દેવાધીદેવ મહાદેવ


.....Related image.....
.      .દેવાધીદેવ મહાદેવ      

તાઃ૨૧/૭/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પરમકૃપાળુ છે પરમાત્મા અવનીએ,જગતમાં એ શ્રધ્ધાભક્તિએ સમજાય
પાવનરાહ મળે છે જીવને કૃપાએ,એજ દેવાધીદેવ મહાદેવ પણ કહેવાય
....મુક્તિમાર્ગના છે પ્રણેતા,જેમાતા પાર્વતીના પતિ ને ગણેશજીના પિતા કહેવાય.
નિર્મળજીવનની રાહ બતાવે જીવોને,એ જગતમાં ભોલેનાથથી ઓળખાય
ૐ નમઃ શિવાયનુ શ્રધ્ધાએ સ્મરણ કરતા,શક્તિશાળી દેવની કૃપા થાય
પવિત્ર જીવનની રાહ મળે જીવને,જ્યાં દેવાધીદેવ મહાદેવને વંદન કરાય
આવી આંગણે કૃપા કરે મહાદેવ,જીવને ભક્તિની પવિત્ર રાહ મળી જાય
....મુક્તિમાર્ગના છે પ્રણેતા,જેમાતા પાર્વતીના પતિ ને ગણેશજીના પિતા કહેવાય.
શ્રધ્ધાસંગે દુધનીઅર્ચનાકરતા સોમવારે,શંકરભગવાનની પરમકૃપા થઈજાય
જીવને મળેલ પાવન રાહે જીવતા,સમયની ના કોઇજ આફત અડી જાય
મળે માતાપાર્વતીનો પ્રેમ પ્રદીપને,સંગે ગજાનંદ ગણપતિનીકૃપા પણ થાય
ના અપેક્ષા કદી જીવને અડે,જે મળેલકૃપાએ કુળ પણ પાવન કરી જાય
....મુક્તિમાર્ગના છે પ્રણેતા,જેમાતા પાર્વતીના પતિ ને ગણેશજીના પિતા કહેવાય.
=============================================================

કૃપા મળી જાય


..Image result for ગણનાથ..
.          કૃપા મળી જાય
તાઃ૧૧/૭/૨૦૧૭      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

ગજાનંદ ગણનાથ સંગે ગણપતિય,માતા પાર્વતીના સંતાન પણ કહેવાય
પિતા ભોલેનાથની અજબશક્તિ મળી છે,જે તેમને વંદનથી મળી જાય
.....અવનીપરના આત્માને શ્રધ્ધા ભક્તિએ,ગણેશજીની કૃપા પણ મળી જાય.
શિવલીંગને દુધ અર્ચના કરી,ગજાનંદને પગે લાગીને ધુપદીપ પણ કરાય
મળેકૃપા મને અજબશક્તિશાળી માબાપની,જ્યાં પુત્ર ગણેશજી હરખાય
આગમન અવનીપરનુ જીવને કર્મથીબાંધે,નિર્મળભક્તિએ જીવથીછટકાય
અંતરમાં આનંદમળે દેહને જીવનમાં,જ્યાં ૐ ગં ગણપતયે નમઃ બોલાય
.....અવનીપરના આત્માને શ્રધ્ધા ભક્તિએ,ગણેશજીની કૃપા પણ મળી જાય.
પવિત્રરાહ મળે જીવને કૃપાએ,જ્યાં સંગે માતા રીધ્ધી સિધ્ધીય રાજી થાય
વંદન કરીને હાથ જોડી પગે લાગતા,જીવને કૃપાએ પાવનરાહ મળી જાય
કર્મના સંબંધ એ બંધન જીવના,અવનીપર આવનજાવનથી સમજાઈ જાય
મુક્તિમાર્ગ મળે જીવને,જ્યાં માતાપાર્વતીસંગે પિતા ભોલેનાથની કૃપા થાય 
.....અવનીપરના આત્માને શ્રધ્ધા ભક્તિએ,ગણેશજીની કૃપા પણ મળી જાય.
==========================================================

