મળ્યો પ્રેમ


.Image result for મહાલક્ષ્મી.

.       .મળ્યો પ્રેમ 

તાઃ૧૬/૧૨/૨૦૧૮         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

મળ્યો જીવનમાં પ્રેમ માતાલક્ષ્મીનો,જે નિર્મળશ્રધ્ધાએ કરેલ ભક્તિથી મેળવાય
જીવને મળેલ અનંત શાંંન્તિ જીવનમાં,પવિત્ર પાવનકર્મનો સંગાથ આપી જાય
.......ૐ મહાલક્ષ્મીયે નમો નમઃના સ્મરણથી,જીવનમાં પવિત્રભક્તિ માર્ગ મળી જાય.
માનવદેહ એ કૃપાપરમાત્માની જીવપર,જે સમજણનો સંગાથ જીવને દઈ જાય
કર્મના બંધન તો દેહને સમય સમયે દોરી જાય,ના કોઇથી જગતપર છટકાય
મળે સત્કર્મનો સંગાથ દેહને જીવનમાં,એ શ્રધ્ધાભાવથી કરેલ પુંજાથી મેળવાય
અદભુતકૃપા છે માતાની ભક્તોપર,મળેલદેહને સુખશાંંતિનો સંગાથ મળી જાય
.......ૐ મહાલક્ષ્મીયે નમો નમઃના સ્મરણથી,જીવનમાં પવિત્રભક્તિ માર્ગ મળી જાય.
માયાની કેડી ના મળે કે ના મોહ જીવનમાં અડી જાય,એ પાવનરાહ કહેવાય
માતા લક્ષ્મીની પવિત્રકૃપા દેહને સત્કર્મથી પ્રેરીજાય,જીવનમાં શાંંતિ મળી જાય
મળ્યો માતાનૉ પ્રેમ દેહને ત્યાં પરમાત્મા વિષ્ણુ ભગવાનની કૃપા પણ મેળવાય
એજ પાવનકર્મ દેહના શ્રધ્ધાભાવનાએ કરેલ ભક્તિએ,જીવને પાવનરાહ દઈજાય
.......ૐ મહાલક્ષ્મીયે નમો નમઃના સ્મરણથી,જીવનમાં પવિત્રભક્તિ માર્ગ મળી જાય.
================================================================
Advertisements

પવિત્રદેહ


.        .પવિત્રદેહ 

તાઃ૧૩/૧૨/૨૦૧૮          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

શ્રધ્ધાભાવનાની પવિત્રરાહે વંદન કરતા,સંત જલાસાંઈનો પાવનપ્રેમ મળી જાય
પવિત્રદેહ લઈ ભારતની ભુમી પર જન્મ્યા,જે ભક્તોને પવિત્રરાહજ આપી જાય
......એજ કૃપા પરમાત્માની ધરતીપર,કરોડો જીવોને સત્માર્ગનો સહવાસ આપી જાય.
સંત જલારામની પવિત્રરાહ જીવનમાં,જે ભુખ્યાને પ્રેમથી ભોજન આપી જાય
મળેલ ભોજન જીવોનાદેહને સુખ આપી જાય,જે જગતપર પવિત્રરાહ કહેવાય
ના કદી કોઈ માગણી રાખી કે,ના કોઇજ અપેક્ષા જીવનમાં કદી સ્પર્શી જાય
જલારામ સંગે પત્નીવિરબાઈનો પણ સાથમળ્યો,જીવનમાં સંસ્કાર સાચવી જાય
......એજ કૃપા પરમાત્માની ધરતીપર,કરોડો જીવોને સત્માર્ગનો સહવાસ આપી જાય.
પાવનદેહ લીધોશેરડીમાં સંત સાંઈબાબાએ,જ્યાં પવિત્રદ્વારકામાની કૃપા મેળવાય
માનવતાનો સંગ બતાવ્યો જીવોને મળેલ દેહને,જે અલ્લાઈશ્વરને વંદન કરી જાય
શ્રધ્ધાશબુરી એ ધર્મની આંગળી ચીંંધે દેહને,જીવને મળેલ દેહને સુખ આપી જાય
પરમ શક્તિશાળી એ દેહ હતા અવનીએ,જે સંત જલાસાંઈથીજ જગતમાં પુંજાય
.....એજ કૃપા પરમાત્માની ધરતીપર,કરોડો જીવોને સત્માર્ગનો સહવાસ આપી જાય.
================================================================

