનકર્મના સંબંધ જીવનમાં મળી જાશે
.....નવરાત્રીના પવિત્ર દીવસે માતા કાળકા,પાવાગઢથી હ્યુસ્ટન આવી શાંંન્તિ જીવને આપે.
=====================================================================

પવન દેવ


 Related image
.       .પવન દેવ  

તાઃ૧૯/૮/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

અજબ શક્તિના છે અભિલાષી,નિર્મળ જીવનની પવિત્રરાહ આપી જાય
એજ પિતા છે બજરંગબલી હનુમાનના,જગતમાં કોઇનાથીય ના અંબાય
.....એવા પવનદેવની પાવન કૃપા મળે જીવને,જ્યાં તેમને શ્રધ્ધાએજ નમન કરાય.
કુદરતની આજ પાવનરાહ છે અવનીએ,મળેલ દેહના વર્તનથી સમજાય
માતા અંજનીના પવિત્ર સંતાન હનુમાનજી,જેના પિતા પવનદેવ કહેવાય
શક્તિનો સંગાથ હતો શ્રીહનુમાનને,જે પરમાત્મા શ્રીરામને મદદકરી જાય
રાજારાવણને મળેલ દુષ્માર્ગને ટકોરી,લંકામાં શક્તિશાળીનુ દહનકરી જાય
.....એવા પવનદેવની પાવન કૃપા મળે જીવને,જ્યાં તેમને શ્રધ્ધાએજ નમન કરાય.
પરમકૃપા પરમાત્માની છે અવનીપર,જે નિર્મળ શ્રધ્ધા ભક્તિએ અનુભવાય
ના અભિમાનની કેડી અડે જીવને,કે ના મોહ માયાના વાદળ સ્પર્શી જાય
અજબલીલા પરમાત્માની અવનીપર,જે શ્રીરામનો દેહ અયોધ્યામાં મેળવાય
માતા સીતાએ પવિત્રરાહે મેળવેલ સંસ્કાર,જે પતિની પાવનરાહે ચાલી જાય
.....એવા પવનદેવની પાવન કૃપા મળે જીવને,જ્યાં તેમને શ્રધ્ધાએજ નમન કરાય.
=============================================================