મળ્યો ભક્તિપ્રેમ


..Related image..
.          .મળ્યો ભક્તિપ્રેમ
તાઃ૮/૭/૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
મળ્યો જીવનમાં નિર્મળ ભક્તિપ્રેમ,જ્યાં શ્રી હનુમાનજીની કૃપા થઈ
નિર્મળ ભાવે શ્રી રામનામનુ સ્મરણ કરતા,સીતામાતા આવ્યા અહીં
......એજ કૃપા હનુમાનજીની કહેવાય,જે ભક્તિમાર્ગની રાહ આપી ગઈ.
અજબ શક્તિશાળી છે શ્રીરામના ભક્ત,પાવનરાહે ગદા પકડાઈ ગઈ
સીતામાતાની શોધ કરી અવનીએ,જ્યાં પ્રભુશ્રીરામની કૃપા મળી ગઈ
પવનપુત્રની અજબતાકાત હતી,જેમાતા અંજનીના આશિર્વાદ કહેવાય
રામનામનુ સતત સ્મરણ કરતા,લંકેશ્વર શ્રી રાવણનુ દહનએ કરી જાય
......એજ કૃપા હનુમાનજીની કહેવાય,જે ભક્તિમાર્ગની રાહ આપી ગઈ.
માયા નાસ્પર્શે કાયાને જીવનમાં,જ્યાં નિર્મળભાવે અંતરથી ભક્તિ થાય
ભક્તિભાવે વંદન કરતા,શ્રી રામ ભક્ત હનુમાનજી આંગણે આવી જાય
શ્રીરામ જયરામ જયજલારામ,શ્રીરામ જયરામ જયસાંઇરામની માળાથતાં
મળેલજન્મ માનવીનો જીવને પરમાત્મા કૃપાએ,પાવનરાહના પગલે જાય
......એજ કૃપા હનુમાનજીની કહેવાય,જે ભક્તિમાર્ગની રાહ આપી ગઈ.
=======================================================

કર્મના બંધન


.Image result for કર્મના બંધન
.     .કર્મના બંધન   

તાઃ૨૩/૬/૨૦૧૭      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

કરેલ કર્મનાસંબંધ છે જીવને,જે મળેલ દેહથી અવનીપર દેખાય
જીવને મળતા દેહ અવનીપર,કરેલ કર્મની કેડીને સમજાઇ જાય
.....એ પાવન કૃપા છે પરમાત્માની,મળેલ જન્મમરણને સ્પર્શી જાય.
અવનીપરનું આગમનથી દેહ મળતા,ત્યાં કરેલ કર્મની પરખ થાય
માનવદેહ એ ઉત્તમકૃપા છે જીવપર,જે સત્માર્ગે જીવને દોરી જાય
સમયને પારખીને જીવન જીવતા,મળેલ દેહની મહેંક પ્રસરતી જાય
શ્રધ્ધાભક્તિની પવિત્રરાહ પારખે,ના અભિમાન કે આફત અથડાય
.....એ પાવન કૃપા છે પરમાત્માની,મળેલ જન્મમરણને સ્પર્શી જાય.
માયાનો સંબંધ છે દેહને અવનીએ,જીવને દેહ મળતા અનુભવાય
કુદરતની અજબશક્તિ છે જગતપર,સતયુગ કળીયુગથી મળી જાય
માનવદેહે મળે કેડી જીવને,સમય પારખવા જલાસાંઈની કૃપા થાય
ઉજવળ જીવનની રાહ મળે,જ્યાં આંગણે પરમાત્માય આવી જાય
.....એ પાવન કૃપા છે પરમાત્માની,મળેલ જન્મમરણને સ્પર્શી જાય.
===================================================

શક્તિ ભક્તિની


...Related image...
.      .શક્તિ ભક્તિની
તાઃ૨૨/૬/૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિમાં એ અજબ શક્તિ છે,જીવને પાવનરાહે મુક્તિ દઈ જાય
અપેક્ષાની નાચાદર અડે જીવનમાં,કે ના મોહમાયા કોઇ અથડાય
.....મળેલ પવિત્રરાહે જીવતા,જીવ પર પરમાત્માની અનંતકૃપા થઈ જાય.
મળે માનવદેહ જીવને અવનીએ,જે કરેલ કર્મના સંબંધથી મેળવાય
કુદરતની આ અજબલીલા છે,અવનીપર આવન જાવન મળી જાય
અનેક દેહના સંબંધ છે જીવને,જે જન્મ મળતા અવનીપર મેળવાય
માનવદેહને સમજણ સ્પર્શે જીવનમાં,પ્રભુકૃપા ભક્તિ માર્ગ દઈ જાય
.....મળેલ પવિત્રરાહે જીવતા,જીવ પર પરમાત્માની અનંતકૃપા થઈ જાય.
મળેલ દેહને સ્પર્શે પ્રેમ માબાપનો,અવનીપર એ દેહને આપી જાય
પવિત્રરાહની કેડી મળે જીવને,જે નિર્મળભક્તિએ શક્તિઆપી જાય
ભક્તિમાર્ગ એજ કૃપા જલાસાંઇની,મળેલદેહની માનવતા મહેંકીજાય
નિર્મળભાવનાએ ભક્તિ કરતા જીવને,જન્મમરણના બંધનછુટી જાય
.....મળેલ પવિત્રરાહે જીવતા,જીવ પર પરમાત્માની અનંતકૃપા થઈ જાય.
======================================================