જય શ્રી મહાલક્ષ્મી


..Image result for શ્રી લક્ષ્મી માતા..
.      .જય શ્રી મહાલક્ષ્મી

તાઃ૧૨/૧૨/૨૦૧૮         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પરમકૃપાળુ પરમપ્રેમાળુ માતા મહાલક્ષ્મી,ભક્તોથી શ્રધ્ધાએ પુંજાય
શ્રધ્ધાભાવથી વંદન કરતા,માતાની કૃપાએ અનંતશાંંન્તિ મળી જાય
.......તનમનથી શાંંન્તિ મળે ભક્તને,એજ પાવનરાહ જીવનમાં કહેવાય.
સુખશાંંન્તિનો સંગાથ મળે કર્મથી,જે જીવને થતા પવિત્રકર્મથી દેખાય
નિખાલસ ભાવનાએ જીવને રાહમળે,જે પાવનરાહે જીવને દોરી જાય
અનંત શક્તિશાળી માતા છે અવનીપર,સંગે વિષ્ણુ ભગવાન હરખાય
મળેલદેહને પાવનરાહ મળે,જે જીવને ભક્તિમાર્ગે લઈ જવાને પ્રેરીજાય
.......તનમનથી શાંંન્તિ મળે ભક્તને,એજ પાવનરાહ જીવનમાં કહેવાય.
સવારસાંજ માતાની ભક્તિ કરતા,મળેલ જીવને સત્કર્મનો સંગાથ મળે
અવનીપરનુ આગમન થયેલ જીવનુ,ગત જન્મે કરેલ કર્મથીજ મેળવાય
દેહને સંબંધ જગતપરના કર્મનો,જે માતાનીજ પરમકૃપાએ દેહથી થાય
વંદનકરી દીપ પ્રગટાવી પુંજનકરતા,માતાના આગમનનો અનુભવ થાય
.......તનમનથી શાંંન્તિ મળે ભક્તને,એજ પાવનરાહ જીવનમાં કહેવાય.
========================================================

કૃપાળુ માતા


.            .કૃપાળુ માતા
તાઃ૭/૧૨/૨૦૧૮        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

શ્રધ્ધાભાવથી પુંજા કરતા જીવનમાં,માતાની અનંતકૃપા મળી જાય
મળેલદેહને કર્મની પાવનરાહ મળે,જીવનમાં સુખશાંંન્તિ મળી જાય
......એજ અદભુતકૃપા પવિત્રમાતાની,કર્મની પાવનકેડીએ જીવન જીવાય.
સવારસાંજને પારખી પુંજન કરતા,માતાજી અનંતઆનંદ આપી જાય
જીવનોસંબંધ કર્મનો અવનીએ,જે દેહ મળતા જીવનેએ સમજાઈ જાય
સમયને પારખી જીવન જીવતા,દેહને સત્કર્મનો સંગાથપણ મળી જાય 
અર્ચનાપુંજન શ્રધ્ધાભાવથી કરતા,માતાની ખુશીનો અનુભવ થઈ જાય 
......એજ અદભુતકૃપા પવિત્રમાતાની,કર્મની પાવનકેડીએ જીવન જીવાય.
માતાજી પકડે આંગળી સંતાનની,જે પવિત્રભાવે થતી ભક્તિએ સમજાય
શ્રધ્ધાનો સંગ મળે દેહને જીવનમાં,એજ મળેલદેહને સત્કર્મ કરાવી જાય
અવનીપરનો આવન જાવનનો સંબંધ છુટે,જીવને મુક્તિ માર્ગે લઈ જાય
કર્મની કેડીને માતાનીકૃપા દુરકરે,જીવને જન્મમરણના બંધન છુટી જાય
.......એજ અદભુતકૃપા પવિત્રમાતાની,કર્મની પાવનકેડીએ જીવન જીવાય.
======================================================

પાવનરાહ મળી


.     .પાવનરાહ મળી    

તાઃ૫/૧૨/૨૦૧૮        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

ભક્તિનો સંગાથ મળ્યો જીવનમાં.ત્યાં કૃપાએ પાવનરાહજ મળી દઈ
અનંત આનંદથયો અંતરમાં,જ્યાં સંતજલાસાંઈની શ્રધ્ધાથી પુંજા થઈ
......એજ કૃપા પરમાત્માની,જીવનમાં પવિત્ર પાવન જીવોનો સંગાથ આપી જાય.
મળેલ માનવદેહને સંબંધ કર્મનો,જે દેહના વર્તનથી અવનીએ સમજાય
કુદરતની આ અવનીપરની લીલા,ના કોઇજ જીવથી જગતપર છટકાય
શ્રધ્ધાભાવનાથી થયેલ ભક્તિ,પાવનકર્મની પવિત્રકેડી જીવને આપી જાય
ના માગણીનો સંબંધ અડે,કે ના જીવને મોહનો સંગાથ કદી મળી જાય
......એજ કૃપા પરમાત્માની,જીવનમાં પવિત્ર પાવન જીવોનો સંગાથ આપી જાય.
સરળ જીવનની રાહમળે પ્રભુકૃપાએ,જ્યાં નિખાલસ ભાવનાએ પુંજા થાય
મળેલ માનવદેહ ને પવિત્રકર્મનો સંગાથ મળે,જ્યાં સત્કર્મનો સંગાથ મળે
નિર્મળભાવથી ભક્તિ કરતા પરમાત્માની,જીવને મુક્તિમાર્ગે એ દોરી જાય
જીવને મળેલદેહ એ કર્મનો સંબંધ,પાવન ભાવનાની ભક્તિએ છુટી જાય 
......એજ કૃપા પરમાત્માની,જીવનમાં પવિત્ર પાવન જીવોનો સંગાથ આપી જાય.
==============================================================