ગજાનંદ શ્રી ગણેશ


...Image result for ગજાનંદ શ્રી ગણેશ...
.           .ગજાનંદ શ્રી ગણેશ
તાઃ૨૦/૬/૨૦૧૭         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
રીધ્ધી સીધ્ધીની અનંત કૃપા મળે,જ્યાં ગણપતિજીનુ પુંજન થાય
શ્રધ્ધારાખી માતાને વંદન કરતા,જીવને પાવનરાહ પણ મળી જાય
....અજબ શક્તિશાળી સંતાન માપાર્વતીના સંગે ભોલેનાથ પણ હરખાય.
પવિત્ર રાહની કેડી મળે જીવનમાં,કરેલ કર્મથી જીવન પાવન થાય
ભક્તિમાર્ગને પકડી ચાલતા,જગતપિતા ભોલેનાથની કૃપા પણ થાય
મળેલ માનવદેહ જીવને કર્મથી જકડે,જગતમાં ના કોઇથી છટકાય
પાવન પ્રેમની વર્ષા થતા,રીધ્ધી સીધ્ધી સંગે શ્રી ગણેશજી હરખાય
....અજબ શક્તિશાળી સંતાન માપાર્વતીના સંગે ભોલેનાથ પણ હરખાય.
નિર્મળ ભાવના સંગે પ્રાર્થના કરતા,ઘરનુ આંગણુય પાવન થઈ જાય
ઉજવળ જીવનની જ્યોત પ્રગટતા,અનેક જીવોનો પવિત્રપ્રેમ મેળવાય
આગમન વિદાયનો સંબંધ છુટતા,જીવને કૃપાએ મુક્તિમાર્ગ મળીજાય
જીવને મળેલ માનવદેહ અવનીએ,અંતે પરમાત્માને શરણે આવીજાય 
....અજબ શક્તિશાળી સંતાન માપાર્વતીના સંગે ભોલેનાથ પણ હરખાય.
======================================================

શ્રી શંકરનાથ


...Related image...
.          .શ્રી શંકરનાથ  
તાઃ૧૯/૬/૨૦૧૭          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
અજબ શક્તિશાળી છે પરમાત્મા,અનેક નામોથી અવનીએ ઓળખાય
અવનીપરના પવિત્ર જીવો પર એકૃપા કરે,અંતે ભોલેનાથ પણ કહેવાય
......એજ શંકર ભગવાન છે,માતા પાર્વતીના પતિ ને ગણેશજીના પિતા કહેવાય.
ૐ નમઃ શિવાયના મંત્ર જાપથી,જીવને અવનીપર પરમકૃપા મળી જાય
પરમ શ્રધ્ધા ભોલેનાથની રાખતા,માતા પાર્વતીના આશિર્વાદને મેળવાય
સોમવારની પવિત્ર સવારે પુંજન કરતા,નાકોઇ આફત જીવને ઘેરી જાય
શ્રી શંકર ભોલેનાથની અજબકૃપા છે,જે અનેક નામથી વંદન થઈ થાય
......એજ શંકર ભગવાન છે,માતા પાર્વતીના પતિ ને ગણેશજીના પિતા કહેવાય.
શિવલીંગને શ્રધ્ધાએ દુધઅર્ચના કરતા,પાવનરાહ પ્રભુ ભોલેનાથથી લેવાય
માતા પાર્વતીને સંગે પુત્ર શ્રીગજાનંદ ગણપતિ,પરમપ્રેમની વર્ષા કરી જાય
અવનીપરનુ આગમન એકર્મબંધન,જે શ્રી ભોલેનાથની કૃપાએ છુટી જાય
જીવનાબંધન અવનીપર આવનજાવનના,જે પ્રભુકૃપાએ મુક્તિ મળી જાય
......એજ શંકર ભગવાન છે,માતા પાર્વતીના પતિ ને ગણેશજીના પિતા કહેવાય.
==============================================================