જાણી અજાણી


.           .જાણી અજાણી    

તાઃ૪/૧૨/૨૦૧૮               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ    

જાણી અજાણી કેડી જીવનમાં,સમયના સંગે જીવને દોરી જાય
પાવનરાહના સંગે પવિત્રજીવન,એ નિર્મળભાવનાએ મળી જાય
......એજ કૃપા પરમાત્માની દેહ પર,સંગે સંતજલાસાંઇનો પ્રેમ મળી જાય.
મળેલ જીવનને સંગાથ મળે,જે સગાસંબંધીઓ મળતાજ દેખાય
પાવનકર્મની પવિત્રરાહે જીવતા,મળેલ દેહને સત્કર્મ આપી જાય
માગણી મોહનો સ્પર્શના થતા,દેહને પવિત્રરાહે પણ દોરી જાય
મૃત્યુજન્મનો સંબંધછે જીવને,જે દેહથી આવનજાવન આપીજાય
......એજ કૃપા પરમાત્માની દેહ પર,સંગે સંતજલાસાંઇનો પ્રેમ મળી જાય.
કુદરતની કેડીનો સંબંધ અવનીએ,મળેલ જીવને કર્મ આપી જાય
અવનીપરના આગમનવિદાય,જે પ્રભુકૃપાએ શાંન્તિપણ દઈ જાય
અજબકૃપાળુ છે પરમાત્મા,જે શ્રધ્ધાએ ભક્તિકરતા કૃપા કરીજાય
જીવનો સંબંધ જગતપર કર્મથી,જે પ્રભુકૃપાએ મુક્તિરાહ દઈ જાય
......એજ કૃપા પરમાત્માની દેહ પર,સંગે સંતજલાસાંઇનો પ્રેમ મળી જાય.
========================================================

સુખપ્રેમ સાગર.       .સુખપ્રેમ સાગર  

તાઃ૧૫/૧૧/૨૦૧૮          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

અનંતકૃપા છે અવિનાશીની અવનીપર,જે અનેક દેહ નામથી ઓળખાય
ભક્તિના સાગરમાં રહેતા કૃપા મળે,એવા સંત શ્રીજલારામ પણ કહેવાય
......પરમાત્માની એ અજબલીલા જગતપર,એ અંતે સુખપ્રેમ સાગર વહાવી જાય.
અયોધ્યા દ્વારકાની યાદરહે ભક્તોને,સંગે વિરપુર ગામને પણ યાદ રખાય
રામ લક્ષ્મણ સીતા માતાને વંદન કરે,સાથે શ્રી કૃષ્ણને પણ પ્રણામ થાય
વિરપુર ગામમાં જન્મ લીધો જલારામે,જે પવિત્ર ભોજનનીરાહ આપી જાય
નિરાધારીને ભોજન ખવડાવી રાજી કરો,પ્રભુનો પ્રેમ મળે જન્મપાવન થાય
......પરમાત્માની એ અજબલીલા જગતપર,એ અંતે સુખપ્રેમ સાગર વહાવી જાય.
આગમન જીવનુ અવનીપર એ દેહ મળતા દેખાય,જે કર્મબંધનથીજ મેળવાય
મળેલ માનવદેહ એ પવિત્રકૃપા પ્રભુની,શ્રધ્ધા ભક્તિએ નિર્મળકર્મ થતા જાય
સત્કર્મના સંગાથે જીવતા જીવનમાં,અનેકરાહે દેહને સુખનોસંગાથ મળતો જાય
સુખ અને પ્રેમનો નીખાલસ સાથ મળે,જીવનમાં સુખપ્રેમનો સાગર વહી જાય
......પરમાત્માની એ અજબલીલા જગતપર,એ અંતે સુખપ્રેમ સાગર વહાવી જાય.
============================================================